lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LIPIEC 2006
nr 7/2006

Dziękczynienie za pięć i pół roku pasterzowania Abpa Wojciecha Ziemby

Ogłoszenie Ks. Abp. W. Ziemby Metropolitą Warmińskim 30 V 2006 r.Modlitwa za odchodzącego z Archidiecezji Białostockiej Arcybiskupa Ziembę i poświęcenie kamienia węgielnego pod centrum administracyjno-pastoralne zgromadziła 8 czerwca duchownych i świeckich na Mszy Świętej w Białostockiej Bazylice Archikatedralnej. Razem z Arcybiskupem koncelebrowało trzech biskupów, 60 kapłanów, byli obecni najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich.

We Mszy Świętej uczestniczyli: białostocki Arcybiskup Senior Stanisław Szymecki, Biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, Biskup Edward Ozorowski, ks. mitrat Jerzy Boreczko, przedstawiciel prawosławnego Biskupa Jakuba, Wojewoda Podlaski Jan Dobrzyński, Prezydent Białegostoku Ryszard Tur, posłowie Andrzej Fedorowicz i Józef Klim oraz wielu białostoczan.

Pożegnanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 5 VI 2006 r. Spotkanie z władzami Białegostoku w Pałacyku Gościnnym 5 VI 2006 r.
Msza Święta w katedrze białostockiej 8 VI 2006 r. Podziękowanie ze strony Wojewody Podlaskiego 8 VI 2006 r.

"Tak jest w życiu, że Pan Bóg prowadzi, zwłaszcza osoby duchowne, które oddały się do jego dyspozycji. Nigdy nie możemy przewidzieć kiedy i w jakim miejscu nasza posługa będzie potrzebna" - powiedział Arcybiskup Wojciech Ziemba. Stwierdził, że nie czas na podsumowanie, ponieważ w życiu człowieka dokonuje się ono w wieczności. Podziękował nie tylko za modlitwę w dniu dzisiejszym, ale także "za asystowanie, uczenie, zachęcanie swoim przykładem do podejmowania zadań, które mogłem odkrywać i za zachętę, aby te zadania podejmować i odważnie iść do przodu". Arcybiskup dodał: "Być może, że udało się wiele rozpocząć, choć miałem świadomość, że kontynuuję to dzieło, które rozpoczęli poprzednicy: i ci w dalekiej przeszłości w Archidiecezji Wileńskiej i ci, którzy znaleźli się tu z przymusu, zaraz po wojnie i ci, którzy budowali już Kościół Białostocki. To było podejmowanie ich zamiarów na ile mogłem i umiałem. Ani proboszcz, ani wikariusz, a tym bardziej biskup nie może powiedzieć, że już wszystko ukończył. To jest kontynuacja tego dzieła, które otrzymaliśmy od Chrystusa i z pokolenia na pokolenie je przekazujemy". Prosił o przekazanie słów wdzięczności prawosławnemu Biskupowi Jakubowi.

"Wierzymy, że wszystko co jest od Boga, jest najlepsze więc i tą decyzję przyjmujemy jako taką" - mówił ks. bp Edward Ozorowski Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej, nawiązując do przeniesienia przez Stolicę Apostolską Arcybiskupa do nowej diecezji. "Dziękujemy, że Ksiądz Arcybiskup przez 5 lat chodził naszymi ścieżkami, wsłuchiwał się w głos tego ludu, tak wiele uczynił". Życzył, aby Archidiecezja Warmińska przyjęła Arcybiskupa z taką samą radością, z jaką został tutaj przyjęty. "Polecamy Go Matce Bożej Gietrzwałdzkiej, Świętolipskiej i licznym wizerunkom Matki Bożej Ostrobramskiej, jakie tam przywieźli ludzie opuszczający tu, nasze tereny" - dodał Biskup Edward Ozorowski.

"Wiemy, że stosunki wyznaniowe na tym terenie niejednokrotnie były niepoprawne, niezgodne z nauką Jezusa Chrystusa" - mówił ks. mitrat Jerzy Boreczko, przedstawiciel prawosławnego Biskupa Jakuba. "Dążenie do ułożenia jak najlepszych relacji pomiędzy Arcybiskupem katolickim i Biskupem Jakubem w przeciągu pięciu i pół roku pasterzowania, przyniosły efekty. Szerzej otworzyły się drzwi Kościołów i Cerkwi dla biskupów obu wyznań, tym samym dla wiernych. Została dana większa możliwość poznania tradycji obu Kościołów".

"Pragnę wyrazić wdzięczność Bożej Opatrzności za ponad pięcioletnią posługę Ekscelencji w Białymstoku, która owocowała wieloma cennymi inicjatywami duszpasterskim: animacją życia religijnego, powołaniem nowych parafii, zaangażowaniem w wychowanie i formację kapłanów. Troska o powierzoną sobie owczarnię służyły wszystkim mieszkańcom Podlasia" - powiedział Wojewoda Polaski.

"W osobie Księdza Arcybiskupa mieliśmy dobrego przewodnika, wzorem Dobrego Pasterza z Ewangelii według św. Jana, który dobrze zna swoje owce, broni je i prowadzi" - składał życzenia w imieniu mieszkańców Prezydent Białegostoku Ryszard Tur. Prezydent przypomniał, że za posługi Arcybiskupa Ziemby powstały nowe parafie "z pięknymi świątyniami zdobiącymi pejzaż architektoniczny Białegostoku", wymienił utworzenie nowych szkół katolickich "gdzie nauczanie łączy się z kształtowaniem ludzi silnych wiarą" a także wysiłki zmierzające do większej jedności katolików i prawosławnych: "wytrwała służba ekumeniczna w Białymstoku miała szczególny wymiar i przyniosła dużo pożytku".

Po Mszy Świętej Arcypasterz poświęcił kamień węgielny pod budynek centrum administracyjno-pastoralnego, w którym już niedługo znajdą swoje miejsce wszystkie urzędy kurialne.

Arcybiskup Wojciech Ziemba 9 czerwca o godzinie 12 objął obowiązki pasterskiej w Archidiecezji Warmińskiej. Uroczysty ingres do warmińskiej katedry św. Jakuba Apostoła w Olsztynie odbył się w niedzielę 11 czerwca.

ks. Zdzisław Karabowicz