lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
SIERPIEŃ

nr 8/2010

Wakacyjne spotkania Matek w Modlitwie

Wakacje to dobry czas na spotkania, wzajemne odwiedzanie się, a nawet na wspólną modlitwę.

Pod koniec czerwca wybraliśmy się z matkami z naszej grupy modlitewnej Matki w Modlitwie wraz z naszym księdzem opiekunem Mirosławem Korsakiem do Białowieży.

Przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus modliłyśmy się w grupie 12 matek pod opieką ks. proboszcza Bogdana Popławskiego. Matki spotykają się w kościele, co tydzień na Mszy Świętej i na spotkaniu modlitewnym. Były bardzo wdzięczne za wspólną z nami modlitwę. Wyjaśniłyśmy też kilka wątpliwości dotyczących imion dzieci pisanych na karteczkach. Przedstawiłyśmy nasze świadectwa potwierdzające, że modlitwy matek są wysłuchiwane. Na koniec spotkania odbyła się agapa, przyjazne rozmowy o nas, o naszych rodzinach, dzieciach oraz potrzebie modlitwy.

Kilka dni później jeszcze w czerwcu odwiedziliśmy Matki w Modlitwie w Suwałkach przy parafii bł. Anieli Salawy. Przed Mszą Świętą odbyła się wspólna modlitwa Matek w Modlitwie. Przy parafii tej modlą się dwie grupy matek po kilkanaście osób, pod opieką ks. proboszcza Szymona Klimaszewskiego. Rozmowy i dyskusje odbyły się na agapie zorganizowanej przez wszystkie ruchy modlitewne działające przy tym kościele. Serdeczne przyjęcie umocniło nas w przekonaniu o istniejącej potrzebie wzajemnych spotkań matek i modlitwy matek za swoje dzieci.

Kolejnym ciekawym wydarzeniem była wizyta ks. Infułata Adama Krasińskiego na naszym spotkaniu modlitewnym w parafii opiekującej się Matkami w Modlitwie Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Ksiądz Infułat przeprowadził bardzo ciekawy wykład historyczno­patriotyczny i przekazał wiele ciekawych wiadomości o ks. Jerzym Popiełuszko, gdyż znał go osobiście. Wyraził też wielką aprobatę dla ruchu Matek w Modlitwie.

Bardzo ciekawe i wzruszające spotkanie odbyło się w Częstochowie na Jasnej Górze. Tam, ks. Mirosław Korsak spotkał naszą Matkę w Modlitwie z jej niepełnosprawną córką. Pani Wiesia modli się od listopada ubiegłego roku w Dąbrowie Zielonej koło Częstochowy. Dzięki niej powstało tam kilka grup modlitewnych, które są w ciągłym kontakcie z nami, Matkami z Białegostoku.

Takie spotkania dają nam silniejsza wiarę i moc od Boga oraz przekonanie, że to, co robimy jest słuszne i potrzebne. Siła modlitwy Matek za dzieci jest jeszcze większa, ma nieograniczony zasięg i możliwości. Jeżeli dwóch lub trzech spotyka się w imię moje...

Z miłością w Jezusie,

Lucyna Dec

Kontakt: Lucyna Dec – Koordynatorka Matek w Modlitwie tel. 695-736-805,

ks. Mirosław Korsak – asystent kościelny Matek w Modlitwie

email: matkiwmodlitwie@wp.pl