lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
GRUDZIEŃ 2004
nr 3/2004

Dziesięć lat nieustającej adoracji Przenajświętszego Sakramentu

Kaplica Męczenników Polskich w kościele Ducha Świętego w BiałymstokuW lipcu 1988 r. po ukończeniu budowy tymczasowego kościoła drewnianego, wzniesionego w ciągu miesiąca, na osiedlu Piasta w Białymstoku, rozpoczęła się Nieustająca Nowenna do Ducha Świętego w każdy czwartek od 17 do 18. Teksty modlitw opracowywały wspólnoty parafialne działające przy parafii. W tym czasie wznoszono Kościół murowany wraz z plebanią. W dolnej części plebanii była przygotowywana Kaplica Męczenników Polskich poświęcona w dniu 25.IX.1993 r.

Na początku 1994 roku pani Stefania Chasse mieszkająca w USA w trakcie pobytu w Białymstoku zaproponowała Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Andrukiewiczowi wprowadzenie nieustającej adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Zadanie to Ksiądz Proboszcz powierzył Pani Annie Murza, której w sprawach organizacyjnych pomagały Siostry Pallotynki.

Przygotowano zaproszenia do adoracji Przenajświętszego Sakramentu, które rozpowszechniano we wszystkich parafiach białostockich. Do adoracji zgłosiło się około 400 osób.

Adoracja w Kaplicy Męczenników PolskichW dniu 20 listopada 1994 r. w Uroczystości Chrystusa Króla nastąpiła długo oczekiwana chwila. Arcybiskup Metropolita Białostocki Stanisław Szymecki po Mszy Świętej koncelebrowanej w Kaplicy Męczenników Polskich dokonał uroczystego wystawienia Przenajświętszego Sakramentu. Z każdym dniem przybywało osób adorujących, jednak ciągle było ich mało, aby utrzymać ciągłość adoracji. Niektórzy po krótkim czasie rezygnowali. Zaczęto się zastanawiać jak utworzyć wspólnotę odpowiedzialną za utrzymanie ciągłości adoracji. Troska o utrzymanie ciągłości adoracji nie dawała spokoju Księdzu Proboszczowi, zaczął wspominać o utworzeniu zakonu lub instytutu, bo jak twierdził, wolontariusze mogą nie wytrwać. Postanowiono powołać Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego, który został erygowany dekretem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Stanisława Szymeckiego dnia 21 września 1998 r.

Zgodnie ze statutem, Instytut Apostolstwa Jezusa Eucharystycznego, przyjął następujące zadania:

- organizowanie i utrzymanie nieustającej adoracji Przenajświętszego Sakramentu,

- umacnianie chrześcijańskiej wrażliwości moralnej,

- szerzenie wiedzy religijnej i nauki o Kościele,

- prowadzenie działalności wychowawczej, zwłaszcza w środowisku młodzieży zagrożonej deprawacją moralną,

- prowadzenie stołówek i zajęć świetlicowych oraz organizowanie samopomocy sąsiedzkiej dla osób samotnych i niezdolnych do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb życiowych,

- organizowanie pielgrzymek, spotkań i odczytów.

W dniu 22 listopada 1998 roku w czwartą rocznicę rozpoczęcia nieustającej adoracji Przenajświętszego Sakramentu odbyła się uroczystość otwarcia Instytutu, a dnia 11 grudnia tegoż roku Instytut uzyskał osobowość prawną.

Obecnie Instytut liczy 17 członków zwyczajnych, 164 członków wspierających i jednego członka zbiorowego tj. Związek Sybiraków. Jest również 18 członków grupy złotej, tj. osób sprawujących adorację w domu, ze względu na stan zdrowia, oraz 3 członków honorowych.

Staraniem Instytutu i jego członków - wieczysta adoracja trwa już 10 lat. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Rok Eucharystii oraz List Apostolski Mane nobiscum Domine (Zostań z nami Panie). Rok Eucharystii jest natchnieniem dla duszpasterzy i wiernych do umiłowania Eucharystii, do świadomego, czynnego i pełnego udziału we Mszy Świętej oraz w kulcie pozamszalnym. Niech to pełne uczestnictwo zawsze wynika z miłości do Pana, który "do końca nas umiłował" (por. J 13, 1). Jedną z form uczczenia Eucharystii jest wieczysta adoracja. Do pełnego udziału oraz Adoracji Przenajświętszego Sakramentu zapraszamy do kaplicy przy Kościele Ducha Świętego w Białymstoku. "Jezus czeka".