lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK 2007
nr 10/2007

Nałożenie korony na obraz Matki Bożej Miłosierdzia

Obrzędu nałożenia korony na obraz Matki Bożej Miłosierdzia z kościoła pw. Wszystkich Świętych, dokonał pochodzący z Białegostoku Kardynał Henryk Gulbinowicz i biskup warszawsko-praski Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z Moskwy i arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Uroczystość odbyła się 8 września przed kościołem pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie zgromadziło się około 5 tysięcy wiernych.

Na uroczystości obecni także byli: biskup grodzieński Aleksander Kaszkiewicz, biskup senior z Łomży Tadeusz Zawistowski, biskup pomocniczy Romuald Kamiński z Ełku, oraz prawosławny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej biskup Jakub. Zaraz po apelu maryjnym, obraz przeniesiony procesyjnie, wrócił do kościoła Wszystkich Świętych, gdzie czczony jest od czterech lat.

Arcybiskup Kondrusiewicz podkreślał w swojej homilii łączność z Kościołem w Polsce: „Kościół na wschodzie jest mocno związany z Kościołem w Polsce, szczególnie z Archidiecezją Białostocką. Może rzutuje na to niewielka odległość, przynależność do tej samej Archidiecezji Wileńskiej, ale przede wszystkim łączy nas kult Matki Miłosierdzia, tej która, „świeci w Ostrej Bramie”.

Arcybiskup podziękował za pomoc Kościoła polskiego: „Dzisiejsza uroczystość, na której są przedstawiciele Kościoła białoruskiego i rosyjskiego jest dobrą okazją, aby podziękować Kościołowi polskiemu, a zwłaszcza białostockiemu, za wielką pomoc, jaką otrzymaliśmy i otrzymujemy. Bez tej pomocy trudno byłoby mówić o odrodzeniu Kościoła na wschodzie”.

W kazaniu Arcybiskup przypomniał o szansach i zagrożeniach, jakie niesie ze sobą jedność europejska: „Rozszerzenie Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości w rozwoju gospodarki, wzajemnej pomocy i solidarności. Procesy globalizacji stają się mocnym bodźcem dla współpracy innych krajów z Unią Europejską, choć bieda przypomina o sobie w różnych obliczach. Ale w pogoni za dobrami materialnymi często zapominamy, że nie samym chlebem żyje człowiek. Współczesny człowiek dąży do władzy, pieniędzy i przyjemności. Człowiek to nie tylko ciało, ale i dusza, która potrzebuje duchowego pokarmu i naszej troski. Niestety w naszych czasach nie zawsze o tym pamiętamy, a może nam wygodniej o tym nie pamiętać. Ze zdziwieniem pytamy, po co Kościół podejmuje te problemy tak niewygodne, niepopularne dla współczesnego człowieka, problemy życia moralnego. Mówimy, że one ograniczają naszą wolność, a my chcemy być wolnymi. Chcemy sami budować swoją przyszłość. Współczesny człowiek sam stawia siebie na miejsce Boga. Większością głosów przyjmuje prawa sprzeczne z prawem Bożym”.

Arcybiskup przypomniał za Janem Pawłem II, że Europa potrzebuje Polski i jej religijnego świadectwa. Przestrzegał przed relatywizmem, a wzywał wierzących do dawania jasnego świadectwa swojej wiary w świecie: „to nie my winniśmy zmieniać Ewangelię, ale Ewangelia powinna zmieniać nas”.

Koronowany obraz jest otoczony czcią wiernych od czterech lat. Główny organizator uroczystości, budowniczy kościołów Zmartwychwstania Pańskiego i Wszystkich Świętych ks. Tadeusz Krawczenko, uzasadnił potrzebę koronacji, przywiązaniem miejscowych ludzi do obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej czczonej w Wilnie. Metropolita Białostocki Arcybiskup Edward Ozorowski w dekrecie zezwalającym na koronację zaznaczył, że „ks. prałat Krawczenko wierzy, iż został cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem Maryi Ostrobramskiej i pragnął umieścić jej wizerunek w swojej parafii”.

Obraz przedstawia Matkę Bożą Miłosierdzia z Ostrej Bramy z zachowanym półksiężycem, jaki ozdabia wileński wizerunek. Madonna jest bez Dzieciątka, o smutnym obliczu z lekko pochyloną głową i rękami skrzyżowanymi na piersiach. Od wileńskiego pierwowzoru różni się brakiem złotej szaty. Został namalowany przez Bogusława Lorka. Korony wykonał Jerzy Grygorczuk.

ks. Zdzisław Karabowicz, Grażyna Kraszewska