lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LUTY 2005
nr 2/2005

Gwiazdka w polskiej szkole im. Józefa Piłsudskiego w Jersey City

Będąc w Stanach Zjednoczonych z pomocą duszpasterską w parafii św. Antoniego z Padwy w Jersey City w stanie New Jersey miałem możliwość uczestniczyć w uroczystości Bożonarodzeniowej w Polskiej Szkole im. Józefa Piłsudskiego. Chciałbym z tej okazji w moim artykule krótko zaprezentować Drogim Czytelnikom wspomnianą szkołę, jak też zorganizowaną przez nią uroczystość.

Polski Uniwersytet Ludowy w Jersey City (koło Nowego Jorku), którego celem było szerzenie polskiej kultury, w roku 1921 założył Polską Szkołę Dokształcającą. Myśl tę zrealizowała nauczycielka Maria Ostrowska tego samego roku 1921, zakładając szkołę, której patronem obrano marszałka Józefa Piłsudskiego. Maria Ostrowska przez długie lata kierowała szkołą do czasu podjęcia pracy w Wydziale Oświaty w Polskim Konsulacie w Nowym Jorku. Współpracujący z panią Ostrowską nauczyciele oraz rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły kierowali się najbardziej szlachetnymi pobudkami. Dbali o to, aby dzieci i młodzież wychowywały się w duchu polskim, poznawały polski język, naszą bogatą historię i kulturę.

W roku 1951 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, będący organizacją o silnych zasadach patriotyczno-ideowych, postanowił odnowić Polską Szkołę Dokształcającą. Nowym dyrektorem został Marian Morawski, który przybył do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu drugiej wojny światowej. Był on zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego, uczestnikiem kampanii wrześniowej, a następnie przez 6 lat jeńcem niemieckiego obozu. Obejmując kierownictwo szkoły powiedział: "Niech polska szkoła na obczyźnie będzie cząstką naszej Ojczyzny" i to hasło z powodzeniem realizował niemalże do swojej śmierci (29 VI 1998). Szkoła w swojej historii mieściła się w różnych lokalach. Warto wspomnieć, że w latach 1958 - 1971 zajęcia szkolne odbywały się w pomieszczeniach parafii św. Antoniego z Padwy w Jersey City. Nierzadko warunki funkcjonowania szkoły były trudne i ciężkie. Często były nieodpowiednie warunki lokalowe, brakowało dobrych podręczników, tablic i innych pomocy dydaktycznych. Jednakże dzięki wielkiemu zaangażowaniu dyrektora, zespołu nauczycieli, komitetu rodzicielskiego szkoła prowadzi szeroką działalność promującą polską kulturę oraz polskie tradycje. Co roku szkoła bierze udział w Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku, pielgrzymuje do amerykańskiej Częstochowy na "Dzień Polskich Szkół" z występem artystycznym. Podtrzymuje się tradycję jasełek oraz uczy się, jak po polsku przeżywać Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Obecnie dyrektorem Polskiej Szkoły im. Józefa Piłsudskiego w Jersey City jest pani Bogusława Huang (pochodzi z naszej archidiecezji, z Chodorówki k. Suchowoli). Zespół nauczycielski stanowią panie: Maria Daniszewska, Helena Kuczek i Agnieszka Skiba. W dziedzinie muzycznej pomaga pani Anna Rutkowska oraz w innych zajęciach absolwentki szkoły: Magda Wójtowicz, Natalia Rutkowska i Julie Huang (córka dyrektor szkoły). Zajęcia szkolne odbywają się w Publicznej Szkole nr 11 w Jersey City. Rok szkolny trwa od września do końca maja, zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach: 10-13. Aktualnie szkoła liczy 45 uczniów - od przedszkolaków do uczniów klasy VIII. Program nauczania ustanawiają nauczyciele polonijni i jest on dostosowany do aktualnych warunków, czasu nauczycieli, rodziców, dzieci, młodzieży. W programie szkolnym jest przewidziana nauka języka polskiego, historii Polski, polskiej geografii, polskich tańców ludowych. Jak było poprzednio, uczniom przekazuje się polskie tradycje związane z obchodem świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Trzeba wspomnieć, że nauczyciele polskiej szkoły pracują społecznie, bez wynagrodzenia. Szkoła ma duże oparcie w parafii św. Antoniego z Padwy w Jersey City i w jej aktualnym proboszczu ks. kanoniku Józefie Urbanie. Często ks. proboszcz użycza pomieszczeń parafialnych polskiej szkole.

Jak co roku Polska Szkoła im. Józefa Piłsudskiego w Jersey City włączyła się w nurt Bożonarodzeniowej tradycji. Gwiazdkowa uroczystość odbyła się w niedzielę 19 XII 2004 roku w sali parafialnej kościoła św. Antoniego z Padwy. Zgromadziła ona przede wszystkim uczniów tej szkoły - od przedszkolaków do najstarszych dzieci, ich rodziców, dzieci spoza szkoły, przyjaciół. Był również obecny, zawsze życzliwy i spieszący szkole z pomocą wspomniany już ks. Józef Urban.

Na program gwiazdkowego spotkania złożyły się recytacje Bożonarodzeniowej poezji, śpiew kolęd i pastorałek. Miała także miejsce adoracja Dzieciątka Jezus. Wszyscy uczniowie szkoły, przedszkolacy (ubrani w ludowe stroje) i starsi byli aktorami gwiazdkowego spotkania. Obecni na uroczystości podzielili się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia. Dużo emocji wzbudziło przybycie św. Mikołaja, który obdarował prezentami wszystkie obecne na gwiazdkowym spotkaniu dzieci (także te spoza szkoły). W czasie spotkania miał miejsce poczęstunek, w którym wzięli udział wszyscy zgromadzeni w sali parafialnej.

Gwiazdowe spotkanie (wraz z własnym scenariuszem) przygotowała pani dyrektor Bogusława Huang, wspomagana przez zespół nauczycielski i osoby wspomagające wyżej wspomniane.

Jest mi miło, że mogłem wziąć udział w tym pięknym spotkaniu. Składam gratulacje Pani Dyrektor i jej zespołowi za piękną i jakże potrzebną, bezinteresowną pracę z polskimi dziećmi i z polską młodzieżą. Jestem przekonany, że to Bożonarodzeniowe spotkanie było dla wszystkich wielkim przeżyciem, a polska dziatwa została wzbogacona przez piękne polskie zwyczaje.

ks. Stanisław Hołodok