lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
SIERPIEŃ 2008
nr 8/2008

Wizyta Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w Armenii

Kościół w EczmiadzinieW dniach 30 VI – 7 VII br. ks. abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, odwiedził Armenię – najstarsze chrześcijańskie państwo świata, do którego przynieśli wiarę w Chrystusa św. Juda Tadeusz i św. Bartłomiej, a dzieła ewangelizacji dopełnił św. Grzegorz Oświeciciel w 301 r.

Podczas swojej wizyty ks. abp był gościem ordynariusza dla Ormian katolickich Europy Wschodniej abpa Nechana Karakéhéyana, który rezyduje w Erewaniu. Dało to okazję do poznania sytuacji 180-tysięcznej wspólnoty Ormian katolickich w Armenii, która po siedemdziesięciu latach ateizacji może znów swobodnie praktykować swą wiarę.

Podczas pobytu w Armenii, ks. abp spotkał się z Jego Świątobliwością Gareginem II – najwyższym patriarchą katolikosem wszystkich Ormian. Stoi on na czele Kościoła liczącego przeszło 6 mln wiernych, będącego gwarantem ormiańskiej tożsamości narodowej i ciągłości tradycji od czasów apostolskich. Podczas wizyty w rezydencji patriarchy w Eczmiadzinie ks. abpowi towarzyszyli: ks. prałat Krzysztof Nitkiewicz podsekretarz Watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich oraz ks. Andrzej Dębski.

Spotkanie z katolikosem Gareginem IIJego Świątobliwość wspomniał osobę papieża Jana Pawła II, który położył podwaliny pod dzisiejsze braterskie relację pomiędzy Kościołem Katolickim a Ormiańskim Kościołem Apostolskim. W bardzo miłej atmosferze wymieniono też poglądy na temat ekumenizmu i zbliżenia się obu Kościołów. Cechą charakterystyczną kościoła ormiańskiego są manuskrypty zawierające fragmenty Pisma Świętego i Ojców Kościoła, które – jak zauważył katolikos – są tym, czym w tradycji prawosławnej ikony.

Ksiądz Arcybiskup odwiedził też szereg świątyń m. in. w Odzunie, Haghpot, Achtallii, Chor Virap, które za czasów komunizmu pełniły funkcję magazynów bądź muzeów, a dziś licznie wypełniają się wiernymi. W Kościele ormiańskim ujmuje szczególnie duża ilość chrztów, udzielanych ludziom nawet w starszym wieku.

Pobyt w Armenii dał okazję do poznania niezwykłego bogactwa duchowego miejscowego Kościoła, jego sukcesów i obaw, a także różnorodności kultury ormian wyznających wiarę w Chrystusa.

ks. Andrzej Dębski