lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
GRUDZIEŃ 2007
nr 12/2007

Metanoia

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „METANOIA” istnieje od 2000 r. Został utworzony przez CARITAS Archidiecezji Białostockiej, zlokalizowany jest w sercu Puszczy Knyszyńskiej, w okolicach Czarnej Białostockiej.

Oferta Ośrodka skierowana jest do dzieci i młodzieży zagrożonej lub uzależnionej od środków psychoaktywnych. Ośrodek pełni funkcję wspólnoty o charakterze terapeutyczno-wychowawczym, w której wszyscy członkowie związani są więzami przyjaźni, braterstwa i życzliwości. Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież od 13 do 18 roku życia, w wyjątkowych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci i młodzież w innym wieku. Cele i zadania ośrodka realizowane są poprzez życie we wspólnocie i aktywne uczestnictwo w wypełnianiu funkcji i zadań przewidzianych w programie.

Program terapii trwa rok i podzielony jest na pięć etapów. Ośrodek funkcjonuje w oparciu o społeczność terapeutyczną. W program wpisana jest terapia indywidualna i grupowa (z wykorzystaniem form społeczności leczniczej, psychoterapii). Wyżej wymienione formy terapii mają na celu pomóc w pracy nad sobą w kierunku samopoznania, odnajdywania sposobów samorealizacji; uczenia prawidłowych kontaktów interpersonalnych w oparciu o szczerość, życzliwość, wzajemne zrozumienie; wdrażania uniwersalnych wartości; utrwalenia efektów leczenia i stworzenia możliwości przezwyciężenia nałogu. Młodzież ma również możliwość korzystania z różnych form aktywności, takich jak: zajęcia sportowe, plastyczne oraz teatralne, gdzie osiągamy szczególnie duże sukcesy na skalę ogólnopolską. Edukacja szkolna na poziomie gimnazjalnym odbywa się poprzez nauczanie indywidualne. Ważnym aspektem terapii jest rozwijanie i pielęgnowanie życia religijnego, ale bez przymusu do praktyk religijnych.

Ośrodek prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, stale podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie terapii uzależnień.

Zasady przyjmowania wychowanków:

Wychowankami Ośrodka są osoby zagrożone lub uzależnione od środków psychoaktywnych.

Podstawą przyjęcia jest:

– zgoda rodziców lub opiekunów

– zgoda osoby przyjmowanej na dobrowolny pobyt

– zgoda na uczestnictwo w terapii

– skierowanie potwierdzone przez lekarza psychiatrii

– wypis ze szpitala (z oddziału detoksykacji), wynik badania na HIV

– dokument ubezpieczeniowy

– zaświadczenie od psychiatry, że dziecko nie wymaga leczenia farmakologicznego

– dokumenty szkolne.

Społeczność „Metanoi”