lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC 2008
nr 3/2008

Tajemnice Bolesne Różańca Świętego

Przeżywając przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki wkroczyliśmy w okres Wielkiego Postu. Jest to czas szczególnego doświadczania i zgłębiania Tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Niech pomocą na tej drodze stanie się rozważanie Bolesnej Części Różańca Świętego, oparte na wybranych myślach ks. Michała Sopoćki.

1. W pierwszym dziesiątku rozważajmy, jak Pan Jezus modli się w Ogrójcu, klęcząc i pocąc się krwawym potem, wynagradzając Ojcu Niebieskiemu za nasze niedbalstwa, opuszczenia i roztargnienia na modlitwie. Starajmy się o należyte przygotowanie i skupienie na modlitwie, zwalczając opieszałość oraz roztargnienia zewnętrzne i wewnętrzne.
2. W drugim dziesiątku patrzmy w duchu na przywiązanego do słupa Pana Jezusa, którego żołnierze z rozkazu Piłata biczują, rozdzierając Jego niewinne ciało za grzechy lubieżności i nieskromności całego świata, popełniane w uczynkach, słowach i myślach. Czuwajmy nad czystością obyczajów, szczególnie wśród młodzieży.
3. W trzecim dziesiątku rozważajmy, jak po ubiczowaniu żołnierze okryli Pana Jezusa płaszczem szkarłatnym. „Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę ... przyklękali przed Nim i szydzili z Niego ... brali trzcinę i bili Go po głowie”. Cierpi Zbawiciel poniżenie za grzechy pychy i pogardy bliźnimi. Ćwiczmy się w ustawicznej pokorze.
4. W czwartym dziesiątku idźmy śladami Zbawiciela, dźwigającego ciężki krzyż na Górę Kalwaryjską. Patrzmy, jak trzykroć upada, pociesza miłosiernie płaczące niewiasty i wynagradza Weronice za okazany uczynek miłosierny. Starajmy się przyjść z pomocą wszystkim, którzy potrzebują pomocy...
5. W piątym dziesiątku stańmy w duchu na Górze Kalwaryjskiej i wpatrujmy się z Matką Bolesną w konającego Zbawiciela, który się modli za oprawców, a skruszonemu łotrowi raj obiecuje, nam zaś oddaje Maryję na Matkę Miłosierdzia. Uczmy się darowywać i cierpliwie znosić krzywdy nam wyrządzone oraz modlić się za nieprzyjaciół.

bł. ks. Michał Sopoćko