lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
GRUDZIEŃ 2006
nr 12/2006

Ingres Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego do Archikatedry Białostockiej

Ingres Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego do Białostockiej Bazyliki Katedralnej odbył się 16 listopada 2006 r. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia, Patronki Archidiecezji Białostockiej. W uroczystości wziął udział Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski kard. Józef Glemp, kard. Henryk Gulbinowicz, który konsekrował biskupa Edwarda Ozorowskiego przed 27 laty oraz 30 arcybiskupów i biskupów z kraju i zagranicy, wśród nich Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, Arcybiskup Stanisław Szymecki, Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Biskup Warszawsko-Praski, Arcybiskup Przemysko-Warszawski Obrządku Bizantyjsko-Ukraińskiego Jan Martyniak. Przedstawiciele władz i instytucji oraz wierni wypełnili szczelnie katedrę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Ryszard Kaczorowski, były Prezydent RP na Uchodźstwie, Krzysztof Putra, Wicemarszałek Senatu RP, posłowie Krzysztof Jurgiel i Robert Tyszkiewicz, Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński i Prezydent Białegostoku Ryszard Tur. Dużą część uczestników uroczystości stanowiły delegacje środowisk akademickich: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Białymstoku i pozostałych białostockich uczelni.

Nuncjusz Apostolski, który podczas ingresu przekazał historyczny pastorał nowemu Arcybiskupowi i wprowadził go na Katedrę Metropolitów Białostockich powiedział: "Przyjmujesz duchowe dziedzictwo, które przekazywały całe pokolenia, życzę, abyś otrzymane dziedzictwo zachował i pomnażał dla dobra powierzonego Ci ludu Bożego Kościoła białostockiego. Wy zaś drodzy Bracia i Siostry otaczajcie opieką i życzliwością swojego rodaka, który jest teraz Waszym duszpasterzem swoją życzliwością, przyjaźnią i swoją modlitwą".

Nawiązując do słów Benedykta XVI o wsłuchiwaniu się w słowa Chrystusa i poddawaniu się Jego przewodnictwu stwierdził: "Niech te słowa Ojca Świętego obok słów św. Pawła, które przytoczyłeś w swojej homilii, będą Twoim programem duszpasterskiej posługi Kościołowi białostockiemu i całej Metropolii. Niech Pani Ostrobramska Matka Miłosierdzia otacza Cię płaszczem swej opieki".

Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur wręczył nowemu Metropolicie symboliczne klucze od miasta.

Prymas Polski kardynał Józef Glemp powiedział podczas ingresu: "Stoją przed nami wielkie działania ku jedności, ku rozumieniu jeden drugiego i poprawnemu wychowaniu młodego pokolenia. To jest wielka nasza troska. Od dnia dzisiejszego zaczyna się początek przyszłości. Ingres to jest początek, a więc czcigodny Arcypasterzu stajesz na tym początku przy ołtarzu Chrystusa i niech ta droga, która stąd będzie wiodła, będzie tą przyszłością światła Chrystusowego, Jego mądrości i Jego miłości".

Arcybiskup Edward Ozorowski nawiązał w homilii do słów Jana Pawła II wypowiedzianych podczas Jego pielgrzymki w Białymstoku, w których Ojciec Święty wskazał, iż mieszkańcy tej ziemi żyją tradycją Ostrej Bramy i tajemnicą Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia: "Do tych słów nawiązuję dziś z pokorą jako nowy Arcybiskup, któremu Pan powierza troskę o wiarę ludzi, zamieszkujących Białostocczyznę. Przyjmuję to papieskie wezwanie jako syn tej ziemi i brat tego ludu. Tu bowiem się urodziłem, tu kończyłem szkoły, przyjąłem święcenia kapłańskie i tu od dwudziestu siedmiu lat pracuję jako biskup".

Arcypasterz przypomniał historię Archidiecezji, która korzeniami sięga do ponadsześćsetletnich dziejów Archidiecezji Wileńskiej: "Pamiętam Białystok zniszczony prawie doszczętnie przez działania wojenne i do połowy umniejszony w swoich mieszkańcach. Pamiętam lata odbudowy i zmagania wiernych o utrzymanie struktur kościelnych. Wszak ta cząstka Archidiecezji Wileńskiej skazana była przez ówczesnych rządców na wykreślenie z mapy Polski. Wypędzony z Wilna Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski zamieszkał na plebanii farnej wraz z pracującymi w tej parafii kapłanami, w ciasnocie lokalowej i ucisku administracyjnym. Seminarium Wileńskie znalazło schronienie w pomieszczeniach braci św. Józefa przy ul. Słonimskiej, w których znajdowały się: sklep, młyn, piekarnia i zagroda dla świń. W nich też przez kilka lat działał Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego". Za ważne wydarzenie dla tej części Archidiecezji Arcybiskup uznał przeniesienie do Białegostoku Nowenny Opieki Matki Bożej Miłosierdzia, które było elementem podtrzymującym na duchu miejscową ludność i powodującym wzrost wiary. "Dziś jest to miasto, w którym w zgodzie ze sobą żyją katolicy, prawosławni, luteranie, baptyści, mahometanie, żydzi i inne małe grupy wyznaniowe. Posiada ono kilkanaście wyższych uczelni, a w Uniwersytecie owocnie działają międzywydziałowe katedry teologii katolickiej i prawosławnej. Radio i telewizja nadają audycje w językach: polskim, litewskim, białoruskim i ukraińskim. Dajemy przykład właściwie ustawionej wielokulturowości, wzajemnego szacunku i zgodnego współżycia przy zachowaniu własnych odrębności". Za największe wydarzenie w powojennych dziejach Archidiecezji Metropolita uznał wizytę Jana Pawła II w Białymstoku.

