lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LUTY
nr 2/2010

Najświętsza Maryja Panna z Lourdes

Ojciec Święty bł. Pius IX ogłosił 8 XII 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus” dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Znaczy to, że Bóg wybrawszy od wieków Maryję na Matkę swojego Syna, zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. W cztery lata później Matka Boża objawiła się skromnej, ubogiej 14-letniej dziewczynce Marii Bernadetcie Soubirous, wyniesionej w 1933 roiku do chwały świętych. Miało to miejsce 11 II 1858 roku we Francji, w grocie nad rzeką Gave w Lourdes. W następnych miesiącach, do 16 VI 1854 roku, Bernadetta była świadkiem osiemnastu objawień.

Bernadetta w taki oto sposób opisała swoje pierwsze spotkanie z Matką Bożą: „Usłyszałam hałas, jakby podmuch wiatru, wtedy odwróciłam głowę w kierunku łąki. Widziałam, że drzewa się nie poruszały, więc powróciłam do ściągania butów. Znowu usłyszałam ten sam hałas. Kiedy podniosłam głowę w stronę groty, ujrzałam Panią ubraną na biało. Miała białą suknię, biały welon, w pasie błękitną szarfę i różę na każdym bucie – żółtą, w takim samym kolorze jak łańcuszek jej różańca. Trochę się wystraszyłam. Sądziłam, że to złudzenie. Przecierałam oczy. Jeszcze raz popatrzyłam i widziałam cały czas tę samą Panią. Wsunęłam rękę do kieszeni i znalazłam mój różaniec. Zrobiłam znak krzyża. Lęk, jaki odczuwałam, zniknął. Uklękłam. Odmówiłam różaniec w obecności tej pięknej Pani. Zjawa przesuwała różańcowe paciorki, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam różaniec – nagle zniknęła” („Źródło” nr 1/2010). Piękna Pani pewnego razu powiedziała Bernadetcie: „Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym”. 21 II 1858 roku na twarzy Pięknej Pani pojawiły się smutek i łzy. Bernadetta usłyszała prośbę i wezwanie do modlitwy za grzeszników: „módl się za grzeszników”. Dziewczynka słyszała też słowa: „pokuty, pokuty, pokuty”; „proście Boga o nawrócenie grzeszników”. Matka Boża poleciła jej, aby w akcie pokuty za grzeszników poszła na klęczkach do groty i ucałowała ziemię. Innym razem, 25 lutego, Matka Boża poleciła Bernadetcie wykopać w grocie źródło, do dzisiaj istniejące, i napić się wody. Dziewczynka otrzymała też polecenie: „Powiedz księżom, by wznieśli tu kaplicę i przyszli z procesją”. W uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny Bernadetta prosiła trzykrotnie Piękną Panią, aby powiedziała, kim jest i jakie jest jej imię. Dopiero za czwartym razem dziewczynka otrzymała odpowiedź: „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Biskup Bertrandt Seweryn Laurence, ordynariusz diecezji Tarbes, 18 I 1862 roku potwierdził autentyczność objawień w Lourdes, mówiąc: „Jesteśmy zdania, że Niepokalana Matka Boża Maryja w dniu 11 II 1858 roku i w ciągu następnych dni objawiła się rzeczywiście Bernadetcie Soubirous w Grocie Massabielle pod Lourdes”. Święta Bernadetta zakończyła swoją ziemską wędrówkę jako zakonnica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Wychowania Chrześcijańskiego 16 IV 1879 roku w klasztorze w Nevers.

Zgodnie z wolą Matki Bożej w roku 1875 arcybiskup Paryża poświęcił okazałą świątynię zbudowaną nad grotą objawień. Na uroczystości było obecnych 35 arcybiskupów i biskupów, 3 tysiące kapłanów i 100 tysięcy wiernych. W latach 1883-1901 zbudowano w Lourdes Bazylikę Różańcową. W setną rocznicę objawień, 25 III 1958 roku, legat papieski kardynał Angelo Giuseppe Roncali, późniejszy papież bł. Jan XXIII, poświęcił w Lourdes podziemną, nowoczesną bazylikę pw. św. Piusa X, zbudowaną w kształcie elipsy. W tym roku jubileuszowym przybyło do Lourdes ponad 5 milionów pielgrzymów.

Papież Leon XIII ustanowił w roku 1891 święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które Ojciec Święty Pius X polecił w 1907 roku obchodzić w całym Kościele. Zgodnie z reformą roku liturgicznego papieża Pawła VI z roku 1969 wspomniany wyżej obchód liturgiczny nosi nazwę Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, ma rangę wspomnienia dowolnego i został wyznaczony na dzień 11 lutego.

Ojciec święty Jan Paweł II dwukrotnie odwiedzał sanktuarium w Lourdes w roku 1983 i 2004. Tenże papież w roku 1992 ustanowił Światowy Dzień Chorego i polecił go obchodzić w dniu 11 lutego, wiążąc ten obchód z Matką Bożą z Lourdes, za przyczyna której tak wielu ludzi odzyskało zdrowie fizyczne, ale też i uzdrowienie duchowe. Ojciec święty Benedykt XVI przybył do Lourdes 14 IX 2008 roku, aby uczcić 150 rocznicę objawień, a rok 2009 poświęcić św. Bernadetcie w jej 130 rocznicę narodzin dla nieba.

Bądźmy wdzięczni Matce Bożej za jej objawienia, za osobę św. Bernadetty i jako aktualne przyjmujmy wezwanie Maryi do nawrócenia i modlitwy za grzeszników.

„Miłosierny Boże, przyjdź z pomocą naszej słabości i spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Rodzicielki Twojego Syna, której pamiątkę obchodzimy, dźwignęli się z naszych grzechów do nowego życia” (kolekta z 11 lutego).

ks. Stanisław Hołodok