lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
MAJ 2006
nr 5/2006

Pozostawił wielki ślad w naszych sercach

Inauguracją Kongresu Miłosierdzia Archidiecezji Białostockiej rozpoczęły się 1 kwietnia w Białymstoku obchody 1. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Kongres odbywał się pod hasłem "Wyobraźnia Miłosierdzia. Od Dives in misericordia do Deus caritas est".

"W Białymstoku - mieście Miłosierdzia, gdzie spoczywają doczesne szczątki Sługi Bożego, Ks. Michała Sopoćki wielkiego czciciela Miłosierdzia, jak też w całej Archidiecezji, której patronuje Matka Miłosierdzia, obieramy papieskie słowa jako hasło Kongresowe wyznaczające duszpasterski program naszego Kościoła lokalnego" - powiedział ks. Adam Skreczko przewodniczący komitetu organizacyjnego II Kongresu Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej. Hasło Kongresu: "Wyobraźnia Miłosierdzia. Od Dives in misericordia do Deus caritas est" eksponuje nauczanie Jana Pawła II i Benedykta XVI na temat miłości miłosiernej, jako programu duszpasterskiego Kościoła lokalnego. Kongres zakończył się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego otwarta została wystawa zdjęć z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Białymstoku.

Nakładem Funduszu Białystok Ojcu Świętemu 30 marca ukazała się książka pt. "Z życia do życia. Świadectwo Miasta Miłosierdzia". Książka zawiera refleksje białostoczan w rok po odejściu Jana Pawła II. Książka-album ukazuje też zdjęcia z tamtych dni oraz informacje o Funduszu Białystok Ojcu Świętemu, który był pierwszym wielkim owocem odejścia Papieża. Całkowity dochód ze sprzedaży tej książki przeznaczony jest na stypendia dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin z Białegostoku.

Apelem maryjnym 1 kwietnia o godzinie 21 w Białymstoku przy ołtarzu papieskim rozpoczęło się w Białymstoku nocne czuwanie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Dalsza adoracja i Msza Święta o północy odbyła się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Krywlany, 2 kwietnia 2006 r."Nie przez przypadek rozpoczynamy obchody 1 rocznicy śmierci Papieża Polaka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, miejscu szczególnym dla nas - mieszkańców "miasta Miłosierdzia", gdzie jest ołtarz papieski, upamiętniający Jego wizytę u nas, gdzie jest grób Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, wielkiego orędownika Miłosierdzia Bożego. Te dwie postacie łączą się dziś w naszych modlitwach, bo o ich beatyfikację prosimy" - mówił o północy w homilii ks. Adam Skreczko, wskazał on na Jana Pawła II jako człowieka, który bezgranicznie ufał Bożemu Miłosierdziu i był z Nim związany. Przytoczył fakty z życia Ojca Świętego, które świadczą o tym. Począwszy od lat, kiedy "w czasie okupacji pracował w fabryce w Solvayu, niedaleko klasztoru, w którym przedtem żyła, pracowała i odeszła do Pana Siostra Faustyna". Jan Paweł II zawierzył Kościół i świat Bożemu Miłosierdziu w Łagiewnikach. Ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego w całym Kościele, kanonizował Siostrę Faustynę. W swojej drugiej encyklice "Dives in misericordia" napisał: "Uwierzyć w tę miłość, znaczy uwierzyć w miłosierdzie". Ksiądz Skreczko przytoczył też słowa Ojca Świętego: "Nic nie jest tak potrzebne współczesnemu człowiekowi jak Boże Miłosierdzie". Przypomniał też, że na pytanie Andre Frossarda: "Ojcze Święty, jaka jest twoja modlitwa?", Jan Paweł II odpowiedział: "Modlę się o miłosierdzie Boże dla świata". Wreszcie odszedł do Ojca w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. "To Bóg wybrał ten szczególny dzień. Od tej pory zawsze to święto będzie wiązało się z Jego odejściem" - powiedział ks. Skreczko.

"Koniecznie chcemy być razem z innymi, którzy czuwają i modlić się, dziękować, że dał nam tak wielkiego człowieka - mówiła jedna z uczestniczek nocnej modlitwy - prawie każdego dnia modlimy się, żeby został świętym".

Podczas Apelu Maryjnego przy ołtarzu, przy którym Jan Paweł II odprawiał Mszę Świętą podczas swojej wizyty w Białymstoku, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego ks. Andrzej Kozakiewicz mówił o roli krzyża w życiu Ojca Świętego i każdego człowieka wierzącego. Nawiązując do krzyża, który zawsze był widoczny w pastorale Ojca Świętego, mówił: "Ojciec Święty zawsze miał przy sobie krzyż, dlatego wiedzieliśmy dokąd iść, dlatego On wiedział dokąd nas prowadzić." W modlitwie wzięło udział około tysiąca osób.

Przedstawiciele służb mundurowych i rzemiosła modlili się 2 kwietnia o rychłą beatyfikację Jana Pawła II w Kościele pw. Matki Kościoła w Białymstoku. Mszy Świętej przewodniczył Arcybiskup Stanisław Szymecki. Obecne były poczty sztandarowe poszczególnych służb oraz kompania honorowa policji. W intencji Jana Pawła II modllili się także wierni kościoła prawosławnego podczas Liturgii w cerkwiach.

