lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
GRUDZIEŃ 2007
nr 12/2007

Historia parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach

Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Mońkach została erygowana do życia przez Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego dnia 23 maja 1997 roku. Proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Henryk Miron. Na projektantów świątyni wybrano architektów z Białegostoku mgr inż. Ewę Kiluk i mgr. inż. Andrzeja Kiluka, a na konstruktora mg.r inż. Jana Krzysztofa Grochowskiego. Pracami budowlanymi kieruje mgr inż. Andrzej Maciorowski, majstrem budowy jest Marian Żędzian.

W latach 1997-1999 wybudowano plebanię.

Pozwolenia na budowę świątyni otrzymano 19 czerwca 1998 roku i od jesieni rozpoczęły się prace przy wznoszeniu fundamentów i ścian świątyni. 17 czerwca 2000 roku w uroczystość odpustową ku czci św. Brata Alberta Arcybiskup Stanisław Szymecki, Metropolita Białostocki dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w budowany kościół. Kamień z Ziemi Świętej (Góry Błogosławieństw) poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II. Kamień węgielny z pustelni św. Brata Alberta na Kalatówkach k/Zakopanego poświęcił Arcybiskup Metropolita.

W kolejnych latach prowadzono intensywne prace przy wznoszeniu ścian i dachu kościoła. Powierzchnia kościoła z zakrystią to 1200 m2. Parafia posiada trzy dzwony: „Józef”, „Maryja” i „św. Brat Albert”. W 2002 roku Arcybiskup Wojciech Ziemba wraz z kapłanami pracującymi w parafii w murach nowo budującej się świątyni odprawił pierwszą Mszę Świętą – Pasterkę i poświęcił obraz „Ecce Homo”, umieszczony w prezbiterium kościoła, autorstwa Marka Karpia.

W 2003 roku zakończono prace przy pokryciu dachu, w 2004 roku wybudowano wieżę, na której zamontowano krzyż oraz umieszczono figurę Matki Bożej. Od 16 listopada 2003 roku w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej kościół zaczął pełnić funkcje świątyni parafialnej. Odprawiano Msze Święte w niedziele i w dni powszednie, udzielano sakramentów. Kolejne lata to upiększanie wystroju świątyni: ułożono granitową posadzkę, pomalowano wnętrze kościoła, ustawiono ołtarz, ambonę, chrzcielnicę marmurową. Wykończono kaplicę pogrzebową pod prezbiterium kościoła. W okna świątyni wstawiono witraże autorstwa mgr. Mieczysława Mazura z Łomży. Uporządkowano plac przed kościołem i wokół ułożono nawierzchnię z polbruku, zasiano trawę i zasadzono krzewy.

W parafii posługiwali następujący księża: ks. Mirosław Holeczek, ks. Adam Czarnecki, ks. Marek Kasperczuk, ks. Kazimierz Mikłasz. Obecnie pracują ks. proboszcz prałat Henryk Miron, ks. Kamil Kochanowski i ks. Piotr Karpiesiuk oraz ks. rezydent Józef Murziński.

W parafii działają: Rada Parafialna, Koła Żywego Różańca, Chór Parafialny, ministrancki, schole dziecięca i młodzieżowa, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Duszpasterstwo młodzieżowe, OAZA.

Świętując 10-lecie parafii, przygotowując się do konsekracji kościoła, w parafii odbyły się pierwsze misje parafialne, którym przewodniczyli ks. prałat Stanisław Hołodok i ks. prałat Henryk Żukowski.

Zwieńczeniem trudu budowania kościoła, wysiłkiem ks. proboszcza prałata Henryka Mirona, parafian i ofiarodawców był dzień 24 czerwca 2007 roku. W tym dniu Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, dokonał konsekracji Ołtarza i świątyni przy licznym udziale duchowieństwa i parafian.

Uroczystość konsekracji kościoła i ołtarza, misje parafialne będą duchową pomocą w budowaniu życia parafian.

ks. Kamil Kochanowski