lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ 2008
nr 1/2008

Tajemnice Radosne Różańca Świętego

Wdzięczni Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, i wielu osobom zaangażowanym w proces beatyfikacyjny Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki, podejmujemy wspólną modlitwę o dobre przygotowanie naszych serc do uroczystości beatyfikacji i o błogosławione owoce płynące z jej przeżycia. Zapraszamy naszych czytelników do modlitwy różańcowej, inspirowanej krótkimi rozważaniami o Tajemnicy Bożego Miłosierdzia, wypływającymi z nauczania Księdza Michała Sopoćki. Za możliwość publikacji rozważań dziękujemy Zgromadzeniu Sióstr Jezusa Miłosiernego.

 

1. W pierwszym dziesiątku rozważajmy, jak Syn Boży z Miłosierdzia dla grzeszników przyjmuje na siebie ciało ludzkie, w którym krępuje swą wszechpotęgę. Jako Bóg wie, że złość ludzka przybije to ciało do krzyża, co już od początku Wcielenia napełnia jego Serce goryczą. Czyńmy dobrze wszystkim ludziom, choćby byli niewdzięczni.
2. W drugim dziesiątku rozważajmy, jak Maryja udaje się do swej krewnej Elżbiety, przebywając uciążliwą, długą męczącą i niebezpieczną drogę, a potem oddaje się uczynkom miłosiernym, wyręczając św. Elżbietę. Wyświadczajmy posługi bliźnim, a przede wszystkim tym, którzy się znajdują w potrzebie.
3. W trzecim dziesiątku przenieśmy się myślą do Betlejem i spójrzmy w duchu na ubogi żłóbek Zbawiciela, który od pierwszej chwili życia umartwia się na ciele i duchu, znosząc cierpliwie poniżenie, ubóstwo i niewygody. Pomagajmy ubogim, jak gdyby samemu Chrystusowi, pocieszajmy smutnych i starajmy się ulżyć cierpiącym.
4. W czwartym dziesiątku, idźmy w duchu do świątyni Jerozolimskiej, gdzie Symeon, trzymając Dziecię Jezus przepowiada, że: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu”... „Na upadek” najbardziej rani Serce Zbawiciela, który pragnie zbawić wszystkich ludzi bez wyjątku. Starajmy się upadających podnosić.
5. W piątym dziesiątku przypomnijmy, jak Maryja i św. Józef przez trzy dni szukali Pana Jezusa, odczuwając niewypowiedzianą gorycz, żal i cierpienie, które były udziałem Serca Zbawiciela, pozostającego w świątyni z woli Ojca niebieskiego. Nauczmy się też kochać wolę Bożą, by być w gotowości na wszelką dla niej ofiarę.

bł. ks. Michał Sopoćko