Arcypasterz podkreślił wiarę miejscowego ludu: "Lud Białostocczyzny w większości jest mądry, zapobiegliwy, bezbłędnie odróżniający dobro od zła. Umie jeszcze uszanować drugiego człowieka, pomoc mu, porozmawiać z nim i zaprosić go w gościnę. Bardziej niż w innych częściach świata stawia się tu osobę ponad rzecz i 'być' ponad 'mieć'. Oczywiście znajdą się ludzie innego formatu, ale nie oni rzeźbią oblicze naszej Archidiecezji".

"Zwykle na początku oczekuje się od nowego ordynariusza wyartykułowania programu działania - mówił w homilii Metropolita Białostocki - Myślę, że nie ma lepszego nad ten, który pod natchnieniem Ducha Świętego przedstawił nam św. Paweł. 'Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem! W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości! Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu! Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali! Zaradzajcie potrzebom świętych! Przestrzegajcie gościnności! Błogosławcie tych, którzy was prześladują! Błogosławcie a nie złorzeczcie!'"

Arcybiskup dodał: "Wielu dziś lubuje się w tropieniu zła. Czasem nawet tworzy się je sztucznie, by było o czym mówić i pisać. Przykłada się do tego nadto miarę mniejszego zła. A zło jest złem, choćby nawet było małe. A gdy zacznie się je zwalczać innym złem, powstaje piramida zła odwrócona podstawą do góry, która prędzej czy później zawali się i przygniecie wielu niewinnych. Zamiast śledzić zło, trzeba szukać dobra. Ono jest pośród nas, tyle ze często zostaje zagłuszone przez krzykliwe zło. Od zasady 'mniejszego zła' trzeba przechodzić do zasady 'większego dobra'. Gdy zobaczy się ziarenko dobra, zachwyci się nim, włoży się do żyznej ziemi i zacznie się je pielęgnować, wyrośnie z niego potężne drzewo. Nie ma ludzi całkowicie zdeprawowanych, bo w każdym znajduje się obraz Boży. Nie ma człowieka ochrzczonego, który nie nosiłby w sobie charakteru sakramentalnego. Jeśli człowiek się zagubił i już tego nie widzi, trzeba mu pomoc, by zobaczył i żył na nowo".

Prawosławny Ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej Biskup Jakub stwierdził: "Muszę powiedzieć, iż na tę decyzję oczekiwaliśmy również i my, wierni Kościoła prawosławnego. Nie da się przecież ukryć, wiele spraw, które dotyczą mieszkańców Białostocczyzny zależy od dobrej współpracy naszych Kościołów, a ton stosunkom w znacznej mierze nadają niewątpliwie biskupi. Z wielką satysfakcją uczestniczę w tej doniosłej uroczystości mając nadzieję, że nasze stosunku i współpraca będzie układała się jak dotychczas. Region, w którym Bóg pozwolił nam być biskupami naszych Kościołów jest terenem szczególnym, mieszkają tu bowiem w przeważającej mierze katolicy i prawosławni, gdzie jedni i drudzy dają świadectwo swej wiary w Trójedynego Boga i naszego Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa. W dobie laicyzacji, czy wręcz walki z tym, co chrześcijańskie, którą coraz wyraźniej zauważamy w świecie, trzeba nam wzajemnej miłości, wspólnego świadectwa i zgodnego działania dla dobra naszej chrześcijańskiej wiary". Biskup Jakub przekazał najlepsze życzenia od Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy. "Przekazuje on za moim pośrednictwem ikonę Świętej Trójcy, która jest symbolem naszej wiary w Boga Jedynego w trzech Osobach. Niech będzie znakiem naszej wspólnej wiary i wspólnych dążeń w przemienianiu świata i kroczeniu do Królestwa Bożego. Zgodnie ze wschodnią tradycją przed ikoną zapalamy lampkę, która jest symbolem płomienia naszej modlitwy. Proszę więc ode mnie przyjąć tę lampkę, niech zapłonie przed ikoną".

"Wyrażam radość, że Archidiecezja Białostocka otrzymała swego Pasterza. Życzę Ci zawsze, abyś na drogach swojej pasterskiej posługi spotykał się zawsze z taką radością i zaufaniem swoich wiernych, z jaką dzisiaj towarzyszą Twojemu ingresowi do Archikatedry Białostockiej" - powiedział podczas ingresu Arcybiskup Warmiński Wojciech Ziemba, który do czerwca tego roku posługiwał w Kościele białostockim.

Podczas ingresu homagium Metropolicie Białostockiemu złożyli przedstawiciele duchowieństwa i świeckich. Na zakończenie uroczystości Arcypasterz dokonał zawierzenia siebie i Archidiecezji Matce Bożej Miłosierdzia. Przedstawiciele Kapituły Metropolitalnej Białostockiej ofiarowali w darze Arcybiskupowi obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z panoramą Wilna, natomiast Kapituła Kolegiacka przekazała wizerunek Matki Bożej Krypniańskiej. Życzenia w imieniu wiernych świeckich złożył Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński.

ks. Zdzisław Karabowicz

fot. Zygmunt Bąbczyński