lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LUTY 2007
nr 2/2007

"Nasza nadzieja w Betlejem"

XII edycja konkursu na najładniejszą szopkę podlaską

Konkurs na najładniejszą szopkę podlaską "Nasza nadzieja w Betlejem" zorganizowany został po raz dwunasty dzięki społecznemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, nauczycieli i katechetów szkół województwa podlaskiego, a w szczególności Publicznego Gimnazjum nr 13 w Białymstoku.

Konkurs, organizowany od 1995 roku, adresowany jest do dzieci, młodzieży i rodzin z naszego regionu. Jego celem jest zainteresowanie tradycją chrześcijańską, promowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości artystycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcanie do rodzinnego w nim uczestnictwa.

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne w formie szopek, tryptyków, makatek, witraży itp. Tematycznie związane z Narodzeniem Jezusa Chrystusa i przedstawiające wpływ tego wydarzenia na dziedzictwo regionu Podlasia, naszych rodzin, czy wreszcie znaczenie tego faktu w życiu każdego z nas. Hasłem XII edycji konkursu są słowa Ojca Świętego Jana Pawła II "Budujemy mosty między ludźmi i narodami"

Konkurs organizowany jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap - szkolny - rozstrzygnięty został lokalnie na terenie szkół w terminie do 21 grudnia 2006 roku. Oceny prac dokonały szkolne komisje konkursowe z udziałem katechetów, nauczycieli plastyki i techniki, powołane przez organizatorów.

W drugim etapie - wojewódzkim - biorą udział prace, które uzyskały najwyższą ocenę w poszczególnych grupach wiekowych: grupa I - dzieci w wieku do 10 lat, grupa II - dzieci w wieku od 10 do 12 lat, grupa III - młodzież w wieku powyżej 12 lat, grupa IV - prace rodzinne oraz grupa V - dzieci i młodzieży ze szkół i placówek specjalnych.

Szopki do oceny w II etapie konkursu dostarczane były w dniach 3 i 4 stycznia 2007 roku do kina FORUM w Białymstoku.

W 2007 roku do II etapu konkursu zgłoszono 358 szopki, które wykonywało ponad 780 osób. Zespoły przedszkolaków zgłosiły - 7 szopek, uczniowie szkół podstawowych - 238, uczniowie gimnazjów i szkół średnich - 36, rodziny - 50, a szkoły i placówki specjalne - 27 szopek.

W konkursie uczestniczyły 73 placówki oświatowe z terenu naszego województwa.

Z Białegostoku uczestniczyło 29 placówek i były to: przedszkola nr 58, 40; szkoły podstawowe nr: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 16, 19, 21, 26, 29, 32, 34, 37, 49, 50, 51 i Katolicka Szkoła Podstawowa; gimnazja nr: 7, 13 i 20; Zespoły Szkół nr: 1, 2, 4, 11 i 13; Szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół Elektrycznych, I Liceum Ogólnokształcące; inne placówki: Młodzieżowy Dom Kultury.

Spoza Białegostoku uczestniczyły 44 placówki i były to: szkoły podstawowe z: Augustowa nr 2, 6 i 7, Bobrówki, Chraboł, Szepietowa, Dąbrówki, Grajewa nr 4, Łubina Kościelnego, Łap nr 1, Nierośna, Suchowoli, Różanegostoku, Czarnej Białostockiej nr 2, Wysokiego Mazowieckiego nr 1, Kobylina Borzym, Jaświł, Michałowa, Kuźnicy Białostockiej, Dąbrowy Białostockiej, Choroszczy, Sobolewa, Szczuczyna, Szumowa, Radziłowa, Trzciannego, Moniek nr 3, Tołcz, Złotorii, SP Niepublicznej z Rudej;

Gimnazja z: Szepietowa, Jaświł, Kobylina Borzymy, Sokółki, Sztabina, Wysokiego Mazowieckiego;

Zespoły Szkół z: Czarnej Wsi Kościelnej, Dobrzyniewa Dużego, Juchnowca Górnego, Krypna, Augustowa, Sokółki, Supraśla; Centrum Kształcenia Zawodowego z Wysokiego Mazowieckiego.

Inne placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Dom Pomocy Społecznej w Mocieszach, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Choroszczy, Ośrodek w Zaczerlanach.

Prace konkursowe prezentowane były na wystawie w kinie FORUM w Białymstoku czynnej w dniach 6 - 13 stycznia 2007 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia 2007 roku w hotelu Gołębiewski w Białymstoku. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, ks. kan. Stanisław Szczepura Asystent Kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej. Ksiądz kan. Andrzej Kozakiewicz, ks. Andrzej Dębski, Poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński, Marszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski, Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Tadeusz Gołębiewski z Małżonką. W spotkaniu uczestniczyło prawie 700 dzieci i młodzieży oraz ich rodzice i opiekunowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze, a laureaci konkursu nagrody i wyróżnienia (rower, aparaty fotograficzne, radiomagnetofony, odtwarzacze MP3, plecaki, książki).

Elżbieta Kaufman-Suszko