lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
KWIECIEŃ 2008
nr 4/2008

Ksiądz Kazimierz Widłak Grabowski

Jedynym kapłanem z Archidiecezji Wileńskiej, który przeszedł przez niemiecki obóz w Stutthofie, był ks. Kazimierz Grabowski – Widłak (Widłok), proboszcz Nowej Rudy w dekanacie grodzieńskim.

Był on kapłanem diecezji włocławskiej, ale od 1922 r. pracował na terenie Archidiecezji Wileńskiej. Urodził się w 1891 r. Tambowie w Rosji. Wychowywał się przy ojcu, weteranie Powstania Styczniowego. W 1909 r. przyjechał do „Kongresówki” i wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1915 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Stanisława Kazimierza Zdzitowieckiego. Pracował jako administrator parafii Kłodawa i Grocholice, a następnie był wikariuszem w Tuliszkowie i Wojkowie. Od 1919 r. był wikariuszem „adiutorem” dziekana w Widawie. W 1922 r. przyjął go do pracy w diecezji wileńskiej bp Jerzy Matulewicz. Przeznaczył na proboszcza parafii Nowa Ruda w dekanacie grodzieńskim. Była to parafia nowa, licząca około 1000 wiernych, w której pierwszym proboszczem był od 1919 r. ks. Wacław Turłay, a tymczasowy kościół pobudował w 1914 r. proboszcz sąsiedniego Porzecza, ks. Antoni Szymelun.

Mimo zatargów z parafianami, ks. Grabowski pobudował w Nowej Rudzie nowy kościół drewniany, który istnieje do dziś. W nim przez jakiś czas po drugiej wojnie światowej znajdował się pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany w Wilnie przez Eugeniusza Kazimirowskiego na zamówienie ks. Michała Sopoćki, zgodnie z objawieniami siostry Faustyny Kowalskiej. Obraz ten przywiózł z Wilna do Nowej Rudy ks. Józef Grasewicz. W ten sposób uratował go przed zniszczeniem w czasie rządów sowieckich.

Ksiądz Grabowski w Nowej Rudzie pracował ponad 20 lat. W czasie okupacji niemieckiej został aresztowany 22 IV 1943 r., prawdopodobnie za kontakty z polską partyzantką. Najpierw był przetrzymywany w więzieniu w Grodnie, a następnie wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Tu przebywał do wyzwolenia tego obozu przez wojska sowieckie w dniu 25 I 1945 r. Był już chory i tu zmarł 7 III 1945 r.

ks. Tadeusz Krahel