lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK 2008
nr 10/2008

Ksiądz Michał Sopoćko nowym Błogosławionym

Kościół ma nowego Błogosławionego, księdza Michała Sopoćkę, propagatora kultu Miłosierdzia Bożego, spowiednika Świętej Faustyny Kowalskiej, zmarłego 15 lutego 1975 roku w Białymstoku. Uroczystości beatyfikacyjnej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, przewodniczył delegat Ojca Świętego Benedykta XVI Arcybiskup Angelo Amato. Homilię wygłosił Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz. Na uroczystość przybyli: Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Józef Kowalczyk, Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy oraz goście z zagranicy: Arcybiskup Metropolita Wileński Kardynał Audrys Juozas Bačkis, Metropolita Mińsko-Mohylewski Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, Metropolita Foggi w południowych Włoszech Arcybiskup Francesco Pio Tamburino; Prawosławny Ordynariusz Diecezji Białostocko‑Gdańskiej Arcybiskup Jakub, a także około 700 kapłanów z kraju i zagranicy i około 100 sióstr ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego. Razem z nimi przybyły pielgrzymki z 13 krajów, w których obecne są siostry.
W uroczystości wziął udział Prezydent RP Lech Kaczyński, ostatni Prezydent na Uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, parlamentarzyści Ziemi Podlaskiej, najwyższe władze Białegostoku i Województwa Podlaskiego. Akredytowanych zostało ponad 150 dziennikarzy z kraju i zagranicy.

Prośbę o beatyfikację księdza Michała Sopoćki skierował Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski. Ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, postulator procesu beatyfikacyjnego odczytał biogram Sługi Bożego. Z upoważnienia Benedykta XVI, Arcybiskup Angelo Amato odczytał po łacinie list apostolski, którym Ojciec Święty wpisał księdza Michała Sopoćko w poczet błogosławionych i ogłosił, że jego liturgiczne wspomnienie obchodzone będzie w dniu jego narodzin dla nieba – 15 lutego. W języku polskim formułę beatyfikacyjną odczytał Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski. Następnie dokonano odsłonięcia obrazu nowego Błogosławionego. Po uroczystym odśpiewaniu „Alleluja” W. A. Mozarta przez chóry białostockie, z dolnego kościoła Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, wyruszyła procesja z relikwiami Błogosławionego księdza Sopoćki. Relikwie niósł Kustosz Sanktuarium ksiądz Andrzej Kozakiewicz razem z siostrami ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny i członkiniami Instytutu Miłosierdzia Bożego. Relikwiarz został złożony przed odsłoniętym obrazem księdza Michała Sopoćki. Obraz bł. ks. Sopoćki namalowała Danuta Waberska, malarka z Poznania. Błogosławiony jest przedstawiony jako stosunkowo młody ksiądz, w ręku trzyma brewiarz i różaniec, stoi w prostej, lekko zniszczonej sutannie.

W homilii Metropolita Krakowski, Kardynał Stanisław Dziwisz zauważył: „Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia księdza Michała, by w wizjach prostej Siostry rozpoznać Boże przesłanie skierowane do całego świata”. Kardynał przypomniał, że Opatrzność posłużyła się kapłanem, by niezmienna prawda o Miłosierdziu Bożym dotarła w sposób szczególny do umysłów i serc ludzi dwudziestego wieku. Ten wiek naznaczony był w sposób szczególny okrutnymi systemami totalitarnymi, usiłującymi pozbawić człowieka nadziei, odzierającymi go z godności, skazującymi na poczucie bezsensu i rozpaczy. Pośród wszystkich mroków, codziennego zmagania się ze złem i trudnych doświadczeń towarzyszących człowiekowi od zarania jego życia na ziemi, potrzebny był promień światła i nadziei. Tym promieniem było dobitne przypomnienie prawdy, że nasz los jest w ręku miłosiernego Boga”.

Metropolita Krakowski przypomniał: „Błogosławiony ksiądz Michał opiewał Miłosierdzie Pańskie nie tylko przez bezpośrednie i całkowite zaangażowanie w dzieło, u początków którego była Siostra Faustyna. On sam stał się człowiekiem bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże. To była jego najgłębsza, duchowa postawa. To była jego osobista „pieśń”. To był szczególny rys jego chrześcijańskiej i kapłańskiej tożsamości”.

Data beatyfikacji jest symboliczna, ponieważ 28 września w Archidiecezji Białostockiej obchodzony jest Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów, a zarazem rocznica śmierci Arcybiskupa Edwarda Kisiela, który rozpoczął przed laty starania o beatyfikację księdza Sopoćki, a w swoim testamencie zapisał, że wszystkie swoje cierpienia ofiaruje w intencji kapłanów diecezji, „aby byli święci”. Beatyfikacja odbyła się dokładnie w piętnastą rocznicę śmierci Arcybiskupa Kisiela.

W liturgii beatyfikacyjnej, która odbyła się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajdują się doczesne szczątki księdza Sopoćki, uczestniczyło około 80 tysięcy wiernych z Polski i zagranicy. Wokół Sanktuarium na transparentach, były rozwieszone słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny o nowym Błogosławionym: „Myśl jego jest ściśle złączona z myślą moją”, „Jest to kapłan według serca mojego”.

Ksiądz Michał Sopoćko jest drugim błogosławionym z Białegostoku. W 1991 roku Papież Jan Paweł II beatyfikował Siostrę Bolesławę Lament. Do błogosławionych zaliczani są też kapłani z tej Archidiecezji, którzy zostali uznani za męczenników II wojny światowej.

Grażyna Kraszewska

Grażyna Kraszewska