lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC
nr 3/2010

Wielki Post w malarstwie

„Lepszy jest ten, kto żyje pośród tysiąca w miłości, niż żyjący samotnie z nienawiścią”.

Aktualność słowa Ewangelii, świętość wypływająca z autentycznego życia z Bogiem i z drugim człowiekiem – życia w miłości, pokorze i modlitwie – to post, do którego od wieków jesteśmy nawoływani. Czynienie dobra, umartwianie się, jałmużna – to post, który chce nam przybliżyć mądrość i doświadczenie nauki ewangelicznej.

Wiadomo, że od końca III wieku po narodzeniu Chrystusa powstawały na pustynnych terenach miejsca odosobnienia, w których mnisi byli sam na sam z Bogiem.

Sceny z życia Pana Jezusa, który nawoływał ludzi do uszanowania dnia świętego, pokory wobec Ojca i jałmużna ofiarowana biedakom, wjazd do Jerozolimy na osiołku, to pokora. Wszystkie te sceny oddają prawdziwość życia i nauki Jezusa, ich sens w życiu istnień ludzkich.

Przebaczenie, post, nawrócenie, jałmużna to tematy, które inspirowały malarzy szczególnie w okresie gotyku, renesansu i baroku.

Obraz Velazqueza pokazuje dwóch świętych, nad nimi kruka, który przynosi chleb. Opat Antoni odwiedza pustelnika. Obaj siedzą obok siebie modląc się, spoglądają na cudownego kruka zlatującego z nieba. Skała, wyschła ziemia, skąpa roślinność, ukazując trudności pustelniczego życia.

Święty Hieronim, jeden ze słynnych ojców Kościoła, autor przekładu Starego i Nowego Testamentu na łacinę, zanim przystąpił do tej ogromnej pracy, długo przebywał na pustyni syryjskiej, następnie zaś udał się do Betlejem. Znany był również z tego, że sam wymierzał sobie karę, bijąc się kamieniem w piersi za kołaczące się po głowie i dotyczące cielesnych uciech grzeszne myśli.

W obrazie Rembrandta „Powrót syna marnotrawnego”, ukazany jest syn, który zrozumiał swój błąd i prosi o przebaczenia ojca, który jest szczęśliwy z nawrócenia się syna i jest gotów mu wybaczyć wszystko.

Przebaczenie, post, nawrócenie i jałmużna są aktualne również dziś.

Dymitr Grozdew