lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
KWIECIEŃ 2008
nr 4/2008

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego

Kolejny miesiąc przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki przeżyjmy w duchu radości paschalnej. Niech rozważanie chwalebnych tajemnic Różańca Świętego przypomina nam, że Zmartwychwstały Zbawiciel żyje pośród nas, i nieustannie zlewa na nas dary swego Miłosierdzia.

1. W pierwszym dziesiątku przypomnijmy chwalebne Zmartwychwstanie Pana Jezusa, ukazanie się tegoż dnia wieczorem zebranym Apostołom i ustanowienie Sakramentu Pokuty, z którego – niestety – nie wszyscy należycie korzystają, sprawiając przez to boleść Zbawicielowi. Postanówmy dobrze się spowiadać i innym w tym dopomóc.
2. W drugim dziesiątku rozważajmy, jak Pan Jezus wstąpił do nieba w obecności swej Matki i Apostołów, których pozostawia w smutku i tęsknocie za sobą, odczuwając to samo w Sercu. Pozostał w Sakramencie Ołtarza zapomniany, a nieraz wzgardzony i znieważony. Przyjmujmy godnie Komunię św. i nawiedzajmy często Przenajświętszy Sakrament.
3. W trzecim dziesiątku stańmy w duchu w Wieczerniku, gdzie na modlących się Apostołów i Maryję zstępuje Duch Święty, napełniając ich siedmioma darami. Zstępuje On w Sakramentach Świętych na chrześcijan, którzy nieraz zasmucają go, grzesząc zuchwale w nadziei Miłosierdzia Bożego, albo rozpaczając lub wątpiąc w Miłosierdzie Boże. Ćwiczmy się w ...ufności.
4. W czwartym dziesiątku rozważajmy tęsknotę Maryi za Panem Jezusem, która się zakończyła Jej Wniebowzięciem. Bylibyśmy w niebo wzięci, gdyby nie grzech, którego skutkiem jest śmierć w cierpieniach, a dla wielu po śmierci wielkie cierpienie w czyśćcu. Przygotowujmy się należycie do śmierci i pomagajmy w tym innym.
5. W piątym dziesiątku przenieśmy się myślą do nieba, gdzie Maryja została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Matka Miłosierdzia wstawia się tam za dziećmi swymi na ziemi i w czyśćcu, za którymi winniśmy się modlić. Ofiarujmy często za dusze naszych braci i sióstr w czyśćcu swoje modlitwy i cierpienia.

bł. ks. Michał Sopoćko