lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
SIERPIEŃ 2009
nr 8/2009

Sakra i ingres ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza do katedry sandomierskiej

Uroczystości przyjęcia sakry biskupiej i ingresu nowego ordynariusza diecezji sandomierskiej bp. Krzysztofa Nitkiewicza rozpoczęły się w Sandomierzu 4 lipca 2009 roku w kościele seminaryjnym św. Michała. Następnie wyruszyła modlitewna procesja przez rynek Starego Miasta do bazyliki katedralnej. Przy Bramie Opatowskiej biskupa nominata powitał burmistrz miasta Jerzy Borowski wraz z Radą Miasta. Centralnym wydarzeniem była Msza Święta w katedrze z obrzędem święceń biskupich, którym przewodniczył Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk. Współkonsekratorami byli Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódzia i Metropolita Lubelski abp Józef Życiński. Biskupa nominata i wszystkich przybyłych gości powitał dotychczasowy administrator diecezji sandomierskiej bp Edward Frankowski. Metropolita Szczecińsko-Kamieński abp Andrzej Dzięga, poprzednik nowego hierarchy stwierdził, że ks. Krzysztof Nitkiewicz przejmuje dziś zarazem odpowiedzialność i radość posługiwania wiernym oraz niesienia nadziei płynącej z wiary. Ksiądz Waldemar Gałązka, oficjał Sądu Biskupiego odczytał nominację Stolicy Apostolskiej, przedstawioną wcześniej Kolegium Konsulatorów Diecezji Sandomierskiej. W homilii Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź podkreślił, że biskup elekt jest z ustanowienia Bożego prawowitym następcą Apostołów. Nazwał go kolejnym „rybakiem ludzi”. Następnie scharakteryzował środowisko ziemi białostockiej, z której pochodzi biskup nominat. Szczególnym jego znakiem jest Matka Miłosierdzia, która „w wileńskiej Ostrej świeci Bramie i prowadzi ludzi tej ziemi do Jezusa”. Również z Białegostoku pochodził ks. Michał Sopoćko, apostoł prawdy o Bożym Miłosierdziu, którego postulatorem w procesie beatyfikacyjnym był ks. Nitkiewicz. Arcybiskup Głódź życzył biskupowi nominatowi, aby zgodnie ze swoim zawołaniem biskupim „Misericordias Domini cantabo” odsłaniał „ludziom sandomierskiej ziemi tajemnicę Bożego Miłosierdzia”. Metropolita Gdański wskazał także na piękno sandomierskiej ziemi, do której został posłany z Rzymu nowy biskup sandomierski: „Sandomierz, to taki mały polski Rzym. (...) Nasycony pamiątkami z przeszłości. Także tradycją Piotrową, której to miasto zawsze pozostało wierne.” W diecezji położone jest również sanktuarium, w którym szczególną czcią otoczone są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Sandomierska ziemia jest ziemią wielu świętych i błogosławionych. Arcybiskup Głódź wspomniał też o współczesnych problemach jej mieszkańców. Na zakończenie arcybiskup życzył biskupowi nominatowi: „Umocniony Duchem Świętym, prowadź Lud Boży sandomierskiej ziemi drogami nadziei, która zawieść nie może, ku Ojcu, Bogu miłosiernemu, który jest Miłością. I powtarzaj każdego dnia: W Tobie, Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki, bo wiem Komu uwierzyłem”.

Podczas modlitwy święceń nad głową biskupa nominata trzymana była otwarta księga Ewangelii, na znak, że jego głównym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Po obrzędzie namaszczenia głowy bp Nitkiewicz otrzymał insygnia biskupie: pierścień, mitrę i pastorał. Przyjął też homagium od duchowieństwa, wiernych i władz. Po Komunii Świętej, przy śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy” bp Nitkiewicz przechodząc przez środek katedry udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Dziękując Bogu za dar święceń biskupich oraz Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za powierzenie posługiwania biskupiego, bp Nitkiewicz podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości oraz poprosił o modlitwę, aby razem z wszystkimi wiernymi mógł słowem i czynem głosić prawdę o Bożym miłosierdziu. – Jestem wasz, jestem dla was, i chcę byśmy wędrowali razem pod przewodem Chrystusa Dobrego Pasterza. Jego Najświętsza Matka, która w cudownym Obrazie peregrynuje po diecezji sandomierskiej niech wyprasza nam potrzebne łaski – mówił nowy ordynariusz sandomierski. Biskup Nitkiewicz zapewnił też o miłości do sandomierskiego Kościoła: „Kościele Sandomierski należę do Ciebie i przyrzekam, że będę Cię kochał ze wszystkich mych sił”.

Podczas liturgii został także odczytany przez posła Przemysława Gosiewskiego list gratulacyjny od prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość uświetnił swoim śpiewem chór katedralny. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli m.in. arcybiskupi i biskupi z Polski i zagranicy, księża z Rzymu, z diecezji białostockiej i sandomierskiej, przełożeni zakonni zakonów męskich i żeńskich, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, władze miasta Sandomierza, rektorzy wyższych uczelni, władze oświatowe, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej i miejskiej, rycerze, harcerze, służba zdrowia, weterani walk o niepodległość Polski, prasa, radio i telewizja, młodzież szkolna i poczty sztandarowe.

Biskup Krzysztof Nitkiewicz urodził się 17 lipca 1960 roku w Białymstoku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1985 roku z rąk bp. Edwarda Kisiela, administratora apostolskiego Archidiecezji w Białymstoku. Od 1992 r. pracował w Kongregacji Kościołów Wschodnich w Watykanie, która zajmuje się sprawami dotyczącymi katolickich Kościołów wschodnich oraz ich wiernych na całym świecie. W 2002 r. został jej podsekretarzem. Od 2003 r. pełnił też funkcję radcy w Najwyższej Radzie Papieskich Dzieł Misyjnych. Ksiądz prał. Nitkiewicz był zarazem rektorem ormiańskiego kościoła św. Błażeja w Rzymie i postulatorem w procesie beatyfikacyjnym ks. Michała Sopoćki, który w ubiegłym roku został ogłoszony błogosławionym. 13 czerwca papież Benedykt XVI mianował go biskupem sandomierskim.

ks. Dariusz Woźniczka