lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ 2007
nr 1/2007

Betlejemskie Światło Pokoju 2006

"Jedno Światło - Jedno Przyrzeczenie"

Po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju zostało zorganizowane w roku 1986 w Linz, w Austrii, i było częścią charytatywnych działań przed świętami bożonarodzeniowymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących.

Rok później patronat nad przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju objęli skauci austriaccy. Roznosili ogień z Betlejem do instytucji, szpitali, sierocińców, urzędów, kościołów, aby w czasie Świąt Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei i miłości. Skauci austriaccy każdego roku przywożą około tygodnia przed Świętami Bożego Narodzenia ogień do Wiednia. W Katedrze Wiedeńskiej płomień jest przekazywany mieszkańcom miast i europejskim organizacjom skautowym. Związek Harcerstwa Polskiego po raz 16 odebrał Światło od skautów słowackich w Tatrach na Łysej Polanie. Harcerze i harcerki wędrują ze Światłem do schroniska na "Głodówce", gdzie po Mszy Świętej w specjalnie przygotowanej kapliczce przekazywane jest Światło dalej do Krakowa, na Jasną Górę, do Warszawy.

W poniedziałek 18 grudnia 2006 roku z Białegostoku do Warszawy wyruszyła 50 osobowa reprezentacja harcerek, harcerzy i instruktorów, aby przekazać Księdzu Prymasowi Polski i Prezydentowi RP specjalną lampkę z Ogniem Betlejemskim.

Następnego dnia w południe na przejściu granicznym w Kuźnicy reprezentacja Białostockiej Chorągwi ZHP wraz z harcerzami z 7 Drużyny Harcerskiej z Kuźnicy przekazała Betlejemskie Światło Pokoju harcerzom z Białorusi. Światło odebrał hm. Antoni Chomczukow z harcerzami, Ojcem Janem Bońskowskim - kapelanem harcerskim oraz konsulem RP w Grodnie w obecności funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wraz z Betlejemskim Światłem Pokoju przekazano harcerzom z Białorusi serdeczne życzenia i prezenty.

Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd, dzielenia się opłatkiem oraz składania sobie życzeń. Instruktorzy harcerscy z Białorusi, przekazali nam informację, że Betlejemskie Światło Pokoju powędruje dalej do Rosji, gdzie zapłonie w katedrze polskiej w Moskwie, a następnie powędruje aż na Sachalin.

Mimo mrozu i dużych opadów śniegu uroczystość przekazania Światła przebiegła w ciepłej i braterskiej atmosferze.

Światło również powędrowało za pośrednictwem harcerzy i skautów na wschód na Ukrainę, Białoruś, Litwę i do Rosji. Światło z Betlejem dociera do całej Europy - nawet poza krąg polarny.

Tradycyjnie w dniu 23 grudnia 2006 roku na dziedzińcu Pałacu Branickich w Białymstoku od Ognia Betlejemskiego zapłonęło wielkie harcerskie ognisko. Na uroczystym przekazaniu lampek ze światłem nie zabrakło J.E abp. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego naszego gościa honorowego, który jako pierwszy otrzymał Ogień Betlejemski. Przybyli również poseł RP Krzysztof Jurgiel, wojewoda podlaski Jan Dobrzyński, marszałek województwa podlaskiego Bogusław Dębski, wiceprezydenci Białegostoku Adam Poliński i Aleksander Sosna, sybiracy, żołnierze AK, mieszkańcy miasta, harcerki, harcerze i instruktorzy. Zaproszeni goście złożyli życzenia, łamaliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, a na koniec każdy zapalił swój znicz, świecę bądź lampkę.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia, poszczególnych ludzi i narodów, jest znakiem nadziei życia pozbawionego konfliktów i waśni. My, harcerze, niosąc Betlejemski Ogień po całym kraju i przekazując go poza granice Polski, pełnimy służbę, ulepszamy świat, działając w mieście, regionie, najbliższej okolicy, pokazujemy, co oznacza niesienie pokoju oraz idea braterstwa.

A o przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju tak w swoim wierszu napisał hm. Wojciech Sobaniec

...Wokół ogniska zgromadzili się wszyscy

Przybył siwy skaut przygarbiony

Był uczestnikiem akcji Brama

I druhna sybiraczka

Której wiara i ciepło ognia pomogły przetrwać

Stoją wreszcie w ordynku szczęśliwe

Związki drużyn

Dzisiaj wspólny żar je jednoczy

...A dalej wśród śnieżnych lasów i pól

Do swojaków z Grodna, Lwowa i Ostrej Bramy

Pobiegły poczty młodych sokołów

Z ogniem pokoju miłości i dobrej nadziei

Chwaląc Chrystusa i Matkę Jego.

hm. Andrzej Bajkowski