lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
WRZESIEŃ 2007
nr 9/2007

XXI Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

XXI Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, przy pochmurnym niebie, wyruszyła 30 lipca po porannej Mszy Świętej w białostockiej Archikatedrze. Pod hasłem „Pójdź za mną” około 300 pątników w czterech grupach pokonało do 12 sierpnia prawie 500 km. To jeden z dłuższych szlaków polskich na Jasną Górę.

Mszy Świętej w białostockiej Bazylice Katedralnej przewodniczył i błogosławieństwa pielgrzymom udzielił proboszcz katedry ks. dziekan Antoni Lićwinko. Powiedział on, że pielgrzymi Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę są przedstawicielami Kościoła lokalnego i jego reprezentantami. „Wyruszacie z białostockiego Sanktuarium Matki Miłosierdzia na Jasną Górę” – przypomniał ks. Dziekan.

„Pielgrzymka, to przede wszystkim rekolekcje w drodze – powiedział kierownik Pielgrzymki ks. Krzysztof Kowalewski – to nie tylko wysiłek fizyczny, ale najpierw trud pracy nad sobą”.

Hasło tegorocznej pielgrzymki „Pójdź za mną” nawiązywało do programu duszpasterskiego realizowanego w całej Polsce. „Te słowa Jezusa wskazują na nasze powołanie. Mamy dwa tygodnie na rozważanie naszego powołania” – dodał ks. kierownik pielgrzymki. Konferencje rozwijające hasło pielgrzymki, które były głoszone na trasie, przygotowywane były przez ks. Piotra Kozłowskiego.

Pielgrzymkę tworzyło pięć grup: błękitna (studencka), amarantowo-żółta (powstała z połączenia grupy papieskiej i o charakterze patriotycznym), Zielona (szło tu najwięcej młodych), fioletowa (o charakterze pokutnym). Grupa złota, która została utworzona dla osób, które z różnych powodów nie mogły podjąć pątniczego trudu i stanowiła duchowe zaplecze pielgrzymki. Ci, którzy pozostali w domach, prosili pątników o modlitwę i jednocześnie deklarowali swoją pamięć modlitewną. Natomiast pielgrzymi podążający do Jasnogórskiego Sanktuarium każdego dnia podejmowali wyrzeczenia, modląc się w intencjach grupy złotej. Pielgrzymi grupy złotej otrzymali znaczek pielgrzymkowy oraz kartę uczestnictwa.

Najstarszy z przewodników grup, ks. podpułkownik Stefan Zdasienia pochodzący z Białegostoku, znany z błyskotliwego humoru i elokwencji, szedł w pielgrzymce już po raz trzydziesty drugi.

Pielgrzymka ma swoją stronę internetową: http://www.pielgrzymka.net.pl

Meldunek XXI Białostockiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Maryjo, Królowo Polski i nasza Matko!

Przybywają do Twego tronu pątnicy wspólnoty Kościoła Archidiecezji Białostockiej. Przynosimy Ci, Maryjo, wszystkie nasze intencje, radości i smutki, a także intencje naszych dobrodziejów i tych wszystkich, którzy powierzyli się naszym modlitwom. Polecamy naszą Ojczyznę, prosząc dla niej o pomyślną przyszłość, pokój i ład moralny. Modlimy się również za nasz Kościół lokalny: za obecnego wśród nas Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego oraz za Księdza Arcybiskupa Seniora Stanisława Szymeckiego. Tobie, Maryjo, polecamy kapłanów, siostry zakonne, alumnów seminarium duchownego, wszystkie parafie, rodziny i cały lud Boży Kościoła białostockiego.

Przez 14 dni naszej pątniczej wędrówki, ciesząc się dobrą pogodą, w promieniach słońca i miejscami w deszczu przemierzyliśmy trasę ponad 470-ciu km wiodącą z Białegostoku na Jasną Górę. Idąc z hasłem „Pójdź za mną!”, przez wszystkie te dni zastanawialiśmy się nad drogą naszego chrześcijańskiego powołania. Staraliśmy się wspólnie przez modlitwę i pokutę zbliżyć się do Wszechmogącego Boga.

Maryjo, staje przed Tobą 380-ciu białostockich pątników, którzy przynoszą w sercach również intencje około 300-osobowej GRUPY ZŁOTEJ. Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawowało 9 kapłanów wspomaganych przez 10 braci kleryków oraz 2 siostry zakonne. Wędrowaliśmy w czterech grupach: amarantowo-żółtej, której przewodzi ksiądz Antoni Wiszowaty, zielonej, której przewodnikiem jest ksiądz Andrzej Bojarzyński, błękitnej, z księdzem Stefanem Zdasienią na czele oraz fioletowej, która otoczona była kapłańska opieką księdza Marka Gryko. Nad zdrowiem pątników czuwał zespół pielgrzymkowej Służby Medycznej: lekarze, pielęgniarki, studenci medycyny oraz wolontariusze Służby Maltańskiej. W czasie naszej wędrówki, modlitwy ubogacane były śpiewem Diakonii Muzycznej, a nad bezpieczeństwem czuwała grupa braci porządkowych oraz Służba Bazowa i Służba Przemarszu wraz z pilotami pielgrzymki. W gronie białostockich pątników wędrowały również osoby mieszkające za granicą.

Swoje intencje przed Twój tron Maryjo przynosi również 100-osobowa reprezentacja grupy złotej, która przybyła autokarami z Białegostoku i Świętej Wody.

Jasnogórska Pani, u Twojego Tronu meldują się pątnicy XXI Białostockiej Pieszej Pielgrzymki. Stajemy w tym świętym miejscu, by powiedzieć Ci Matko, że wciąż „JESTEŚMY, PAMIĘTAMY i CZUWAMY”.

Ks. Krzysztof Kowalewski

kierownik Pielgrzymki

Jasna Góra 12 sierpnia 2007 r.

ks. Zdzisław Karabowicz