lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MARZEC 2007
nr 3/2007

"Bądźcie ambasadorami polskości"

Wizyta Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego we Włoszech i Niemczech

Na początku lutego Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski odbył pierwszą po nominacji na Metropolitę Białostockiego podróż zagraniczną do Włoch i Niemiec. Jej głównym celem było spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI oraz udzielnie sakramentu bierzmowania młodzieży z Polskiej Misji Katolickiej. Program jednak nie ograniczył się tylko do tych dwóch wydarzeń, a wręcz przeciwnie, czas spędzony na obczyźnie obfitował w wiele interesujących spotkań i doświadczeń.

Pierwszym punktem wizyty, tuż po przylocie do stolicy Włoch, było spotkanie z księżmi Archidiecezji Białostockiej przebywającymi w Rzymie na studiach specjalistycznych. Tę dość liczną grupę, stanowią kapłani pogłębiający swoją wiedzę w takich dziedzinach jak: prawo kanoniczne, teologia biblijna, teologia moralna, teologia dogmatyczna, historia teologii i antropologia. Spotkanie było, z jednej strony okazją do podzielnia się osiąganymi sukcesami naukowymi, z drugiej zaś, do zapoznania się z bieżącymi sprawami Kościoła Białostockiego.

W drugim dniu wizyty Ksiądz Arcybiskup uczestniczył w Audiencji Generalnej Ojca Świętego Benedykta XVI. Szacuje się, iż tego dnia na spotkanie z Piotrem naszych czasów przyszło około 11 tysięcy pielgrzymów. Bazylikę Watykańską wypełniło ponad 7 tysięcy wiernych, w przeważającej mierze mieszkańców włoskiej Lombardii, którzy towarzyszyli biskupom przybyłym z wizytą ad limina apostolorum; zaś do Auli Pawła VI przybyło ok. 4 tysięcy osób. Po wygłoszonej przez Ojca Świętego katechezie, każdy z przybyłych arcybiskupów i biskupów mógł podejść do Benedykta XVI i złożyć mu wyrazy czci i oddania poprzez ucałowanie pierścienia. Przy tej okazji Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski podziękował za ubiegłoroczną nominację na Metropolitę Białostockiego i żartobliwie stwierdził, iż Jan Paweł II mianował go pierwszym polskim biskupem za swego pontyfikatu, zaś Benedykt XVI pierwszym polskim arcybiskupem podczas pełnienia urzędu Następcy Świętego Piotra. Ojciec Święty życzliwie się uśmiechnął i udzielił błogosławieństwa Pasterzowi i całemu Kościołowi Białostockiemu. Popołudniu Arcybiskup Ozorowski odwiedził jeszcze kilka watykańskich dykasterii i załatwiał formalności w związku z objęciem rządów w Archidiecezji.

Następnego dnia Metropolita Białostocki udał się poza Rzym do miejscowości Spoleto leżącej w sercu włoskiej Umbrii. Tam został podjęty przez Arcybiskupa Riccardo Fontana, który na cześć gościa wydał uroczysty obiad. Okazją do spotkania było zbliżające się zakończenie pracy duszpasterskiej w diecezji Spoleto przez naszego krajana - ks. Jarosława Jabłońskiego. Miejscowy ordynariusz dziękował za rzetelną posługę kapłańską i wyraził chęć zacieśnienia przyszłej współpracy między diecezjami także poprzez przyjęcie do posługi duszpasterskiej kolejnych kapłanów z Białegostoku. Chwilą wytchnienia w tym napiętym programie była możliwość odwiedzenia pobliskiej Nursji - miejsca urodzenia św. Benedykta i jego siostry św. Scholastyki.

Czwartego dnia podróży Ksiądz Arcybiskup dotarł do Niemiec, do Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie. Spotkanie zorganizowane przez ks. prał. Ryszarda Mroziuka, było okazją do lepszego zapoznania się z problemami Polonii, a także do poznania struktury i celów Polskich Misji Katolickich. Obecnie na terenie Niemiec pracuje ok. 100 księży zgromadzonych w 80 misjach. Oddelegowani są oni z polskich diecezji do pomocy rodakom, którzy wyemigrowali z kraju. Ich posługa to oprócz celebrowania Mszy Świętych w języku polskim i udzielaniu sakramentów, także pielęgnowanie polskości i patriotyzmu, prowadzenie polskich szkół przy parafiach oraz zaradzanie potrzebom duchowym, a nierzadko też materialnym.

Kolejnego dnia, na zaproszenie Rektora Polskich Misji Katolickich w Niemczech - ks. prał. Stanisława Budynia, Metropolita Białostocki udał się do Hanoweru. Na ile pozwoliły możliwości czasowe, udało się zwiedzić miasto, ratusz, świątynie katolickie i luterańskie, a także w życzliwej atmosferze porozmawiać o bieżących sprawach Kościoła w Polsce i Niemczech.

Kulminacyjnym punktem wizyty Księdza Arcybiskupa w Niemczech było udzielenie sakramentu bierzmowania 38 osobowej grupie młodzieży w Bielefeld, gdzie proboszczem Polskiej Misji Katolickiej jest nasz archidiecezjanin - ks. kan. Krzysztof Romanowski. Bierzmowani, to w większości osoby urodzone już w Niemczech, pochodzące z polskich rodzin, którzy co niedziele dojeżdżają nawet 20 - 30 kilometrów na Mszę Świętą w języku ojczystym. Budująca była obecność w świątyni ok. 1200 osób, którzy na obczyźnie szczególnie pragną pogłębienia więzi z Bogiem i bliskiego związku z tym, co polskie. Miło było patrzeć na ich ochocze zaangażowanie w liturgię i doświadczać szczególnie ciepłego przywitania gościa z ojczyzny. Ksiądz Arcybiskup zwrócił się do młodych z apelem, aby nigdy nie zapomnieli o swoich korzeniach, aby nie wyparli się swojej wiary, i pochodzenia, ale byli ambasadorami polskości i orędownikami Ewangelii.

Tego dnia po południu Metropolita Białostocki odwiedził jeszcze miasto Paderborn, gdzie na Eucharystii zgromadziło się ok. 200 Polaków. Zwrócił się do nich ze słowami pozdrowienia i zapewnił o pamięci w modlitwie. Przed odlotem do Polski, Ksiądz Arcybiskup odwiedził na cmentarzu w Bielefeld grób ks. prał. Jerzego Gisztarowicza długoletniego duszpasterza Polonii w Paderborn i Bielefeld.

Tygodniowy pobyt na obczyźnie był bogaty w ważne i ciekawe wydarzenia. Każdego dnia doświadczyć można było wielkiej życzliwości spotykanych ludzi, wypowiedzieć krzepiące słowo do tych, którzy żyją poza Polską, a jednocześnie budować się ich postawą i życiem religijnym. Ważne, że mimo odległości można pozostać sobie bliskim, wspólnie pokonywać podobne życiowe problemy, a wyznając jedną wiarę, mieć świadomość, że nigdy nie jest się samotnym.

ks. Andrzej Dębski