lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ
nr 1/2010

Parafia Chołchła

Z Wołożyna jedziemy do Chołchły (po białorusku Chauchława) przez Sugwozdy. Obok tej miejscowości bowiem przy wiosce Nowosady był folwark Juszewszczyzna, miejsce urodzenia błogosławionego ks. Michała Sopocki. Dziś nie ma wsi Nowosady ani folwarku Juszewszyzna. Znajdują się tam pola kołchozu. Zachował się jednak dom, w którym 1 listopada 1888 r. urodził się bł. ks. Michał Sopoćko. Od drogi do tego domu rozciągały się piękne łany kołchozowej pszenicy.

W miejscowości Chołchła pięknie rysuje się na górce drewniany kościół. Wygląda jakby miał trzy wieżyczki, gdyż ostry dach zwieńczony jest krzyżem na tej samej wysokości co wieżyczki. Widać, że jest świeżo odremontowany. Obok kościoła jest grób ks. Józefa Hurki.

Parafia w Chołchle należy do najstarszych w dawnej diecezji wileńskiej. Założył ją książę Michał Zygmuntowicz w 1437 r. Obecnie istniejący kościół zbudowano w 1738 r. i nadano mu tytuł Imienia Maryi. Po Powstaniu Styczniowym kościół ten został zabrany przez władze carskie wiernym i oddany prawosławnym. Katolicy odzyskali swą świątynię dopiero w 1919 r. Wtedy też przywrócono do życia parafię. Przed drugą wojną światową liczyła ona ponad 2 300 wiernych. Od 1937 r. proboszczem był tu ks. Józef Hurko, kapłan diecezji pińskiej, prałat papieski i kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Mohylewskiej. Był to kapłan zaawansowany wiekiem, gdyż urodził się w 1864 r. Pracował tu całą wojnę. Po męczeńskiej śmierci duszpasterzy sąsiedniej parafii Pierszaje obsługiwał i ten kościół. W czasie wojny pracowali tam dwaj franciszkanie, o. Achilles Puchała i i o. Herman Stępień. Zamordowani zostali przez Niemców 19 lipca 1943 r. Zostali oni zaliczeni do błogosławionych przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie uroczystej Mszy św. w Warszawie 13 czerwca 1999 r. Ksiądz Hurko dojeżdżał do Pierszaj i po wojnie. Tam w kościele na ambonie zmarł w uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego 1946 r. Pochowany został przy kościele w Chołchle.

Po śmierci ks. Hurki przez krótki czas obsługiwał parafię w Chołchle ks. Piotr Pupin z parafii Chożów koło Mołodeczna. Trwało to jednak krótko, gdyż w 1947 r. został uwięziony i skazany do łagrów. Odtąd żaden kapłan już nie dojeżdżał i w końcu lat 40. lub na początku 50. świątynię zamknięto i zrobiono w niej magazyn kołchozowy. Wierni jeździli do kościołów w Kraśnem i Wiszniewie, gdzie kościoły pozostały otwarte i miały kapłanów. Dopiero przemiany w Związku Sowieckim umożliwiły odzyskanie świątyni. Odzyskano ją w 1990 r. i wskrzeszono parafię. Wkrótce rozpoczęto remont kościoła. Ponieważ kościół jest zaliczony do zabytków, władze państwowe Białorusi dały pieniądze na jego odbudowę i remont. Był bardzo zniszczony. W starania o odzyskanie i remont świątyni był zaangażowany ks. Edmund Dowgiłowicz-Nowicki z Mołodeczna, który też opiekował się kościołem i parafią. Była to jednak obsługa dojazdowa i nie każdej niedzieli. Potem proboszczem był kapucyn z Mołodeczna o. Grzegorz Góralski. W duszpasterstwie wspierali też inni kapłani, jak np. franciszkanin o. Jan Fibek z Wołożyna. Obecnie znowu proboszczem jest w Chołchle ks. Dowgiłowicz-Nowicki z Mołodeczna.

Trzeba odnotować, że w kościele znajdował się bardzo czczony obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Zabrano go do Narodowego Muzeum Sztuki w Mińsku i tam znajduje się do dziś. Obecnie w głównym ołtarzu znajduje się wierna kopia tego wizerunku.

TKl