lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
GRUDZIEŃ
nr 12/2009

Order Uśmiechu Siostrze Angelice z Zambii

We wrześniu 2009 r. odbyła się uroczystość wręczenia Orderu Uśmiechu Siostrze Angelice Tabuła, misjonarce ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, założonego w 1905 roku przez bł. Bolesławę Lament.

Wręczenie Orderu Uśmiechu Siostrze Angelice odbyło się w Zambii dwa razy: 11 września w Kapiri Mposhi – misja prowadzona przez Siostrę – w obecności całej szkoły, a następnie 14 września w Lusace z udziałem Konsula Polski, ministrów rządu Zambii, ks. Biskupa, misjonarzy i misjonarek oraz przyjacół. Siostrę dekorował orderem Kanclerz Kapituły – obecny rzecznik rządu do spraw Dziecka w Polsce. To honorowe odznaczenie nadawane od 1968 roku za działalność na rzecz dzieci, przyznawane jest na ich wniosek przez Kapitułę Orderu. W Międzynarodowym Roku Dziecka (1979 r.), międzynarodową rangę Orderowi Uśmiechu nadał sekretarz generalny ONZ Kurt Waldheim i patronat nad Orderem objął UNICEF.

Wiele radości przyniosła siostrom wiadomość otrzymana od Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, że zaakceptowany został wniosek afrykańskich dzieci o nadanie Siostrze Angelice odznaczenia i przyjęcie do grona Kawalerów Uśmiechu. Wcześniej, Orderem tym zostali odznaczeni m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty i wielu innych. Siostra przyjęła to wyróżnienie z radością i satysfakcją, jako wyraz uznania jej wieloletniej pracy i wspaniały dar od dzieci.

Siostra Angelika pochodzi z Hajnówki, z Diecezji Drohiczyńskiej. 1991 roku Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny skierowało Siostrę do Kenii w Afryce, gdzie siostry otworzyły dom misyjny w Kanyakine. W tej miejscowości, w Afryce, w tamtym czasie, siostry budziły swoją obecnością duże zainteresowanie. Wiele osób, szczególnie dzieci, po raz pierwszy zobaczyły białego człowieka na żywo.

Dla Siostry był to pierwszy kraj misyjny – krajobraz, roślinność, wszystko było egzotyką. Dopiero z biegiem czasu, poznając bliżej kulturę, zachowania, podejście do życia, siostra zaczęła tych ludzi rozumieć, a nawet kochać. Pracowała z młodzieżą i uczyła się także wiele od Afrykańczyków, których cechuje radość, pogoda ducha, prostota serca.

W Kenii siostry miały jeden dom, obecnie – sześć domów i jest wiele rodzimych powołań zakonnych.

Ostatnio siostry otworzyły nową misję w Tanzanii, gdzie pracują w Szkole Podstawowej w Dares-Salaam.

W Zambii siostry pracują od 40 lat i prowadzą cztery misje. W Lusace prowadzą 4 domy: dla opuszczonych starszych ludzi, szkołę gospodarstwa domowego, przedszkole i szkołę podstawową, oraz utrzymują grupę sierot. W Kabwe siostry mają 2 domy: dom formacyjny, w którym przygotowują do życia zakonnego osoby powołane z krajów afrykańskich, w drugim domu siostry prowadzą przedszkole. W Kapiri Mposhi s. Angelika z siostrami prowadzi szkołę.

Siostra Angelika po przyjeździe do Zambii 2 lata pracowała w Lusace, stolicy kraju. Prowadziła tam szkołę przygotowania do życia w rodzinie dla młodych dziewcząt i kobiet.

Po przeniesieniu do Kapiri Mposhi, siostra była odpowiedzialna za przedszkole, do którego uczęszczało 50 dzieci, a jednocześnie dokonywała remontów i rozbudowy pomieszczeń. W 2002 r. siostra otworzyła szkołę podstawową. Liczba dzieci przychodzących do szkoły bardzo szybko wzrastała, w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 1200 dzieci, w samym przedszkolu korzysta z edukacji 416 dzieci. W szkole pracuje 35 nauczycieli, szkoła należy do najlepszych w Zambii, bo dzieci zdają egzaminy państwowe w 100% i otrzymują wysokie oceny. Wraz z napływem uczniów występuje potrzeba rozbudowy szkoły. Niedawno został oddany do użytku sześcioklasowy budynek, wybudowany z ofiar zebranych w parafiach podczas urlopu siostry i od indywidualnych ofiarodawców. Siostrom udało się zakupić plac i rozpoczęły budowę pierwszych klas, ale co roku muszą dobudowywać dwie nowe sale, które są potrzebne przyjmowanym uczniom.

Od stycznia tego roku szkoła posiada status szkoły średniej. Siostry musiały rozpocząć budowę laboratorium, niezbędnego do nauczania fizyki i chemii. Konieczna jest stała rozbudowa szkoły, bo w najbliższym czasie przewidują, że będą miały 1600 uczniów.

Bolączką siostry jest brak środków finansowych. Dzieci na szkolnych Mszach Świętych modlą się o ofiarodawców i są bardzo wdzięczne za każde dobro, które służy ich lepszej przyszłości. Dzieci afrykańskie, często zapomniane i pokrzywdzone, mają nadzieję, że ich nauka w katolickich szkołach odmieni ich los i przyszłość, a tym samym i przyszłość ich Ojczyzny i Kościoła w Afryce.

Siostrę Angelikę cieszy, że ich szkoła, nosząca imię Kalulu School, będzie miała imię polskiego Papieża i będzie pod nazwą Wyższa Szkoła Jana Pawła II. Siostra liczy na kontakt z innymi szkołami, które obrały za patrona Ojca Świętego Jana Pawła II, a także na międzyszkolną przyjaźń młodzieży.

Iliana Zalewska