lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
LISTOPAD 2005
nr 11/2005

I Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Białostockiej

"Miłość - Życie - Komunia" - 16 listopada 2004 - 2 kwietnia 2005 - 5 czerwca 2005 - 16 listopada 2005

W październiku 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Rok Eucharystii. Napisał do wszystkich wyznających wiarę w Jezusa Eucharystycznego list Mane nobiscum Domine, zachęcając, aby te słowa wypowiedziane przez uczniów w drodze do Emaus stały się przedmiotem refleksji nad tajemnicą Boga, który z miłości do człowieka siebie dał jako Pokarm. Papież zachęcił, aby Rok Eucharystii w całym Kościele stał się okazją do głębszego poznania i ukochania Jezusa obecnego pod postaciami chleba i wina: "Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cenną okazją do rozbudzenia nowej świadomości niezrównanego skarbu, który Chrystus powierzył swemu Kościołowi. Niech będzie bodźcem do bardziej ożywionego i mocniej odczuwanego jej celebrowania, z którego mogłaby się rodzić przeobrażona miłością egzystencja chrześcijańska" (MnD 29).

Rok Eucharystii został zainaugurowany w Archidiecezji Białostockiej 16 listopada 2004 r. Tego dnia w Archikatedrze Arcybiskup Wojciech Ziemba, podczas uroczyście sprawowanej Mszy Świętej, przekazał wszystkim wspólnotom parafialnym oliwne lampki, które na znak jedności eucharystycznej z Ojcem Świętym (lampka została podarowana także Papieżowi) i Arcypasterzem zapłonęły w kościołach i kaplicach Archidiecezji przed tabernakulami.

Zachęta Papieża Jana Pawła II do włączenia się w obchody Roku Eucharystii została podjęta także przez Kościół Białostocki. 2 kwietnia 2005 r. Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki, uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze Białostockiej zainaugurował I Kongres Eucharystyczny Archidiecezji Białostockiej. Mówił wówczas: "Będziemy też prosić Boga o błogosławieństwo w wypełnianiu tego testamentu który Ojciec Święty pozostawił w dokumencie Mane Nobiscum Domine ustanawiając ten rok Rokiem Eucharystii". Arcypasterz dodał: "Pośród różnych inicjatyw duszpasterskich Kongresu Eucharystycznego będziemy się starali lepiej poznać tę tajemnicę wiary, która jest najważniejsza dla życia człowieka - wtedy kiedy jest mocny, kiedy wydaje się że przed nim całe życie, ten pokarm duchowy jest mu niezbędny, a także wtedy kiedy przechodzimy do nowego życia - Eucharystia jest również niezbędna jako pokarm podróżnych - wiatyk". Teologię Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego wraz z hasłem "Miłość - Życie - Komunia" wyjaśnił Bp Edward Ozorowski: "Program Kongresu przewiduje wiele spotkań, dyskusji, nabożeństw, Mszy św. oraz procesji eucharystycznych podczas których będziemy czcić Najświętszy Sakrament, to znaczy szczególną obecność Chrystusa pośród nas. Eucharystia daje nam zadatek pełni życia. Najwyższym przejawem życia jest miłość. Eucharystia jest zapisem Bożej miłości. A kiedy jest miłość to rodzi się komunia, która nie zatrzymuje się tylko na środkach i sposobach dążenia do celu, ale prowadzi do prawdziwego zjednoczenia. Życie, miłość i komunia - te trzy słowa określają jedną rzeczywistość, która od Boga wychodzi i do Niego prowadzi. Do niej jesteśmy wszyscy powołani". Pogłębieniu teologii Eucharystii służyła konferencja naukowa w czasie której poruszono temat duchowości eucharystycznej i roli jaką odegrał Najświętszy Sakrament w drodze do świętości Sługi Bożego Michała Sopoćki. Pierwszy kongresowy dzień zakończyły nieszpory eucharystyczne sprawowane w kościele p.w. św. Wojciecha.

