lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
STYCZEŃ 2006
nr 1/2006

100 lat białostockiego więzienia

Pod koniec listopada 2005 r. odbyły się uroczystości upamiętniające 100-lecie istnienia białostockiego więzienia połączone z uroczystością nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku. Areszt zlokalizowany jest w budynku wzniesionym z polecenia cara w 1905 roku jako więzienie etapowe. Nieprzerwanie, od 100 lat, bez względu na zawirowania historii, jego mury służą przetrzymywaniu osób, które dopuściły się konfliktu z prawem. Więzienie na stałe wtopiło się w pejzaż Białegostoku.

W intencji niesłusznie represjonowanych i straconych w Areszcie Śledczym w Białymstoku oraz funkcjonariuszy i pracowników aresztu odbyły się nabożeństwa w kościele parafialnym Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła oraz w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego. W nabożeństwach uczestniczyli również kombatanci oraz przedstawiciele m. in.: Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy AK, Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Rodziny Katyńskiej, zaproszeni przez dyrektora aresztu mjr. Andrzeja Wiśniewskiego. Po Mszy Świętej złożono wieńce pod tablicami pamiątkowymi znajdującymi się na terenie jednostki - jedna z nich upamiętnia miejsce straceń na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku, druga zamordowanych, zamęczonych i więzionych w murach białostockiego więzienia w latach 1939 - 1956. Uczestnicy uroczystości mogli obejrzeć także wystawę poświęconą dziejom białostockiego więzienia. Następnie odbyło się spotkanie osób represjonowanych i więzionych w tutejszej jednostce penitencjarnej z dyrekcją aresztu.

Dnia 25 listopada w Wyższej Szkole Administracji Publicznej odbyła się konferencja naukowa poświęcona tradycji penitencjarnej na Podlasiu z udziałem przedstawicieli świata nauki, Instytutu Pamięci Narodowej, dyrektorów jednostek penitencjarnych okręgu białostockiecgo oraz innych zaproszonych gości.

Po konferencji odbyły się główne uroczystości związane z nadaniem sztandaru Aresztowi Śledczemu w Białymstoku. Na uroczystościach gościł gen. Marek Szostek, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, ponadto obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, wojewódzkich, duchowieństwa, funkcjonariusze i pracownicy jednostek okręgu białostockiego, emeryci i renciści Służby Więziennej, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Prezydent miasta Białegostoku Ryszard Tur odczytał uroczysty akt nadania, a następnie przekazał sztandar, ufundowany przez mieszkańców miasta, dyrektorowi jednostki mjr. Andrzejowi Wiśniewskiemu. Sztandar został poświęcony przez Arcybiskupa Wojciecha Ziembę, Metropolitę Białostockiego, i Biskupa Jakuba, ordynariusza prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

ks. Mirosław Korsak