lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LUTY
nr 2/2010

Jubileusz 25-lecia parafii św. Jadwigi Królowej w Białymstoku

Dnia 7 lutego 1984 roku biskup Edward Kisiel, Administrator Apostolski Archidiecezji w Białymstoku, wydał dekret erygujący parafię pw. bł. Jadwigi Królowej. Następnego dnia wystawił nominację na proboszcza ks. Stanisławowi Wojno, a na jego współpracowników powołał ks. Jana Filewicza i ks. Jana Hołodoka, dotychczasowych wikariuszy sąsiedniej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Starosielcach.

W dniu 4 marca 1984 roku kanclerz kurii ks. prałat Cezary Potocki uroczyście ogłosił w kościele św. Andrzeja Boboli utworzenie nowej parafii. W Wielki Piątek, 20 kwietnia 1984 roku, na placu budowy kościoła postawiono wielki Krzyż. Powstała kaplica, baraki z mieszkaniami dla księży i sale katechetyczne.

To wszystko już pod koniec 1984 roku stało się ośrodkiem życia duszpasterskiego i religijnego nowej parafii. W następnym roku zaczęto robić wykopy i budować nową świątynię . Zapał wszystkich parafian i mieszkańców był ogromny. W dolnym kościele już jesienią 1988 roku zaczęto odprawiać nabożeństwa. Wyjątkowe zasługi w realizacji budowy nowej świątyni mają architekt Marian Szymański, inżynier Eugeniusz Bokiniec i majster Eugeniusz Dekarz.

Wielkie sprawy rodzą się w bólach i wiele kosztują. Ta wielka sprawa kosztowała ks. Stanisława Wojno życie. Przed piętnastu laty, 8 października 1994 roku, odszedł do Pana po nagrodę. Dziś spoczywa obok kościoła i wspiera nas swoim wstawiennictwem.

Kolejnym proboszczem został Ks. Andrzej Gniedziejko. Jego praca to kontynuacja tego, co zostało zapoczątkowane – dalsze umacnianie formującej się wspólnoty parafialnej. Drugim ważnym zadaniem była budowa kościoła z dwoma kaplicami i wieloma salami, rozbudowa plebanii (siedem nowych mieszkań), wykonanie schodów do górnego kościoła i wzniesienie wieży. Został wykonany sufit w kościele górnym, drzwi, elewacja zewnętrzna, oraz opracowano wystrój wnętrza na podstawie projektu prof. Wincentego Kućmy. Zostało wykonane oświetlenie i nagłośnienie, ławki w głównej nawie, organy elektronowe i ponowne malowanie wnętrza. Wykonano konfesjonały i umeblowanie do zakrystii i kancelarii. Powstały dwa kościoły dolny i górny (wówczas jeszcze nie zagospodarowany). Pierwsza Msza św. w kościele górnym została odprawiona w roku 2000. W 2004 roku położono granit na schodach przed kościołem, posadzkę w prezbiterium oraz wykonano pierwszą partię witraży. Z dniem 30 czerwca 2005 roku ks. proboszcz kan. Andrzej Gniedziejko zakończył pracę w parafii pw. św. Jadwigi Królowej.

Na stanowisko proboszcza parafii abp Wojciech Ziemba powołał wówczas ks. kan. Kazimierza Fiedorowicza. W ciągu ostatnich 4 lat, do roku 2009, dzięki wielkiej ofiarności parafian i staraniom Proboszcza położono piękną posadzkę w całym kościele (1000 m2), przeprowadzono konieczne prace remontowe dachu i obu baszt północnej i południowej, zbudowano trwały ołtarz główny, lektorium i chrzcielnicę, oraz wykonano zespół elementów wystroju: tabernakulum, krzyż, rzeźbę Chrystusa, rzeźbę św. Jadwigi na ścianie frontowej w prezbiterium autorstwa artysty Jerzego Grygorczuka. Uzupełniono dużą część ławek. Powstały nowe witraże, wykonane w Krakowie zaprojektowane przez Jerzego Skąpskiego i wykonane przez Macieja Szwagierczyka. 57-głosowe organy, całkowicie mechaniczne, swoim wyglądem nawiązujące do ołtarza głównego, zostały zakupione w Salzburgu w Austrii od Szkoły Muzycznej „Mozarteum”. To ogromne przedsięwzięcie jest wyjątkowe w skali naszej Archidiecezji. W ostatnim czasie została zakupiona w Medjugorie figura zwana „Maryja z Nazaretu”, oraz wykonana iluminacja świątyni na zewnątrz. W tak krótkim czasie wykonano tak wiele bardzo kosztownych prac w czasach kryzysu, że żadna parafia, lub wyjątkowo która, może poszczycić się takimi osiągnięciami.

Kolejne plany ks. proboszcza są następujące: wykonanie ogrodzenia terenu i kościoła, zakupienie płaskorzeźby chrztu Polski i Litwy do umieszczenia przy ołtarzu głównym, wykonanie dużej kraty w przedsionku, wykonanie i zawieszenie Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz dokonanie remontu generalnego i wyposażenie dużej sali spotkań dla wszystkich grup, z wejściem od zewnątrz w dawnej stolarni, wstawienie trzech krzyży złączonych koroną św. Jadwigi jako przedłużenie niedokończonych elementów wieży kościelnej. Zamierzenia wielkie, ale życie je zweryfikuje.

Rok Jubileuszowy dla naszej Parafii przeżywaliśmy według kolejnych stacji duchowych: Misje Święte w czerwcu 2008 roku – pierwsze w dziejach tej parafii, peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego, przygotowanie parafialne i beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, wielka Uroczystość Podwyższenia Misyjnego Krzyża Chrystusowego, różnego rodzaju serie rekolekcji, uroczystości jubileuszowe 2 marca 2009 roku z udziałem Telewizji Trwam i Radia Maryja, renowacja Misji od 1 do 7 czerwca 2009 roku.

Dwóch nowych kapłanów pochodzących z naszej parafii odprawiło Mszę św. prymicyjną. W tym roku również dwóch diakonów pochodzących z parafii przygotowuje się do święceń kapłańskich.

Rozwija się odpust św. Jadwigi Królowej. Uroczyste Msze św. odprawiali w roku jubileuszowym wyjątkowi i dostojni Goście: abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, abp Stanisław Szymecki, abp Tadeusz Kondrusiewicz z Mińska, abp Kazimierz Nycz z Warszawy, abp Francesco Pio Tamburino z Foggii, ks. inf. Adam Krasiński, ks. inf. Stanisław Strzelecki, ks. inf. Antoni Kochański z Augustowa. Dnia 6 stycznia 2009 roku abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, poświęcił piękne organy, które stały się pomnikiem obecnego pokolenia. Odbyły się pierwsze koncerty. Tak zakończyliśmy Rok Jubileuszowy 25-lecia naszej parafii.

Takie są dzieje naszej parafii, które dziś, po 25 latach przypominamy starszym, którzy to przeżyli i młodszym, aby poznali swoją historię. Historię swojej małej ojczyzny.

Za te wielkie wydarzenia. Dziękujmy Bogu Najwyższemu i sobie, że możemy je przeżywać. Niech wszystkim parafianom za wstawiennictwem św. Jadwigi Królowej Bóg błogosławi.

ks. Kazimierz Fiedorowicz

fot. Grzegorz Dziejma