lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC 2009
nr 3/2009

Tryptyk białostocki w Argentynie

Argentyna – kraj znany w Polsce z dobrze rozwiniętej kultury sportu, zwłaszcza piłki nożnej, jak też tańca towarzyskiego – tanga argentyńskiego; kraj w którym najbardziej znaną potrawą jest grillowane mięso wołowe – asado i herbata, którą wszyscy piją, począwszy od dziecka po osobę w wieku starczym – yerba mate; kraj wodospadów Igaçu i krainy lodowca – Patagonii – jest krajem, w którym w diecezji Posadas w prowincji Misiones pracują księża pochodzący z Archidiecezji Białostockiej: ks. Wojciech Wojtach, ks. Sławomir Kondzior i ks. Jan Bielski.

Tradycja chrześcijańska reprezentowana przez Kościół katolicki w trzech placówkach przez nich prowadzonych sięga swoimi korzeniami przełomu wieku XIX i XX, w którym to uwarunkowania ekonomiczne i polityczne wpłynęły na rozwój ruchu emigracyjnego Polaków do krajów Ameryki Południowej. Pośród nich znalazła się także Argentyna. Zaistniała wówczas konieczność organizowania ośrodków duszpasterskich na terenach, w których osiedlali się Polacy. Ogromny udział w tworzeniu tych ośrodków mieli duchowni z różnych zgromadzeń zakonnych: księża salezjanie, werbiści, saletyni, orioniści, pijarzy, jezuici, marianie, chrystusowcy, michalici czy ojcowie redemptoryści, Misjonarze Świętej Rodziny, franciszkanie-bernardyni ale też i księża diecezjalni. Godnym podkreślenia jest duży wkład w uporządkowanie historii dziejów obecności Polaków w Argentynie i ośrodków duszpasterskich przez nich prowadzonych, przez żyjącego do dzisiaj w Martin Coronado, w okręgu Buenos Aires, w Polskiej Misji Katolickiej o. Herkulana Wróbla OFM (por. H.A. Wróbel, Wkład Kościoła polskiego w ewangelizację Argentyny, Buenos Aires 2004). Ów Polski Ośrodek Katolicki OO. Bernardynów jest największym na terenie Argentyny. Do jego rozwoju przyczynił się w dużym stopniu obecny przełożony – O. Jerzy Twaróg OFM (por. H.A. Wróbel, Ojciec Jerzy Twaróg OFM. Działalność duszpasterska, kulturalna i społeczna w Argentynie, Buenos Aires 2005). Ojcowie bernardyni także dzisiaj z wielkim poświęceniem i wyrzeczeniem oddają się pracy ewangelizacyjnej, ale też i kulturalno-społecznej. Przy Ośrodku Katolickim w Martin Coronado funkcjonują: Polskie Towarzystwo Katolickie, Polska Szkoła Sobotnia, drużyna harcerek, harcerzy i zuchów zaś po przeciwnej stronie klasztoru, prowadzony jest Dom Spokojnej Starości dla samotnych i potrzebujących opieki Polaków przez Siostry Albertynki z Krakowa.

Początki działalności duszpasterskiej polskich duchownych związane były z posługą duszpasterską pośród emigracji Polaków. Świadomość Kościoła powszechnego nie pozwoliła im zamknąć się wyłącznie na potrzeby rodaków. Zaczęli przejmować duszpasterstwo wśród Argentyńczyków, a powierzane im placówki parafialne przez biskupów ordynariuszy miejsca funkcjonowały w oparciu o porozumienie na podstawie zawieranych umów pomiędzy diecezjami w Polsce i Argentynie.

Z Archidiecezji Białostockiej pracowali tam: w latach 1979-1984 ks. Józef Urban – w diecezji Añatuya, ks. Jan Bykuć w latach 1981-1983, w latach 1986-1991 i 1996-2000 ks. Ryszard Paszkiewicz – także w diecezji Añatuya i Mendoza, w latach 1989-1994 ks. Bernard Sołjan w diecezji Quilmes, w latach 2003-2007 ks. Artur Samsel w diecezji Posadas także w latach 2003-2009 ks. Jakub Radziwoński w diecezji Posadas.

Obecnie pracujący księża z Archidiecezji Białostockiej zajmują się działalnością duszpasterską na terenie diecezji Posadas. Niezmordowanie każdy z nich, chociaż mieszkają w różnych miejscowościach: ks. Sławomir Kondzior w Gobernador Roca, ks. Wojciech Wojtach w Obera i ks. Jan Bielski w Santo Pipo, obsługują kilkanaście kaplic, zajmują się katechizacją dzieci i młodzieży, odwiedzają chorych w domach i szpitalach, gorliwie apostołują pośród miejscowej ludności odpowiedzialnie prowadząc duszpasterstwo parafialne. Widzialnym znakiem ich działalności duszpasterskiej są utrzymane w dobrej kondycji kościoły, kaplice, domy i sale parafialne. Dzieła te funkcjonują dzięki współpracy z miejscowymi wiernymi, ale przede wszystkim dzięki wsparciu organizacji i stowarzyszeń katolickich z innych krajów (wypada zachęcić do współpracy i pomocy także organizacje z naszej Archidiecezji). Na szczególną jednak uwagę zasługuje fakt żywych wspólnot parafialnych, które udało się im zgromadzić wokół ośrodków parafialnych. Ogromne zaangażowanie wiernych w liturgię, duży udział w życiu sakramentalnym, pełne ekspresji i dynamiki śpiewy, działające grupy przy parafiach, niewątpliwie świadczą o niebagatelnym wkładzie naszych księży w ewangelizację kontynentu południowo amerykańskiego.

W dniach 3-11 lutego 2009 roku wizytę księżom misjonarzom złożył ks. Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Z satysfakcją i radością uczestniczył w wielu liturgiach na terenie ich parafii jak też brał udział w rozmowach z ludźmi, powierzonymi ich opiece duchowej. W dniu 7 lutego miało miejsce spotkanie z ks. Biskupem Juan Rubenem Martinezem – biskupem Posadas, w jego prywatnej rezydencji. Biskup Martinez wyraził podziękowanie i uznanie dla pracy księży pochodzących z Archidiecezji Białostockiej. Wypowiedziane przez niego świadectwo miało być także formą zachęty do podtrzymywania współpracy z Archidiecezją Białostocką, na której Biskupowi Posadas, ze względu na dobrą jakość pełnionej posługi duszpasterskiej przez księży, bardzo zależy.

Cieszy fakt, że absolwenci Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wspierają tak owocnie dzieło ewangelizacji Argentyny, a ich trud owocuje w uznanie ze strony ludzi, którzy swoim chrześcijańskim życiem piszą należną im wdzięczność. Słowa uznania i podziękowania kierują pod ich adresem także ci wszyscy, którzy z dobroci ich serca mogli skorzystać.

ks. Andrzej