lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LISTOPAD 2004
nr 2/2004

XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej

"Korzenie naszej tożsamości europejskiej" - to hasło organizowanych już po raz dwudziesty drugi przez Klub Inteligencji Katolickiej Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbyły się od 9 do 17 października w Białymstoku. W tych dniach obchodzono też Ogólnopolski Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju" oraz XX rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Mszę Świętą inaugurującą XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej odprawił 9 października Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki w Bazylice Katedralnej.

Modlitwa różańcowa przy ołtarzu papieskim na lotnisku Krywlany - fot. Radosław HryniewickiZnaczącym momentem Dni były obchody 26-lecia pontyfikatu Ojca Świętego. Na lotnisku w Krywlanach, gdzie Jan Paweł II sprawował Eucharystię w 1991 roku, została odmówiona uroczysta modlitwa różańcowa. Rozpoczął ją Arcybiskup Metropolita Białostocki. Poszczególnym tajemnicom różańcowym przewodniczyli wierni z parafii białostockich.

Pontyfikatem obecności nazwał posługę obecnego Papieża Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki podczas Mszy Świętej odprawionej 10 października, z okazji IV Dnia Papieskiego, w Białostockiej Bazylice Katedralnej. "Dzisiaj cała Polska jednoczy się w modlitwie i ofierze za Ojca Świętego. Dziękujemy Panu Bogu za dar Ojca Świętego, posługę i jego przykład. Dziękujemy dzisiaj za Piotra naszych czasów" - mówił Arcypasterz. "Dzisiaj gdy upływa dwudziesty szósty rok pontyfikatu Jana Pawła II, możemy stwierdzić, że ten pontyfikat staje się coraz bardziej pontyfikatem obecności. Był taki czas w Polsce, a i dzisiaj są takie kraje, w których Kościół wprawdzie istnieje, ale nie może przemawiać pełnym głosem. Nie przypadkowo Jan Paweł II stara się pokazywać te sfery przejmującego milczenia, aby współczesny świat je dostrzegł i usłyszał" - stwierdził Metropolita Białostocki.

W Białymstoku, podobnie jak w całej Polsce, zbierano ofiary na Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Pieniądze zostaną przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Ponad 100 patroli harcerzy zbierało pieniądze przy kościołach i na ulicach. Do zbiórki włączyła się Akcja Katolicka oraz wiele wspólnot i grup kościelnych. "Akcja cieszy się zainteresowaniem zarówno młodych jak i starszych" - powiedzieli harcerze uczestniczący w zbiórce od rana. W Archidiecezji Białostockiej już korzysta z tej pomocy dwudziestu uczniów pochodzących z Krynek i Szudziałowa.

W wielu kościołach Archidiecezji Białostockiej z okazji Dnia Papieskiego odbyły się koncerty chórów, we wszystkich odprawiono Mszę Świętą w intencji Jana Pawła II. O godzinie 21 przy ołtarzu papieskim, przy Kościele Miłosierdzia Bożego, odprawiono Apel Jasnogórski w intencji Ojca Świętego.

Ponad 400 kilometrów w deszczu i słońcu, w dzień i w nocy, przebiegło 9 i 10 października na białostockim stadionie 40 młodych ludzi, którzy biegali po bieżni stadionu w Zwierzyńcu dzień i noc, aby uczcić 26 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas 26 godzinnej sztafety dołączali się mieszkańcy Białegostoku często całymi rodzinami. "Było bardzo ciężko, zwłaszcza w nocy, kiedy przychodzi największe zmęczenie i chce się spać" - powiedziała jedna z uczestniczek biegu. "Trzeba było wstawać co dwie godziny, było zimno i padał deszcz ale było bardzo fajnie" - dodali inni. Ks. Piotr Kirejczyk duszpasterz środowiska sportowego, który biegał jak inni, powiedział, że pomysłodawcą biegu była sama młodzież: "To oni w ubiegłym roku wpadli na pomysł żeby w taki, bardzo aktywny sposób, wyrazić swoją miłość do Ojca Świętego". Bieg rozpoczęto i zakończono wspólną modlitwą w intencji Papieża. Młodzi zrobili pamiątkowe zdjęcie, które wysłali Ojcu Świętemu.

