lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
SIERPIEŃ 2008
nr 8/2008
Edyta Stein – św. Teresa Benedykta od Krzyża, Dziewica i Męczennica, Patronka Europy. Zdjęcie z lat 20. XX wieku.

Służyć Ewangelii nadziei – taka jest misja Kościoła, również w Europie. Tę misję Kościół pełni głosząc nadzieję i realizując konkretne dzieła miłosierdzia. Tak było na przestrzeni wieków: ewangelizacji towarzyszyło skuteczne działanie na rzecz promocji człowieka. Kościół, podejmując posługę miłosierdzia, umacniał i umacnia kulturę solidarności, przyczyniając się do ożywiania uniwersalnych wartości ludzkiego współistnienia (por. Ecclesia in Europa, 85).

Także dziś trzeba «przywracać nadzieję ubogim», bowiem przyjmując ich i służąc im, przyjmuje się samego Chrystusa i Jemu służy (por. Mt 25, 40). Liczne są wyzwania w tej dziedzinie, stojące przed wierzącymi w Europie. Istnieje dziś wiele kategorii osób ubogich, wśród nich są bezrobotni, chorzy, osoby starsze, samotne bądź opuszczone, bezdomni, młodzież z marginesu, imigranci i uchodźcy.

Posługą miłości jest również ponowne i wierne ukazywanie prawdy o małżeństwie i rodzinie oraz wychowywanie młodzieży, narzeczonych i rodzin w taki sposób, aby żyli «Ewangelią życia» i ją szerzyli, przez co zwalcza się «kulturę śmierci». Jedynie dzięki współdziałaniu wszystkich możliwe jest budowanie w Europie i w świecie «cywilizacji godnej człowieka» oraz ładu międzynarodowego bardziej sprawiedliwego i solidarnego.

Niech Maryja, Matka Nadziei, i św. Teresa Benedykta od Krzyża, współpatronka Europy, (...)pomagają Kościołowi być na kontynencie europejskim świadkiem tej czynnej miłości, która «stanowi trafną syntezę autentycznej służby Ewangelii nadziei»

Jan Paweł II
10 sierpnia 2003 r.


strona główna


poprzedni numer


następny numer