lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK 2007
nr 10/2007

Podzieleni chrześcijanie chcą jedności

III Europejskie Zgromadzenie Europy, Sibiu 4-9 września 2007 r.

Bazylea, Graz, Sibiu (Sybin) to miasta, które Konferencja Kościołów Europejskich (CEC) i Rada Europejskiej Konferencji Episkopatu (CCEE) wybrała na Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne. Z tego względu, w dniach 4 do 9 września 2007 r. rumuńskie Sibiu gościło ponad 2,5 tysiąca przedstawicieli chrześcijańskich Kościołów Europy, którzy poprzez wspólną modlitwę i refleksję teologiczno-społeczną zgłębiali słowa: „Światło Chrystusa oświeca wszystkich – nadzieja na odnowę i jedność w Europie”. Kościół rzymskokatolicki w Polsce reprezentowany był przez duchownych i świeckich na czele z ks. bp. Tadeuszem Pikusem. Byli też obecni przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, zrzeszającej Cerkiew prawosławną, Kościoły protestanckie i starokatolickie.

Znaczenia Zgromadzeniu, określanemu jako największe wydarzenie ekumeniczne obecnego Milenium, dodawali zaproszeni do udziału i wystąpień goście: kard. Walter Kasper, Przewodniczący Papieskiej Radu ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Bartłomiej, Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola, Daniel, Metropolita Mołdawii i Bukowiny obecny Prawosławny Patriarcha Rumunii, Kirył, Metropolita Smoleńska i Kaliningradu (reprezentujący Aleksego Patriarchę Moskiewskiego), Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Calin Popescu – Tariceanu, Premier Rumunii i Rene van der Linden przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Znaczącymi momentami Zgromadzenia była wspólna modlitwa wszystkich chrześcijan. Sesje plenarne rozpoczynała jutrznia prowadzona każdego dnia przez inną konfesję z refleksją biblijną Patriarchy Bartłomieja, Kardynała Dionigi Tettamanzi, Arcybiskupa Mediolanu i Biskup Rosemarie Wenner z Kościoła ewangelicko-metodystycznego Niemiec. Wieczorem w kościołach różnych wyznań sprawowano nieszpory. Każdego dnia była też sprawowana Eucharystia w odpowiednich konfesjom kościołach. Katolicy rytu wschodniego i łacińskiego celebrowali Najświętszą Ofiarę wspólnie. Ważnym wydarzeniem było pojednanie chrześcijan i muzułmanów Bośni i Hercegowiny, katolików i protestantów Irlandii poprzedzone refleksją o przyczynach konfliktów etniczno-religijnych.

Poszczególne dni Zgromadzenia były poświęcone zagadnieniom: jedności, duchowości i świadectwa; Europy, religii i emigracji; stworzenia, sprawiedliwości i pokoju. Wprowadzenia ekspertów przedłużały się w dyskusje w grupach językowych. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń na różnych polach narodowych i wyznaniowych.

Pięciodniowa praca uczestników Zgromadzenia została uwieńczona Dokumentem Końcowym Zgromadzenia, w którym chrześcijanie wspólnym głosem upomnieli się o prawa każdego człowieka od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci; wyznali wiarę w moc światła Chrystusa w dziele oświecenia wszystkich ludzi dobrej woli; wyrazili pragnienie kontynuowania działań zmierzających do jedności połączonych sakramentem chrztu i pragnących jedności eucharystycznej; przypomnieli o konieczności zagwarantowania praw emigrantom; odnowili pragnienie realizowania Karty Ekumenicznej; wezwali do podjęcia działań na rzecz przezwyciężenia ubóstwa; przypomnieli o obowiązku ochrony stworzenia; podkreślili konieczność uznania Europy wspartej na nieprzemijających wartościach; zaproponowali, aby dni 1 września – 4 października były dniami wspólnej modlitwy o ochronę stworzenia.

III Zgromadzenie Ekumeniczne Europy pokazało chrześcijan Starego Kontynentu podzielonych (reprezentowanych było 126 kościołów protestanckich), ale jednocześnie połączonych jednym pragnieniem: by wszyscy byli jedno w Chrystusie.

ks. Radosław Kimsza