lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
CZERWIEC 2007
nr 6/2007

Niech Dom Polski będzie zawsze domem otwartym

Wizyta Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego w Sankt Petersburgu

Dzień 13 maja 2007 r. zapisał się złotymi zgłoskami w historii Polonii w Sankt Petersburgu. Tego dnia otwarto i poświęcono pierwszy w Federacji Rosyjskiej Dom Polski. Wydarzeniu temu nadano bardzo wysoką rangę, o czym świadczy udział małżonek prezydenta Polski i Rosji: Marii Kaczyńskiej i Ludmiły Putinowej oraz obecność wielu zacnych gości z obu krajów. Członkiem oficjalnej delegacji polskiej był Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej w kościele św. Katarzyny przy Newskim Prospekcie, wygłosił homilię, a także dokonał poświęcenia Domu Polskiego.

Idea powstania placówki skupiającej środowiska polonijne narodziła się już w latach 90 ubiegłego stulecia i napotykała na wiele przeciwności. Nie zniechęcało to naszych rodaków mieszkających w Rosji. Ich aktywność i pracowitość, przejawiająca się w tworzeniu nowych organizacji i szkół, zaowocowała licznymi inicjatywami i doprowadziła do znalezienia odpowiedniego lokalu. Dzięki wsparciu Senatu RP, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” i Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu zakupiono posesję przy Sapiornym Piereułku 10, który odtąd stał się „polską wysepką.” W Domu Polskim swoją siedzibę mają organizacje polonijne. Są tam również pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkolnych, biblioteka i salka konferencyjna na 60 osób. Mieścić się tam będzie ponadto redakcja „Gazety Petersburskiej”, wydawanej przez lokalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” im. Adama Mickiewicza.

Uroczystości otwarcia domu rozpoczęły się już 10 maja uroczystą galą w Pałacu Biełosielskich – Biełozierskich. Zaproszeni goście, w tym: Metropolita Białostocki – Arcybiskup Edward Ozorowski, Małżonka Prezydenta RP – Maria Kaczyńska, Wicemarszałek Senatu – Maciej Płażyński, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Andrzej Stelmachowski, przedstawiciele Senatu i polskiego Rządu mogli obejrzeć wystawę prezentującą działalność organizacji polonijnych w Rosji, spotkać się z rodakami mieszkającymi na obczyźnie, a także wziąć udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin”. Wieczorem w Konsulacie Generalnym RP odbyło się spotkanie z przewodniczącymi organizacji polonijnych z północno-zachodniej Rosji, a także uroczysta kolacja wydana na cześć Dostojnych Gości.

W swoim wystąpieniu Ksiądz Arcybiskup nie ukrywał radości z powstania Domu Polskiego, wyraził też nadzieję, że zawsze będzie on tętnił życiem i rozkrzewiał polską kulturę na jak największe obszary. Wspomniał też o swoich szczególnych związkach z Petersburgiem: w Akademii Duchownej w tym mieście studiowali jego seminaryjni wykładowcy, a przez kilka ostatnich lat Metropolita Białostocki prowadził wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Petersburgu.

W niedzielę 13 maja, Arcybiskup Edward Ozorowski przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele św. Katarzyny – najstarszej świątyni katolickiej w Rosji. We Mszy Świętej wzięło udział wielu Polaków mieszkających w Petersburgu i okolicy, a także oficjele z Polski. W homilii Metropolita Białostocki wyjaśnił wzajemną relację między wiarą a kulturą. Pielęgnowanie obu wartości pozwoliło bowiem ostać się ludziom mieszkającym poza granicami kraju. „Wiara i kultura łączą się ­wzajemnie. Wiara rodzi kulturę, a kultura stara się, by wiara wyglądała pięknie. Kultura bez wiary byłaby pusta, bez ducha; wiara bez kultury, nie miałby swego wyrazu.” – powiedział Abp Ozorowski. Zwracając się do licznie zgromadzonej Polonii, Metropolita Białostocki życzył dalszego wnikania i pochłaniania tego, co polskie, troski o język, dziedzictwo, pamięć i patriotyzm. Po Eucharystii goście odwiedzili odnowioną kryptę Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie złożyli wiązanki kwiatów.

Dalsza cześć uroczystych obchodów miała miejsce przed Domem Polskim. Małżonki Prezydentów Polski i Rosji oraz mer Petersburga wygłosili okolicznościowe przemówienia i otworzyli placówkę. Następnie Metropolita Białostocki zachęcił do modlitwy w intencji Polonii mieszkającej Federacji Rosyjskiej, dokonał poświęcenia pomieszczeń i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. W słowie końcowym życzył, aby Polski Dom był zawsze domem otwartym; pogratulował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego dzieła, a wszystkim odwiedzającym życzył entuzjazmu w przyczynianiu się do rozwoju rodzimej kultury.

Dom Polski w Petersburgu, otwarty i poświęcony, rozpoczął tego dnia pisanie własnych kart historii. Widząc w oczach zgromadzonych entuzjazm i zapotrzebowanie na to, co polskie, pozostaje mieć nadzieję, że będzie on prężnym ośrodkiem, który pozwoli Polonii ostać się, mimo odmiennych warunków życia. Oby nigdy nie nadciągnęły nad niego ciemne chmury, ale zawsze świeciło nad nim jasne światło, tak jak to podczas białych petersburskich nocy, które właśnie się rozpoczynały…

ks. Andrzej Dębski