lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LIPIEC 2009
nr 7/2009

Wiary nie prywatyzować!

Od czasów rewolucji francuskiej daje się na świecie zauważyć silny prąd, który usiłuje zepchnąć wiarę religijną na margines. Według tej tendencji przestrzeń publiczna ma być wolna od jakichkolwiek odniesień religijnych. Ludzie wierzący powinni w życiu społecznym zachowywać się jak ateiści. A wszystko to w imię tolerancji, postępu, laickości (która zwłaszcza we Francji została podniesiona do rangi dogmatu „świeckiej wiary”), praw człowieka. Bo według tej logiki obecność symboli i odniesień religijnych w przestrzeni publicznej rani niewierzących oraz ewentualnych innowierców. Tak się ciekawie składa, że najbardziej „raniące” są symbole chrześcijańskie. Fanatycznych wyznawców laicyzmu nie obchodzi to, że ich usuwanie może być przykre dla chrześcijan, że wyznawcy Chrystusa mają potrzebę – od wieków potwierdzaną – obecności znaków religijnych w miejscach publicznych. Wygląda więc na to, że chodzi o wyrugowanie z życia narodu i państwa religii prawdziwej. Oczywiście odbywa się to przy bierności społeczeństw nibychrześcijańskich, które otumanione przez terror tolerancji zgadzają się na dechrystianizację. Dzieje się tak dlatego, że w życiu milionów ludzi Zachodu, wiara odgrywa coraz mniejszą rolę, albo została „sprywatyzowana”. To ostatnie zaś oznacza, że ludzie ci uważają się za wierzących i nawet nimi są, ale nie potrafią wystąpić publicznie, jako rzecznicy chrześcijaństwa. Stąd też partie „chrześcijańsko-demokratyczne” niewiele różnią się od partii lewicowych, bo chrześcijaństwa w nich nie widać. Zostało rozmyte, zmarginalizowane. Dlatego marzeniem ściętej głowy pozostanie to, że zwycięska w wyborach do europarlamentu „prawica” zacznie odwracać patologiczne tendencje inspirowane tam wcześniej przez różne sierotki po Leninie.

Chrześcijaństwo zlaicyzowane, poprawne, sprywatyzowane, nie uratuje Europy. Bo takie „chrześcijaństwo” to religia obłudników, moralnych schizofreników, ludzi słabych.

ks. Marek Czech