lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
CZERWIEC 2005
nr 6/2005

I Kongres Eucharystyczny w Wilnie

8-10 maja 1931

Myśl zwołania Kongresów Eucharystycznych zrodziła się we Francji w XIX wieku, za sprawą zakonnicy Emilii Tamisier (1834-1910). Ta wielka adoratorka Najświętszego Sakramentu proponowała, by czcić Jezusa ukrytego w Eucharystii w skali międzynarodowej poprzez zjazdy Jego czcicieli ze wszystkich krajów świata. Za sprawą zakonnicy papież Leon XIII polecił zwołać pierwszy Kongres Eucharystyczny, który odbył się w 1881 r. w mieście Lillle we Francji. Do dnia dzisiejszego zorganizowano kilkadziesiąt kongresów międzynarodowych. Początkowo zwoływano je zwykle, co roku, w okresie międzywojennym co dwa, a obecnie co cztery lata. I Ogólnopolski Kongres Eucharystyczny odbył się w Poznaniu w 1930 roku. Był on impulsem do organizowania innych, o zasięgu metropolitalnym, diecezjalnym, dekanalnym i parafialnym. W roku 1931 odbył się również I Kongres Eucharystyczny w Archidiecezji Wileńskiej. W dniach 8-10 maja w Wilnie, a także ze względu na rozległy teren Archidiecezji, w kilkunastu dekanatach.

Otwarcie Kongresu Eucharystycznego Wileńskiego nastąpiło w Sali Rady Miejskiej. Po rozpoczęciu przez Biskupa Michalkiewicza i arcybiskupa Jałbrzykowskiego oraz powitalnych przemówieniach przedstawicieli władz i organizacji społecznych zostały wygłoszone referaty. Pierwszy wystąpił Rektor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie, profesor Marian Zdziechowski z referatem pt. Eucharystia a duch apostolstwa, w którym zwrócił uwagę na trudne położenie Polski ze względu na bliskość Rosji sowieckiej i możliwości zapanowania bolszewizmu w Polsce i w Europie. Wezwał do wypowiedzenia walki niebezpieczeństwu grożącemu zagładą religii i cywilizacji, i wskazał, że mocy do tej walki należy szukać tam, gdzie jest ośrodek religii, w Eucharystii. Profesor Stefan Glaser wygłosił referat na temat Eucharystia źródłem, osią i ogniskiem życia religijnego. Wykazał on, odnosząc się do życia pierwszych chrześcijan, że źródłem zdumiewającej odporności i siły wobec otaczającego zła i zepsucia świata pogańskiego była i powinna być również w dzisiejszych czasach Eucharystia. Wieczorem, w wielkiej Sali Uniwersytetu odbyła się Akademia zorganizowana przez Sodalicje Mariańskie miasta Wilna.

Następnego dnia oprócz nabożeństw, spowiedzi i Komunii Świętej pracowano w sekcjach: Akcji Katolickiej, miłosierdzia i emigracji, młodzieży pozaszkolnej oraz sekcji akademickiej i inteligencji. Wszystkie referaty wygłaszane na posiedzeniach sekcji mówiły o wielkim znaczeniu życia eucharystycznego zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństwa. Uchwalono również rezolucje, które zwracały uwagę na rozwiązania różnorakich problemów, do dziś aktualnych np."(...)Praca misyjna, stanowiąc istotę boskiego posłannictwa Kościoła Katolickiego, powinna być spełniana przez wszystkich jego członków, a więc jest także obowiązkiem katolików świeckich. Odrodzenie religijne ludzkości musi przeobrazić całokształt życia i to zarówno jednostkowego jak publicznego. Niewyczerpane źródło pomocy nadprzyrodzonej, oraz cudowny środek odrodzenia jednostek i narodów, znajduje praca misyjna w Eucharystii(...)"

Podczas drugiego zebrania plenarnego referaty wygłosili: ks. prof. Czesław Falkowski pt. Eucharystia źródłem i fundamentem Akcji Katolickiej i podstawą ducha apostolstwa oraz dyr. Józef Stemler Zasady wychowania na tle encykliki Piusa XI wskazujący na skutek tegoż wychowania, czyli bycie czynnym, aktywnym katolikiem.

Uroczystości kongresowe w Wilnie miały również piękną oprawę muzyczną. Przy Ołtarzu Wystawienia w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej wystąpił chór Kościoła Ostrobramskiego, który z orkiestrą wykonał Mszę Świętą i inne utwory pod batutą organisty p. Leśniewskiego. Zaś uroczystą sumę, w niedzielę 10 maja, śpiewały połączone znakomite chóry "Echo" i "Hasło" przy udziale orkiestry symfonicznej. Dyrygował profesor Władysław Kalinowski, organista katedralny. Wykonano Mszę Vincenta Gollera op. 25. oraz "Sacris Solemniis" Maxa Filkego. Niespodzianką było prawykonanie przez połączone chóry i orkiestrę "Te Deum laudamus" Józefa Rennera, które zostało nadesłane przez kompozytora w rękopisie specjalnie na Kongres Wileński. Na zakończenie Kongresu odbyła się wielka Procesja Eucharystyczna ulicami miasta, w której uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych.

Mariusz Perkowski