Ważne miejsce w XXII Dniach Kultury Chrześcijańskiej zajęły wykłady przygotowane przez profesorów Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego. O tożsamości chrześcijańskiej i narodowej zakorzenionej w liturgii i obyczajach, mówił ks. dr?Stanisław Hołodok, o tożsamości zakorzenionej w historii ks. dr?Adam Szot, a o carskich represjach wobec duchowieństwa diecezji wileńskiej po Powstaniu Styczniowym ks. dr?Tadeusz Krahel. Wykład o rodzinie jako miejscu kształtowania tożsamości chrześcijańskiej i narodowej wygłosił ks. dr?Adam Skreczko. Profesor Halina Krukowska z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosiła prelekcję na temat "Korzenie tożsamości narodowej i chrześcijańskiej zanurzonej w kulturze". Natomiast o represjach wobec Kościoła w Polsce w latach 1944 - 1989 mówił dr?Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Zaś 17 października odbyła się promocja książki Adeli Moniety pt. Stygmaty bólu psychicznego u Sybiraków.

Białostocki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przygotował wystawę "Sługa Boży - Ks. Jerzy Popiełuszko (1947 - 1984)". Otwarcie wystawy 14 października poprzedziła Msza Święta w kościele Świętego Wojciecha w Białymstoku, której przewodniczył Biskup Edward Ozorowski Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej. Powiedział on, że "śmierć Ks. Popiełuszki nie miała charakteru indywidualnego, ale należy ją odczytać w świetle całego Kościoła". Wpisuje się ona w kontekst narodowego dziedzictwa polskiego Kościoła z wieloma męczennikami, którzy oddali życie dla Chrystusa w obronie wartości narodowych i chrześcijańskich. "Ks. Jerzy moc do takiego życia czerpał od Jezusa Chrystusa" - stwierdził ks. Biskup. W homilii historyk ks. dr?Tadeusz Krahel powiedział: "Z dumą wspominamy Rodaka naszej Białostockiej Ziemi, Ks. Jerzego Popiełuszkę. Składamy mu hołd za jego świadectwo życia, za słowa głoszonej prawdy Bożej, za słowa kierowane do narodu w czasie jego zniewolenia komunistycznego. Dajemy mu naszą pamięć modlitewną. Jednocześnie próbujemy odczytać jego przesłanie na nasze czasy". Po Mszy Świętej w Oratorium Świętego Jerzego pod Kościołem Świętego Wojciecha otwarto wystawę, która obejmuje blisko 30 plansz, na których umieszczone są fotografie i dokumenty związane z życiem Księdza Jerzego. Pochodzą z oddziałów IPN w Białymstoku, Warszawie i Bydgoszczy. Uzupełnieniem wystawy są prezentowane przez Instytut Pamięci Narodowej materiały dotyczące prześladowań Kościoła katolickiego przez władze PRL. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 1 listopada, a następnie eksponowana w Suchowoli, Olsztynie oraz Ełku.

Każdego dnia koncertowały chóry wyższych uczelni białostockich: Akademii Medycznej, Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Akademii Teatralnej, Katedralny Chór "Carmen" oraz Chór Kameralny z Hajnówki. Misterium "Stabat Mater" Włodzimierza Pawlika wykonał Chór Gregoriański "Musica Sacra" z Białegostoku, a Sylwester Trojanowski wykonał recital organowy "Jesu Meine Freude".

Uczestnicy i organizatorzy X Konkursu Papieskiego Podczas Dni Kultury swój finał miały trzy konkursy - pod hasłem "Przekroczyć próg nadziei": IX Konkurs Poetycki Młodych (I miejsce zajęła Justyna Rożko z X LO w Białymstoku) i X Konkurs Recytatorski (I miejsce zajął Damian Boreczko z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Białymstoku) oraz X Konkurs Papieski pod hasłem "Wstańcie, chodźmy!" na temat życia, działalności i nauczania Ojca Świętego. Laureatami I miejsca zostali: w sekcji literackiej - Marzena Rakieć z VI LO w Białymstoku a w sekcji plastycznej - Karolina Czochańska z I LO w Białymstoku. Młodzież wzięła też udział w spotkaniu "Antologia polskiej poezji religijnej - czyj to wiersz?".

Obchody XXII Dni Kultury Chrześcijańskiej zakończyła Msza Święta w Białostockiej Bazylice Katedralnej 17 października pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Białostockiego Wojciecha Ziemby.

(gk, zk, zł)