lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
CZERWIEC 2007
nr 6/2007

Parafia św. Jana Chrzciciela w Białymstoku

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dojlidach Górnych została erygowana dekretem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby z dnia 29 sierpnia 2001 roku.

Parafię tworzyły następujące miejscowości: Dojlidy Górne, Kolonia Dojlidy (strona zachodnia), Kuriany i Kolonia Kuriany (strona zachodnia), Białostoczek k/Kurian, Halickie i Kolonia Halickie, Bogdaniec, Skrybicze, Solniczki i Kolonia Solniczki oraz Stanisławowo.

Parafia nie przypadkowo otrzymała jako swojego Patrona, największego z narodzonych z niewiasty, Świętego Jana Chrzciciela. Historia Dojlid Górnych od kilkudziesięciu lat związała się mocno z osobą tego proroka. W roku 1941, dokładnie w Uroczystość Narodzin Świętego Jana Chrzciciela, we wsi wybuchł wielki pożar, od którego mieszkańcy zostali ocaleni poprzez modlitwy i wstawiennictwo Jana Chrzciciela. Na pamiątkę przy ulicy Białostockiej została wzniesiona kaplica ku czci Świętego, a dzisiaj cała parafia czci Go jako swego Patrona. Wszystkie te wydarzenia upamiętnia witraż umieszczony w bocznej nawie istniejącej świątyni, który został poświęcony w okrągłą rocznicę ocalenia Dojlid od pożaru.

Proboszczem nowo utworzonej parafii został mianowany Ksiądz Wiesław Szanciło, dotychczasowy wikariusz parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku.

Młody ksiądz proboszcz spotkał się z życzliwym przyjęciem, serdecznością i zaufaniem, na co wielki wpływ miała siedmioletnia posługa wśród tych wiernych. Nowi parafianie wyrazili natychmiast gotowość wspólnego dzielenia trudów organizacji parafii i budowania nowego ośrodka duszpasterskiego.

Do czasu wybudowania kościoła i usamodzielnienia się duszpasterstwa parafia korzystała ze świątyni, kancelarii, sal katechetycznych oraz cmentarza grzebalnego parafii Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku.

W chwili utworzenia parafia liczyła 3335 mieszkańców, w tym: 2882 katolików i 453 innowierców.

Ksiądz Proboszcz od początków parafii zmagał się z pytaniem „gdzie ma stanąć kościół i jak podołać tym wyzwaniom?”

Po dwuletniej drodze pod górę (w przenośni i dosłownie, ponieważ ostatecznie kompleks kościelny został wybudowany w geograficznie najwyższym punkcie Dojlid Górnych), poprzez trudne, a zarazem twórcze doświadczenia, chociażby jak pierwsza lokalizacja kościoła przy ulicy Białostockiej czy kłopoty z przekształceniem działki oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kaplicy i inne, ruszono do dzieła.

22 sierpnia 2003 roku rozpoczęto budowę kaplicy i domu parafialnego. Niespotykanie szybko mury pięły się do góry, a w sercu parafian rosła świadomość, że „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest serc wspólnota”, czego wyrazem były częste spotkania modlitewne przy krzyżu na placu kościelnym.

Budowa trwała rok i pięć miesięcy. Dzisiaj ksiądz proboszcz określa ten fakt mianem cudu naszych czasów.

28 listopada 2004 roku, w I Niedzielę Adwentu, Arcybiskup Wojciech Ziemba w asyście 48 księży i przy udziale rzeszy wiernych, poświęcił nowo wybudowany kościół, dom parafialny i plebanię, a od 1 stycznia 2005 roku parafia się usamodzielniła.

Architektem kompleksu sakralnego jest Bogdan Cimochowicz, nadzorującym budowę był Sławomir Przestrzelski, autorem i wykonawcą witraży jest Jarosław Trojan, a obrazów Dorota Łabanowska i Józef Zdziech.

Od sierpnia 2005 roku posługę w parafii pełni ksiądz Adam Ciereszko. Dzięki twórczej współpracy księdza proboszcza, księdza Adama i księdza Andrzeja Kakareko (pomaga w duszpasterzowaniu) następuje rozkwit duszpasterstwa różnych stanów w Parafii. Prężnie działają różne grupy i podejmowane są różnorodne akcje duszpasterskie.

Parafianie są oddani Bogu, przywiązani do Kościoła i życzliwi kapłanom. Świadczą o tym, składane ofiary na kościół, odnowione kaplice wiejskie, przydrożne krzyże oraz zaangażowanie w przygotowywanie i liczne uczestnictwo w zgromadzeniach liturgicznych. Ta głęboka wiara i gotowość współpracy z księżmi stanowi siłę i moc tej parafii.

Corocznie dnia 24 czerwca odbywają się uroczystości odpustowe w parafii, na które serdecznie zapraszamy.