lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LISTOPAD 2005
nr 11/2005

Eucharystia jako ofiara

Tekst wygłoszony podczas XI Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w dn. 2-23 października 2005 r.

Eucharystia jako sakrament Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa jest uobecnieniem ofiary krzyżowej. Ofiara jest primum principium Eucharystii, porządkującym hierarchicznie wszystkie związane z nią prawdy. Jest też kluczem do rozumienia człowieka i Boga. Do definicji osoby należy miłość, do definicji miłości należy ofiara. Bez ofiary nie ma miłości ani osoby. Ofiara skutkiem tego rozjaśnia wewnątrztrynitarne życie Boga, relację Boga do ludzkości i komunię osób między ludźmi.

Globalizacja ekonomiczna i gospodarka rynkowa umniejszają coraz bardziej obszar ducha ofiary w świecie. Człowieka często traktuje się jako towar lub materiał do badań, przestaje się go widzieć jako bezcenne dobro samo w sobie. Skutkiem tego następuje dehumanizacja stosunków międzyludzkich. Naciskom tym ulegają również chrześcijanie. Poszukują oni religii łatwej, wygodnej, bez przykazań i bez krzyża.

Tendencje te można zauważyć także w ostatnim czasie w nauce o Eucharystii. Podkreśla się w Niej wiele ważnych tematów: uczta, komunia, słuchanie Słowa Bożego, sakrament, itp. Nie mają one jednak zwornika. Następuje swoista protestantyzacja teologii Eucharystii, która w tym nauczaniu ukazuje się jako piękny, lecz mało znaczący dla życia obrzęd.

Tymczasem ofiara krzyżowa Chrystusa, do której dostęp człowiekowi daje Eucharystia, jest czymś najważniejszym w tym misterium. Ofiara Chrystusa na krzyżu przyniosła ludziom zbawienie. Eucharystia daje człowiekowi realny w niej udział. Przyjmując Ciało Chrystusa, człowiek staje się z Nim współcielesny, a pijąc krew, staje się tej samej krwi z Chrystusem (Cyryl Jerozolimski, Katecheza mistagogiczna 4). Dzięki Eucharystii, to, co jest ofiarą w życiu ludzkim, przemienia się w ofiarę Chrystusa. Tylko idąc drogą krzyża, można dojść do chwały zmartwychwstania.

bp Edward Ozorowski