lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK
nr 10/2009

III Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia Bożego

Konferencją popularno-naukową pod hasłem „Miłosierdzie Boże w życiu Kościoła” zainaugurowano III Archidiecezjalny Kongres Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy z nich: „Miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia społecznego” wygłosił profesor Uniwersytetu w Białymstoku, ks. dr hab. Józef Zabielski. Drugi prelegent, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, ks. dr hab. Jan Machniak, w referacie zatytułowanym „Boże miłosierdzie w dążeniu św. Faustyny Kowalskiej i w teologii bł. Michała Sopoćki”, przybliżył relacje między św. Faustyną Kowalską a bł. Michałem Sopoćką.

Po wysłuchaniu referatów uczestnicy konferencji wysłuchali podczas panelu dyskusyjnego opinii, doświadczeń i świadectw osób, które na co dzień zajmują się dziełami miłosierdzia. Na zakończenie odbyła się prezentacja nowego albumu wydanego przez Wydawnictwo św. Jerzego „Drogami Miłosierdzia”.

Kolejnym wydarzeniem pierwszego dnia Kongresu było spotkanie ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich pod hasłem: „Świadkowie Miłosierdzia”, które odbyło się w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia. Jego organizacją zajęła się Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Spotkanie było okazją, aby posłuchać tych, którzy na co dzień spotykają się z potrzebującymi, a także moment na refleksje nad własnym zaangażowaniem w czynienie miłosierdzia wśród ludzi.

O godzinie 15, po dyskusji panelowej wszyscy zgromadzeni odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Punktem kulminacyjnym całego spotkania była Eucharystia, na której zgromadzili się liczni wierni ze stowarzyszeń, ruchów i wspólnot. Mszy Świętej przewodniczył o. Edward Konkol, homilię wygłosił ks. Paweł Zalewski z Ruchu „Wiara i Światło”.

W niedziele 27 września br., o godzinie 15 odprawiona została główna Msza Święta Kongresu. Uroczystości na placu przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przewodniczył Metropolita Białostocki, abp Edward Ozorowski w asyście biskupów i ponad 70 kapłanów. Błonia przed świątynią wypełniła kilkutysięczna rzesza wiernych. Homilię wygłosił postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Sopoćki, a od trzech miesięcy ordynariusz sandomierski, ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Kaznodzieja przypomniał trudne drogi życiowe białostockiego świętego – błogosławionego ks. Michała, który jak starotestamentalni prorocy doświadczał w swoim życiu różnorakich trudności i przeszkód w misji otrzymanej od Boga. W słowie kończącym liturgię Arcybiskup Metropolita podziękował obecnym za wspólną modlitwę i wszelkie dobro, które dokonało się od momentu beatyfikacji w Kościele białostockim.

Po uroczystości zaproszeni goście przenieśli się na plac przed monumentalną świątynią Zmartwychwstania Pańskiego. Tu dokonało się poświęcenie figury Jezusa Miłosiernego ufundowanej przez ks. abp. Stanisława Szymeckiego. Postument staraniem komitetu, złożonego z parlamentarzystów, przedstawiciel władz miejskich, księży oraz osób zaangażowanych w kult Miłosierdzia Bożego w Białymstoku stanął na „Wzgórzu Opatrzności Bożej”. Tę nazwę wraz ze stosowną uchwałą Rady Miejskiej przedstawił zgromadzonym prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Poświęcenia pomnika wraz z Metropolitą Białostockim i Arcybiskupem Seniorem dokonali księża biskupi z Łomży i Sandomierza. Modlono się również wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia, a na zakończenie wmurowano akt erekcyjny upamiętniający poświęcenie pomnika. Uroczystość zgromadziła kilkuset wiernych. Oprawę muzyczną przygotował chór z parafii św. Kazimierza oraz schola z parafii Zmartwychwstania Pańskiego.

Wieczorne godziny przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wypełnił koncert muzyki chrześcijańskiej. Przed zgromadzoną licznie młodzieżą wystąpiły schola Boże Echo, Mariusz Bryś wraz zespołem Good Way oraz grupa New Life’m.

Trzeci dzień białostockiego kongresu Miłosierdzia Bożego podkreślał przejawy już realizowanego Miłosierdzia w Archidiecezji.

W godzinach porannych ks. abp Edward Ozorowski otworzył nową siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Białostockiej. Mieści się ona przy ul. Knyszyńskiej i zajmuję powierzchnię ok. 800 metrów kwadratowych. Zwracając się do obecnych Metropolita powiedział: „kiedy byłem tu pierwszy raz ten dom był w rozsypce i zamartwiałem się, jak doprowadzić go do porządku. A dzisiaj widzę jak pięknie wygląda i cieszę się z tego, że się udało. Cieszę się też z tego, że to poświęcenie jest w trzecim dniu Kongresu Miłosierdzia Bożego. Pierwszy dzień poświęcony był nauce, drugi dzień kultowi, a trzeci dzień uczynkom.”

W ramach Kongresu została również otwarta odnowiona strona internetowa poświęcona bł. Michałowi – www.sopocko.pl. Otwarcia dokonał Metropolita Białostocki.

Kolejnym, ważnym wydarzeniem wpisującym się w ramy ostatniego dnia Kongresu była wspólna modlitwa na głównych skrzyżowaniach aglomeracji. W kilkudziesięciu miejscach można było na chwilę się zatrzymać i odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. A to wszystko pod hasłem „Rozniecić Iskrę Bożego Miłosierdzia”. W Białymstoku, gdyż akcja ma charakter ogólnopolski, nad jej przebiegiem czuwało Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. ks. M. Sopoćki.

Ostatnim wydarzeniem Kongresu była uroczysta Msza Święta sprawowana w pierwszą rocznicę beatyfikacji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Mszę poprzedziła procesja z relikwiami Błogosławionego z kaplicy Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Poleskiej (gdzie zmarł bł. Michał) do miejsca celebry. Kaznodzieja, ks. bp Tadeusz Płoski odniósł się do powszechnie nieznanego, wojskowego życiorysu ks. kapelana, kapitana Michała Sopoćki z czasów warszawskich i wileńskich.

We wtorek 29 września, w ramach imprez towarzyszących Kongresowi, został otwarty szlak „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, upamiętniający miejsca, w których żył i działał Błogosławiony.

(jw, ki, tm)