Krywlany, 2 kwietnia 2006 r."Odkrywanie tajemnicy miłosierdzia stanowi centralny motyw tego pontyfikatu" - powiedział Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki podczas głównych uroczystości archidiecezjalnych w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami przewodniczył on 2 kwietnia Mszy Świętej w Archikatedrze Białostockiej.

Wcześniej w Archikatedrze odbył się koncert symfoniczny dedykowany Janowi Pawłowi II "Pamięć i Tożsamość". Było to oratorium napisane do słów Ojca Świętego.

"To papieskie odkrywanie tajemnicy miłosierdzia stanowi centralny motyw tego pontyfikatu" - mówił Metropolita Białostocki. "Było to głoszenie miłosierdzia nam, byśmy uwierzyli, że Bóg jest miłosierny. Było to wzywanie do dawania świadectwa miłosierdzia". Arcypasterz zauważył, że Jan Paweł II nie tylko uczył o Bożym miłosierdziu ale i swoim życiem pokazał, jak je przyjmować: "Przez swoje życie, cierpienie, a zwłaszcza przez swoją śmierć, uczył jak przyjmować wyniszczenie do końca, by jak najbardziej upodobnić się do Chrystusa. Dlatego chrześcijanin nie ma czego się bać, bo jest Bóg bogaty w miłosierdzie".

Kilkanaście tysięcy białostoczan, ze świecami w rękach, przyszło na modlitewne czuwanie pod kopiec na lotnisku Krywlany, gdzie Ojciec Święty odprawiał Mszę Świętą w Białymstoku. Odbył się tam apel maryjny w godzinie śmierci Ojca Świętego. Słowo do modlących się wygłosił Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki

"Jan Paweł II pozostawił wielki ślad w naszych sercach - mówił Arcypasterz podczas apelu - ilu przeżyło swoje nawrócenie? Ilu poczuło się mocniejszymi, odważniejszymi? Ilu naprawiło swoje myślenie, swoje wartościowanie. Dziękujemy dziś Bogu za te ślady wyciśnięte w naszych sercach. Maryjo spraw, aby nikt tych śladów Bożej łaski i miłosierdzia nie zatarł". Metropolita Białostocki przypomniał też szczególny aspekt niezwykłego pontyfikatu: dzięki Janowi Pawłowi II odbyła się nadzwyczajna promocja kultury polskiej. "Mogliśmy się też dzielić naszym doświadczeniem wiary z Kościołem powszechnym".

Arcypasterz stwierdził też: "Jak dobrze się stało, że w krajobrazie białostockim tak wyraźnie trwają ślady odciśnięte przez Jana Pawła II. Tym śladem jest to miejsce uroczystej Eucharystii, sprawowanej pod Jego przewodnictwem. To miejsce wielkiej modlitwy ludu Bożego Białostocczyzny, kiedy Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Pańskie matkę Bolesławę Lament i ogłosił powstanie Diecezji Białostockiej". Przypomniał, że takim śladem jest też koronowany przez Karola Wojtyłę obraz Matki Miłosierdzia i pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, który osobiście poświęcił oraz prawosławna katedra, którą w duchu ekumenicznym nawiedził. Arcybiskup wyraził się o tych znakach, że "pielęgnujemy je jak drogocenne relikwie".

Modlitwa przy pomniku Jana Pawła II przy katedrze białostockiej, 2 kwietnia 2006 r.W tym samym czasie kilka tysięcy wiernych modliło się pod pomnikiem Jana Pawła II przed białostocką katedrą. Wcześniej Mszę Świętą, w której świat nauki dziękował za pontyfikat Jana Pawła II, odprawił Arcybiskup Stanisław Szymecki. "Nie wolno zamazywać granic między dobrem a złem" - przypominał słowa Jana Pawła II Arcybiskup. "Zło trzeba nazywać złem, a dobro dobrem i wybierać" - mówił do środowiska akademickiego, które tego dnia rozpoczynało swoje rekolekcje w Białymstoku. Dodał: "i trzeba od siebie wymagać". "Dzisiaj przesłanie Jana Pawła II wraca z nową mocą" - zauważył duszpasterz akademicki Białegostoku ks. Jarosław Grzegorczyk.

Po Mszy Świętaj dziękczynnej za dar osoby Jana Pawła II i modlitwie o rychłą Jego beatyfikację, zebrani w katedrze mogli usłyszeć koncert w I rocznicę śmierci Jana Pawła II. Pod dyrekcją Bożeny Bojaryn-Przybyły, Sylwester Trojanowski i Katedralny Chór Carmen wykonali Mszę f-moll Josepha Gabriela Rheinbergera na chór i organy.

Pierwszą rocznicę odejścia Ojca Świętego Jana Pawła II Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku i Civitas Christiana w Białymstoku uczciły pochyleniem się i zadumaniem nad Tryptykiem Rzymskim. 5 kwietnia w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, wypełnionym zgromadzonymi, pięcioro aktorów, z towarzyszeniem muzyki Ciaccona i J.S. Bacha, recytacją tekstu Tryptyku z wpisaną w niego muzyką składało hołd Wielkiemu Człowiekowi. Wypowiadanym słowom towarzyszył pokaz slajdów z Kaplicy Sykstyńskiej.

ks. Zdzisław Karabowicz, Grażyna Kraszewska