lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC
nr 3/2010

Matki w Modlitwie

Cieszymy się, że możemy powiedzieć o Ruchu Matek w Modlitwie, który skupia matki modlące się wspólnie za swoje dzieci i wnuki i który obejmuje swoim zasięgiem też „duchowe matki” – kobiety, które nie mają swoich dzieci.

Ruch Matki w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 r. po tym jak dwie Angielki Veronica i jej bratowa Sandra poczuły, że Bóg chce, aby modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały, że życzeniem Jezusa jest, aby wszystkie matki powierzały swoje dzieci Jego opiece, by ból i modlitwa zapewniały błogosławieństwo dzieciom.

Ruch Matki w Modlitwie działa obecnie w ponad 90 krajach. Jest wiele wspaniałych świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchane. Pan dotrzymuje obietnicy: „Proście a otrzymacie”. Ogromne błogosławieństwo rozlało się poprzez „Matki w Modlitwie”. Wiele dzieci odnalazło wiarę, wiele znalazło pracę i miejsce do zamieszkania, wiele dzieci wróciło do domu po długiej nieobecności. Ostatnio powiedziano mi o matce, która w tydzień po pierwszym spotkaniu modlitewnym, pojednała się ze swoją córką, której nie widziała siedem lat! To jest tylko jeden przykład z wielu. Informowano nas też o przykładach wyzdrowień dzieci, uwolnienia z narkomani, narodzin dzieci, których matki wcześniej wielokrotnie doświadczały poronień, oraz poprawy relacji małżeńskich.”

Na naszych spotkaniach, stawiamy na stole: krzyż- symbol naszego zbawienia, świece – Jezus jest Światłością Świata, Pismo Święte – Jezus jest Żywym Słowem, mały koszyk – ustawiony u stóp krzyża, przeznaczony na imiona naszych dzieci wypisywanie na małych papierowych krążkach, u stóp Krzyża Chrystusa symboliczny koszyczek. Modląc się podczas spotkania, wkładamy do niego krążki z imionami naszych dzieci, jedno za drugim jako symbol powierzenia naszych dzieci opiece Pana. Jeśli uświadomimy sobie, że oddajemy Mu nasze problemy – często jest to cudowny moment naszego uzdrowienia.

Nasze grupy są zwykle małe liczą od 2 do 8 matek.

Zapytano nas o samotne kobiety i kobiety bez dzieci. Zapraszamy wszystkie kobiety, które chcą się modlić za dzieci.

Prosimy osoby, które czują się wezwane, aby założyć grupę Matek w Modlitwie, aby przed rozpoczęciem działania jako przygotowanie podjęły modlitwę, aby poprosić Pana, by je doprowadził do spotkania z innymi osobami, z którymi będą się modlić. Można też modlić się rozważając trzecią tajemnicę radosną różańca.

Każde spotkanie ofiarujemy, by prowadził Duch Święty, dlatego mogą się one nieco od siebie różnić. Czasami nacisk jest bardziej położony na modlitwę, innym razem na czytanie i modlitwę z Pisma Świętego, czasami więcej czasu poświęca się na dzielenie i modlitwę za każde dziecko.

Każdego tygodnia możemy mieć inny powód, dla którego modlimy się za nasze dzieci lub intencja może się powtarzać. Dobrze jest pamiętać przykład zawarty w Ewangelii św. Łukasza (11, 5-13) o nieproszonym gościu i trwać w modlitwie. W ten sposób sami wzrastamy ucząc się wytrwałości w modlitwie. Musimy też uświadomić sobie, że nasze modlitwy są zawsze wysłuchiwane jakkolwiek nie zawsze w taki sposób jak oczekujemy ale zawsze w najlepszy dla nas sposób. Wola Boża z pewnością wypełni się w życiu naszych dzieci.

Na spotkaniach matki mogą chcieć dzielić się ze sobą w bardzo osobisty sposób i dlatego muszą mieć pewność, że wszystko co powiedzą będzie zachowane w tajemnicy. Nad spełnieniem tego warunku czuwa lider grupy.

W Białymstoku grupy Matek w Modlitwie istnieją od niedawna. Jesienią 2009 r. ks. abp E. Ozorowski spotkał się z założycielką ruchu Veroniką Wiliams i przedstawicielkami ruchu Matki w Modlitwie i udzielił błogosławieństwa ich działaniom na terenie Archidiecezji Białostockiej. Spotkania wszystkich grup odbywają się każdego miesiąca w ostatni wtorek 30.03.2010 r. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ul. Pogodnej 63 na Mszy Świętej o godz. 18.00, a bezpośrednio po Eucharystii spotkania modlitewne.

Dla osób zainteresowanych spotkaniami dostępna jest książeczka z modlitwami i inne materiały, które można uzyskać kontaktując się z nami.

Z miłością w Jezusie

Lucyna Dec

Kontakt: Lucyna Dec – Koordynatorka Matek w Modlitwie tel. 695-736-805,

Ks. Mirosław Korsak – asystent kościelny Matek w Modlitwie

Email: matkiwmodlitwie@wp.pl