lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MAJ 2007
nr 5/2007

Druga rocznica śmierci Jana Pawła II

„Spotkanie Rodzin z Janem Pawłem II” - pod takim hasłem spotkały się rodziny 1 kwietnia 2007 roku przy pomniku Jana Pawła II przed katedrą białostocką. Celem spotkania było przede wszystkim uczczenie drugiej rocznicy odejścia do Domu Ojca naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II. Zebrani wysłuchali fragmentów książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, które odczytał Piotr Damulewicz, aktor i wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie.

Bardzo ważnym przeżyciem dla wszystkich uczestników spotkania było słuchanie z głośników słów Ojca Świętego kierowanych do polskich rodzin podczas pielgrzymek do naszej ojczyzny. W Kaliszu 4 czerwca 1997 roku Papież powiedział: Trwa walka między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie ‘kultury życia’: tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość i godność ludzkiego życia; zakładanie instytucji naukowych i oświatowych, które będą promowały prawdziwą wizję osoby ludzkiej, życia małżeńskiego i rodzinnego; tworzenie środowisk wcielających w praktykę codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, [nie narodzonego]. Chrońcie i otaczajcie opieką życie każdego waszego dziecka, każdej osoby, zwłaszcza chorych, słabych i niepełnosprawnych. Dawajcie świadectwo miłości życia i dzielcie się hojnie tym świadectwem.

Po wysłuchanych fragmentach osoby z Odnowy w Duchu Świętym prowadziły modlitwę wstawienniczą za rodziny, między innymi o uzdrowienie, jedność, siłę, umocnienie w życiu małżeńskim i rodzinnym. Spotkanie zakończyło się modlitwą o rychłą beatyfikację Papieża Jana Pawła II.

2 kwietnia, w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II, kilka tysięcy białostoczan modliło się na czuwaniach w miejscu papieskiej celebry na lotnisku Krywlany i pod pomnikiem Jana Pawła II. Modlitwy o beatyfikację odbyły się we wszystkich parafiach Archidiecezji Białostockiej.

Najważniejszym wydarzeniem religijnym w ramach białostockich obchodów rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II była Msza Święta w parafii św. Ojca Pio w intencji szybkiej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego. Po Mszy Świętej kilka tysięcy osób przeszło ze świecami i pochodniami w Marszu Pamięci na miejsce papieskiej celebry z 1991 roku, na lotnisko Krywlany. Tam odbył się Apel Maryjny i czuwanie do godziny śmierci Papieża.

Fragmenty wierszy Karola Wojtyły prezentowane były przez aktorki Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, impresja poetycka Krzyż w wykonaniu Teatru Sporadycznego w reżyserii Ewy Jakubaszek oraz utwory Scarlattiego, F. Chopina, F. Liszta, J. Brahmsa i T. Trojanowskiego na fortepian złożyły się na II Koncert Pamięć i Tożsamość. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku przygotowało ten koncert jako upamiętnienie Ojca Świętego Jana Pawła II w drugą rocznicę Jego śmierci.

Harcerze w południe rozdawali przy białostockiej katedrze żółte tulipany. „Chodzi o to, aby przypomnieć to wszystko, co Jan Paweł II wniósł do naszego życia - powiedział harcmistrz Andrzej Bajkowski, komendant Białostockiej Chorągwi ZHP - czyli swoją służbą chcemy udowodnić, że jesteśmy związani z Ojcem Świętym”. Harcerze wzięli też udział jako służba porządkowa podczas czuwania na lotnisku.

Wiele szkół tego dnia upamiętniło osobę Jana Pawła II. W Zespole Szkół Odzieżowych uczniowie pisali listy do Jana Pawła II. Odbyło się to podczas specjalnego apelu, kiedy czytano List Jana Pawła II do Młodych jako list od przyjaciela, na który warto odpowiedzieć. Listy uczniów, które zostały zapakowane w wielką kopertę, będą zawiezione na grób Ojca Świętego do Watykanu. Zespół Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia modlił się przy pomniku Jana Pawła II.

Modlitewne czuwanie środowiska akademickiego Białegostoku o godzinie 21 zgromadziło przy pomniku Jana Pawła II także kilka tysięcy osób. Wielu z nich kontynuowało modlitwę w Katedrze do godziny 23.

ks. Zdzisław Karabowicz, Grażyna Kraszewska, Adam E. Szczepanowski