lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ 2007
nr 1/2007

Objawiający się w Kościele

W Objawienie Pańskie Kościół przypomina prawdę o Bogu, który ukazał się człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Tą prawdą wypełnione są Ewangelie i Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa. Jednakże Liturgia Słowa z Epifanii, jeszcze bożonarodzeniowa, opowiada o Mędrcach ze Wschodu, magoi - perskich kapłanach czy też mezopotamskich astrologach, którzy odkryli gwiazdę Nowonarodzonego króla Żydów (por. Mt 2, 2) i wybrali się w długą drogę, aby oddać Mu hołd (por. Mt 2, 11). Przyniesione przez nich dary (por. Mt 2, 11) w swej symbolice odnoszą się do Jezusa: złoto do Jego królewskiej godności, kadzidło do boskości i mirra do Jego śmierci. To wydarzenie potwierdza powszechność zbawienia. W Jezusie Bóg przybliża się do każdego człowieka. Nie tylko tego, który należał do Narodu Wybranego. Od czasu Emmnuela Bóg nie ma już ludu wybranego. Wszyscy są Jego ludem.

Mędrcy nieśli ze sobą radosną nowinę. Stała się ona ich udziałem podobnie jak Maryi i Józefa, czy pasterzy. Nie potrafił przyjąć jej Herod. Poczuł się zagrożony pojawieniem się nowego władcy, "przeraził się" (Mt 2, 3) i w panice poszukiwał potwierdzenia usłyszanych wieści (por. Mt 2, 4-5). Pielgrzymów do Betlejem chciał uczynić uczestnikami spisku przeciwko Nowonarodzonemu (por. Mt 2, 7-8).

Droga Mędrców do Jezusa jest dążeniem do wiary. To droga w nieznane, przez Jerozolimę. Tam przecież dowiedzieli się gdzie jest Mesjasz. Czy spodziewali się u kresu drogi ujrzeć króla w nędzy? A jednak "upadli na kolana i oddali Mu pokłon" (Mt 2, 11).

Jerozolima to obraz Kościoła. Ten, kto pragnie spotkać prawdziwego Boga musi przez nią przejść. Doświadczenie jej piękna nie pozwala, pomimo trudu i wyrzeczeń opuścić ją i udać się w kierunku wskazanym przez świat. W niej objawia się prawdziwy Bóg w Jezusie Chrystusie słowie, sakramencie i człowieku. Dołącz do Mędrców ze Wschodu. Rozpoznaj Go.

ks. Radosław Kimsza