lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LUTY
nr 2/2010

Ksiądz Adam Kuleszo

Proboszcz parafii Ducha Świętego w Wilnie

Urodził się 10 VI 1881 roku w majątku Helenowo w powiecie oszmiańskim. Jego rodzicami byli Wincenty i Stanisława z Mordasiewiczów. Po ukończeniu 4 klasy I Wileńskiego Gimnazjum wstąpił w 1897 roku do Seminarium Duchownego w Wilnie. W 1900 roku władze diecezjalne wysłały go na studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam 17 V 1904 roku w kościele św. Katarzyny przyjął święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Mohylewskiego Jerzego Józefa Szembeka, a w roku następnym ukończył studia uzyskując stopień magistra teologii.

Po powrocie do diecezji został wikariuszem w parafii św. Jana w Wilnie. 10 X 1909 roku otrzymał nominację na kapelana kaplicy Towarzystwa Dobroczynności, a 18 III 1911 roku administrator diecezji ks. prałat Kazimierz Michalkiewicz powołał go na proboszcza parafii Świętego Ducha w Wilnie. Na tym stanowisku trwał do końca swego życia.

Był człowiekiem bardzo czynnym, zaangażowanym nie tylko w sprawy duszpasterskie, ale i społeczno-polityczne. W 1911 roku założył i był współpracownikiem czasopisma „Gazeta 2 grosze”. Od roku następnego wydawał i redagował miesięcznik „Gwiazda Zaranna”, mający na celu szerzenie oświaty religijno-moralnej. W czasie pierwszej wojny światowej był prezesem Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny i kierownikiem Komitetu Oświaty. Należał też do powołanej 4 I 1919 roku Komisji organizacyjno-rewindykacyjnej Uniwersytetu Wileńskiego. W 1922 roku został wybrany posłem na Sejm Wileński oraz posłem do Sejmu Ustawodawczego. Przez 7 lat był radnym miasta Wilna. Jako proboszcz przez jakiś czas wydawał miesięcznik parafii Świętego Ducha „Wiadomości Kościelne” (1929-1932). Pisywał artykuły do czasopism katolickich (m.in. do „Wiadomości Archidiecezjalnych Wileńskich”, „Nowej Biblioteki Kaznodziejskiej”, „Gazety Kościelnej”). Tłumaczył też na język polski książki teologiczne i kaznodziejskie autorów obcych. W uznaniu zasług abp Romuald Jałbrzykowski w 1927 roku mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Bazyliki Metropolitalej w Wilnie.

Po wybuchu drugiej wojny światowej, gdy Wilno było zajęte przez wojska sowieckie, ks. Kuleszo w dniu 25 IX 1939 roku prosił Kurię Arcybiskupią o pozwolenie na kupno wileńskiego oddziału Księgarni św. Wojciecha. Centrala poznańska bowiem była zmuszona do jego sprzedaży. Kuria następnego dnia wyraziła na to zgodę i, być może, do tej transakcji doszło. Oddział tej księgarni mieścił się na lewo od drzwi wejściowych do kościoła Ducha Świętego. Obecnie mieści się tam irlandzka restauracja „Dubliner”. Ksiądz Kuleszo wiosną 1940 roku musiał czymś się narazić władzom litewskim, gdyż został wywieziony do klasztoru w Liszkowie nad Niemnem. Klasztor ten był przeznaczony na więzienie, ale umieszczeni tu polscy księża mieli dużo swobody. To miejsce internowania było w stadium organizacji. Trwało to zresztą krótko, gdyż Litwę w połowie czerwca 1940 roku zajęły wojska sowieckie. Ksiądz Kuleszo wrócił do Wilna i nadal był proboszczem swojej parafii. Zmarł 13 VI 1941 roku.

ks. Tadeusz Krahel