lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC 2009
nr 3/2009

Pierwsze liturgiczne wspomnienie Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

W dniach 13-15 lutego 2009 roku, odbyły się uroczystości związane z liturgicznym wspomnieniem Błogosławionego ks. Michała Sopoćki. Skupiły się one w dwóch miejscach: w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie spoczywają relikwie Błogosławionego oraz w kaplicy przy ul. Poleskiej, gdzie ks. Michał pełnił swoją posługę w ostatnich latach życia.

W tych dniach wierni parafii Bożego Miłosierdzia przygotowywali się do uroczystości poprzez uczestnictwo we Mszach Świętych, trwanie na modlitwie oraz słuchanie nauk ks. infułata Stanisława Strzeleckiego przybliżające postać Patrona Sanktuarium.

W sobotę 14 lutego miał miejsce dzień skupienia Wspólnot Miłosierdzia Bożego, w którym uczestniczyło ok. 60 osób. Spotkanie miało charakter formacyjny, informacyjny i modlitewny. Ksiądz Strzelecki wygłosił konferencję nt. Apostolstwa Miłosierdzia Bożego. Pani Genowefa Suchocka – Prezes Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. Michała Sopoćki mówiła o tym, w jaki sposób Stowarzyszenie stara się realizować swoją misję. Ksiądz proboszcz Andrzej Kozakiewicz, zwrócił uwagą na Sanktuarium jako miejsce szczególnie ważne dla realizacji dzieła Miłosierdzia w ujęciu Bł. Michała.

Tego też dnia o godz. 15.00 w kaplicy przy ul. Poleskiej odbyło się krótkie nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Po jego zakończeniu ks. Arcybiskup Edward Ozorowski poświęcił pomnik ks. Michała, stojący przed kaplicą, w której Błogosławiony przez wiele lat sprawował sakramenty i udzielał posług duchowych.

W godzinach wieczornych kilkaset osób wzięło udział w procesji, niosąc relikwiarz z ul. Poleskiej do Sanktuarium na os. Białostoczek. W przemarszu uczestniczyli księża z parafii Świętej Rodziny i Miłosierdzia Bożego oraz wierni obu wspólnot. Procesję poprzedzali harcerze z drużyn parafialnych z pochodniami.

O godz. 18.00 w kościele Bożego Miłosierdzia została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył ks. abp Stanisław Szymecki.

W rocznicę śmierci Błogosławionego w dniu 15 lutego wierni tłumnie uczestniczyli w nabożeństwach. Przybyli pielgrzymi m.in. z Wilna, Łodzi i Warszawy. Głównym punktem była Eucharystia odprawiona o godz. 15.00. Wzięło w niej udział kilka tysięcy wiernych, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz oraz kilkunastu kapłanów. Głównym celebransem i kaznodzieją był Arcybiskup Metropolita. W słowie skierowanym do wiernych przypomniał istotę Bożego Miłosierdzia i apelował o postawę pełną miłości w życiu codziennym.

Po nabożeństwie w świątyni wystąpił Zespół Reprezentacyjny Wojska Polskiego prezentując szereg utworów związanych z tematyką miłosierdzia.

Uroczystość zakończyła Msza Święta o godz. 18.00 z udziałem chorych, po której było udzielane indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Po nabożeństwie trwała adoracja do Apelu Jasnogórskiego.

opr. ks. Aleksander Dobroński

fot. Jarosław Suszko, Kamil Więcko