lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
KWIECIEŃ 2008
nr 4/2008

Ksiądz Antoni Giedgowd

Jednym z sześciu kapłanów Archidiecezji Wileńskiej, którzy przeszli przez obóz w Dachau, był proboszcz parafii Rotnica koło Druskienik, ks. Antoni Giedgowd.

Urodził się w 1878 r. we wsi Jodupis w powiecie rosieńskim na Litwie. Uczył się najpierw prywatnie, a następnie w czteroklasowej szkole przygotowawczej do Seminarium Duchownego w Saratowie. Potem przez dwa lata studiował w Seminarium Duchownym diecezji tyraspolskiej w Saratowie, skąd przeniósł się do Seminarium Duchownego w Wilnie i po jego ukończeniu w 1908 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Pierwszą placówką pracy ks. Antoniego był wikariat w Wołkowysku, skąd na takie stanowisko przeszedł do Radunia. Następnie proboszczował kolejno w Wiszniewie, Hermanowiczach, Dziśnie i Rudziszkach. Najdłużej był proboszczem w Dziewieniszkach (1924-1936), dużej parafii w dekanacie bieniakońskim, liczącej w 1935 r. 5 752 wiernych. Była to parafia z przewagą ludności litewskiej. Sam zresztą był Litwinem. W 1936 r. abp Romuald Jałbrzykowski przeniósł ks. Giedgowda do Rotnicy koło Druskienik, parafii o zdecydowanej przewadze wiernych narodowości litewskiej. Liczyła ona prawie 3 000 wiernych. Tu zastała go wojna. Okolice Druskienik i Rotnicy w czasie wojny kilkakrotnie zmieniały przynależność administracyjną i państwową. W jesieni 1939 r. włączono je do Białoruskiej Republiki Radzieckiej, w roku następnym – po zajęciu Litwy przez wojska sowieckie – do Litewskiej Republiki, a po wybuchu wojny niemiecko-bolszewickiej w 1941 r. tereny te znalazły się w Bezirku Bialystok. Obecnie Rotnica jest włączona do Druskienik.

Nie znamy losów ks. Giedgowda w pierwszych latach wojny i okupacji. Wiadomo, że 16 VIII 1942 r. został aresztowany przez Niemców i przez sześć miesięcy był więziony w Grodnie, skąd 20 II 1943 r. przewieziono do Białegostoku. Z więzienia w tym mieście wywieziono do obozu w Dachau, gdzie znalazł się 19 III 1943 r. Otrzymał obozowy numer 46 507. Chociaż w kartotece obozowej był zaliczony do Litwinów, to jednak przebywał cały czas na jednym bloku z Polakami. Został wyzwolony przez wojska alianckie 29 IV 1945 r. Dalsze losy jego nie są mi znane.

ks. Tadeusz Krahel