lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
CZERWIEC 2009
nr 6/2009

Małe Siostry Bożej Opatrzności w Archidiecezji Białostockiej

Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności powstało w Włoszech w 1899 roku. Jego założycielka, błogosławiona Matka Teresa Grillo Michel (1855-1944), pochodziła z zamożnej, arystokratycznej rodziny zamieszkującej włoską Aleksandrię. Początkowo nie myślała o życiu konsekrowanym, jako 22-latka poślubiła pochodzącego z równie znakomitego rodu oficera Giovanniego Battistę Michel. Małżeństwo to, choć bezdzietne, było niezwykle szczęśliwe, toteż gdy po 14 latach związku Teresa owdowiała, jej serce napełniło się wielkim smutkiem. Wydarzenie to uwrażliwiło ją jednak na wartość życia wiecznego i konieczność dobrego życia z myślą o innych ludziach, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Powodowana pragnieniem niesienia Dobrej Nowiny dla najuboższych, szybko zaczęła, ku zgorszeniu części rodziny, dzielić się swym majątkiem z potrzebującymi, by wkrótce, wraz z dobrami materialnymi oddać im całe swoje życie. Radykalizm jej chrześcijaństwa został w Aleksandrii zauważony i wkrótce dołączyły do niej inne kobiety, gotowe iść drogą oddania się Jezusowi w ubogich. W 1899 roku Teresa wraz z dziewięcioma współpracownicami złożyła pierwsze śluby zakonne, dając tym samym podwaliny nowemu zgromadzeniu.

Siostry realizują przede wszystkim służebny charyzmat swego zgromadzenia wyrażający się w dewizie: „Nie przyszłyśmy tu, aby nas obsługiwano, ale by służyć Twoim biednym”. Duchowe córki błogosławionej Matki Teresy Grillo Michel pracują obecnie w pięciu krajach: Włoszech, Argentynie, Brazylii, Indiach oraz Polsce. Posługują zawsze w środowiskach ludzi ubogich angażując się w takie dzieła jak: opieka nad chorymi, starszymi i opuszczonymi przez rodzinę (hospicja, domy opieki i spokojnej starości), opieka nad niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie (domy pomocy), opieka nad sierotami i dziećmi ulicy (domy dziecka, przedszkola, praca w środowisku), współpraca młodzieżą (kolegia dla młodzieży)czy duszpasterstwo parafialne oraz duszpasterstwo rodzin.

W Archidiecezji Białostockiej są obecne od niedawna. Na Podlasie przyjechały w 2006 rok. Ich jedyny w Polsce dom mieści się w Białymstoku przy ul. Cedrowej. Polską wspólnotę zakonną stanowią trzy siostry, spośród których tylko jedna jest Polką. Siostra Bożena wstąpiła do włoskiej wspólnoty sióstr w 1995 roku, by po latach powrócić do kraju ze swoją nową, duchową rodziną. Obecnie posługuje chorym jako opiekunka w środowisku ich zamieszkania. Siostra Aide, z pochodzenia Brazylijka, pracuje jako pielęgniarka w białostockim hospicjum, natomiast siostra Vita, Włoszka, zajmuje się domem i czasami pomaga przy parafii na Dojlidach. Siostry dopiero organizują swoje życie w Polsce, niedawno zakończyły budowę domu, uczą się języka polskiego oraz uzupełniają wykształcenie – wszystko zaś z myślą o podejmowaniu nowych inicjatyw służących dobru najbardziej potrzebujących.

Agnieszka Leszko

Kontakt ze zgromadzeniem:

Małe Siostry Bożej Opatrzności, ul. Cedrowa 31, 15-798 Białystok, tel. 085 6544020 lub 697 396739, e-mail: msbo@tlen.pl