lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
SIERPIEŃ 2009
nr 8/2009

Bierzmowanie w Kösching

Na zaproszenie wspólnoty parafialnej w Kösching w bawarskiej diecezji Regensburg, ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski 5 lipca br. udzielił sakramentu bierzmowania grupie 60 kandydatów. Zwracając się do niemieckiej młodzieży, Metropolita Białostocki powiedział:

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Przyjmujecie dziś Sakrament Bierzmowania. Chrystus pragnie przekazać Wam Ducha Świętego, abyście mogli mężnie wyznawać wiarę i postępować według jej zasad. Wy już należycie do Chrystusa przez Sakrament Chrztu Świętego. Jesteście nowym stworzeniem, dziećmi Bożymi i członkami Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa. Potrzebujecie jeszcze umocnienia Duchem Świętym, aby to, co się w Was poczęło w Sakramencie Chrztu, nie umarło, lecz rozwijało się dla Waszego dobra i na chwałę Boga.

Celem ostatecznym naszego życia jest pełne zjednoczenie z Bogiem. Będzie ono pełnią życia, radości i szczęścia. Do osiągnięcia jednak tego celu prowadzi długa droga. Jest on Wam dany i zadany. Aby dojść do niego potrzeba mieć wiarę i być przekonanym, że Bóg wszystko może. Wiara łączy nas z Bogiem, jest fundamentem naszej nadziei i dowodem tych rzeczy, których nie widzimy, a których się spodziewamy (Hbr 11, 1).

Wyznawać wiarę nie jest łatwo, bo napotyka ona na wiele przeszkód. Czasem wyznawaniu wiary przeszkadzają pieniądze, stanowiska, a niekiedy wrogowie. Wielu chrześcijan było i jest prześladowanych, wielu poniosło śmierć męczeńską za wiarę. Stąd też potrzebne jest nam umocnienie w wierze. Otrzymujemy je w bierzmowaniu – sakramencie Ducha Świętego.

Przyjmijmy ten sakrament ze czcią. Pozwólmy Duchowi Świętemu w nas działać. Żyjmy Duchem Bożym, a nie duchem tego świata. Niech w naszym życiu zawsze na pierwszym miejscu będzie Bóg, wtedy wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Uczmy się realizować Boże projekty, bo wszystko, co od Boga pochodzi jest zawsze człowiekowi najlepsze. Chrystus chce, byśmy byli Jego świadkami w miejscach naszego życia. Gdy my będziemy z Chrystusem, On będzie z nami.

Pobyt w Bawarii był także okazją do lepszego poznania życia miejscowego Kościoła oraz do wymiany doświadczeń, jak również do złożenia wizyty miejscowym ordynariuszom: biskupowi Gregorowi Hanke z diecezji Eichstätt oraz biskupowi Gerhardowi Ludwikowi Müllerowi z diecezji Regensburg.

ks. Andrzej Dębski