Pragnienie Ojca Świętego, by wszyscy bardziej przylgnęli, poznali i pokochali Eucharystię znalazło oddźwięk w wielu parafiach, wspólnotach i ruchach katolickich. Poprzez Archidiecezję przemknął powiew Ducha Eucharystii, który uświadomił i ożywił kult Najświętszego Sakramentu i pogłębił wiedzę teologiczną o Eucharystii. Swoje kongresy eucharystyczne przeżyli nauczyciele, wychowawcy i katecheci, ruchy katolickie, Rycerstwo Niepokalanej, rodziny, wspólnota seminaryjna, młodzież, studenci, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy. Eucharystyczny wymiar miały tegoroczne pielgrzymki do Różanegostoku, Częstochowy, Krypna. W wielu wspólnotach parafialnych, a także w Seminarium Duchownym podjęto regularną adorację Najświętszego Sakramentu. Do pogłębienia wiedzy teologicznej zachęciły młodzież i dzieci konkursy o tematyce eucharystycznej. Nie zabrakło konkursów artystycznych.

Najważniejszym wydarzeniem kongresowym stały się obchody I Archidiecezjalnego Kongresu Eucharystycznego w Białymstoku, 5 czerwca 2005 r. Mszy Świętej przed Białostocką Bazyliką Katedralną przewodniczył Kardynał Audrys Juozas Bačkis Metropolita Wileński, homilię wygłosił Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. W uroczystości wzięli udział także Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Józef Kowalczyk, Biskup Ełcki Jerzy Mazur, Biskupi białostoccy: Arcybiskup Wojciech Ziemba Metropolita Białostocki, Arcybiskup Stanisław Szymecki, Biskup Edward Ozorowski Wikariusz Generalny Archidiecezji Białostockiej. Było też ponad stu kapłanów i kilka tysięcy wiernych. Był obecny również prawosławny Biskup Białostocko - Gdański Jakub. Po Mszy Świętej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, która przeszła z katedry do kościoła św. Rocha głównymi ulicami Białegostoku. Uroczystości kongresowe zbiegły się z jubileuszem stulecia Katedry Białostockiej. Do wydarzenia tego nawiązał Metropolita Białostocki: "Kongres Eucharystyczny jest okazją do przypomnienia, że każdy ponosi odpowiedzialność za miejsce sprawowania i przebywania Jezusa Eucharystycznego. Podczas celebracji Kongresu Eucharystycznego w szczególny sposób pragniemy podkreślić rolę naszej Archikatedry, która w tym roku przeżywa swój jubileusz stulecia poświęcenia tej świątyni. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli jak się popularnie mówi: białostocka fara, stanowi wyjątkowe miejsce kultu w Białymstoku. Powojenna historia Kościoła w tej części Archidiecezji Wileńskiej, pozostałej w nowych granicach Polski, podniesienie kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku do godności najpierw katedry, a później archikatedry - to swoiste streszczenie skomplikowanych dziejów Kościoła w ostatnim stuleciu. Rok Eucharystii jest również okazją do nowego odkrycia prawdy o wspólnocie, czyli komunii w Kościele, a także odnalezienia dla siebie właściwego miejsca we wspólnocie".

Uroczystości kongresowe zamknie uroczysta Msza Święta w Bazylice Katedralnej, którą 16 listopada 2005 r. o godz. 18.00 odprawi Ksiądz Arcybiskup Metropolita Białostocki. Widzialnym znakiem I Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Białostockiej, który Ksiądz Arcybiskup przekaże wspólnotom parafialnym, będzie odlany medal. Przypomni on wszystkim przekraczającym próg kościołów i kaplic o miłości Boga do człowieka ukrytej pod eucharystycznymi postaciami chleba i wina, o tym, że Najświętszy Sakrament to Życie poprzez Miłość, to Komunia z Bogiem i braćmi.

ks. Radosław Kimsza