lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LISTOPAD 2007
nr 11/2007

100 lat służby Bogu i ludziom

1 sierpnia br. o godz. 8.00 na całej kuli ziemskiej kilkadziesiąt milionów skautów odnowiło swoje przyrzeczenia harcerskie. Stało się to dokładnie w 100 lat od zorganizowania przez gen. Roberta Baden-Powella na wyspie Brownsea w Wielkiej Brytanii pierwszego obozu skautowego. Rocznicowe obchody odbywały się pod hasłem „Jeden świat – Jedno Przyrzeczenie”.

Twórca skautingu w założeniach programowych od samego początku odwoływał się do potrzeby wychowania młodego człowieka w służbie Bogu i ludziom. Można powiedzieć, ze idea skautingu to zasady rad ewangelicznych połączone z tradycją opartą na zwyczajach indiańskich i rytuałach zaczerpniętych z zasad rycerskich.

Nawiązując do tej tradycji od kilku lat w bazie „Orle Gniazdo” w Opartowie koło Rajgrodu spotykają się harcerze związani duszpasterstwem i mający bliższy związek z Kościołem. W czasie tegorocznych wakacji Duszpasterstwo Harcerzy Archidiecezji Białostockiej zorganizowało szereg obozów pod wspólnym hasłem: „Uczcijmy stulecie skautingu”. W zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć pomagało Duszpasterstwo Harcerzy Diecezji Ełckiej oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”.

Łącznie na wszystkich turnusach przebywało kilkuset młodych ludzi z Białegostoku i okolic, Moniek, Dąbrowy Białostockiej, Kuźnicy, Supraśla i Ełku. W odnowieniu przyrzeczeń uczestniczyli również druhowie z Rajgrodu, Grajewa, Rudy i Olecka. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na Górze Zamkowej nad jez. Rajgrodzkim.

Radością organizatorów uroczystości jubileuszowych jest fakt, iż w tegorocznych wakacjach mogli uczestniczyć wszyscy chętni. Stało się tak za przyczyną ludzi dobrej woli i gorących serc, którzy wsparli młodzież finansowo. Okazało się, że idee skautingu mają wielu przyjaciół wśród instytucji państwowych i prywatnych. Radością jest też, że na obozach przebywała młodzież z różnych organizacji i różnych wyznań. Udało się w sposób naturalny połączyć myśl generała Bi-Pi z jakże różną rzeczywistością i ponad istniejącymi podziałami.

Najważniejszy aspekt to przygotowanie duchowe. Codzienna Eucharystia, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, spotkania z kapelanami, czuwania modlitewne to tylko niektóre elementy służby Bogu i ładowania akumulatorów na kolejny rok.

W związku z odbywającym się w Kielcach Międzynarodowym Zlotem Harcerstwa, 100 osobowa reprezentacja duszpasterstwa odwiedziła gniazdo zlotowe oraz uczestniczyła w Eucharystii sprawowanej przez ks. kardynała Józefa Glempa. Młodzież miała okazję poznać piękno Gór Świętokrzyskich oraz umocnić się duchowo poprzez modlitwę w Sanktuarium na Świętym Krzyżu i w Kałkowie-Godowie. Budująca była relacja proboszcza w Zagnańsku, który opowiadał o wzruszeniu wielu swoich parafian widzących każdego dnia harcerzy przystępujących do Komunii Świętej.

Na zakończenie wakacji harcerze po raz kolejny zawitali do „Orlego Gniazda”. Wizyta była okazją do wspomnień, a także do podziękowania Bogu za otrzymane łaski. W uroczystej Eucharystii sprawowanej przez 10 kapelanów uczestniczyło prawie 200 harcerzy z terenu archidiecezji. Przy wielkim ognisku nie milkły echa przeżytych wspomnień i planów na przyszłość. Druhny i druhowie mieli też okazję do spotkania z ks. Henrykiem, dawnym duszpasterzem harcerskim i wysłuchania opowieści o jego samotnej wielomiesięcznej podróży pieszej do Rzymu.

Każdy uczestnik na zakończenie uroczystości otrzymał pamiątkową plakietkę i złożył zobowiązanie, że będzie nadal pełnił ofiarnie swoją służbę wobec Boga, człowieka i ojczyzny.

ks. hm Aleksander Dobroński