lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK 2005
nr 10/2005

New Age (cz. 5)

Analiza zjawiska na podstawie watykańskiego dokumentu

Tekst ten jest pomyślany jako zaproszenie dla chrześcijan, aby potraktować New Age poważnie, i jako taki ma on na celu poprosić swoich czytelników o wejście w krytyczny dialog z ludźmi podchodzącymi do tego samego świata z bardzo różnych perspektyw. Duszpasterska efektywność Kościoła w trzecim tysiącleciu zależy w dużej mierze od przygotowania prawdziwych głosicieli przesłania zawartego w Ewangelii.1

Jezus Chrystus ofiarowuje nam wodę życia

Autorzy dokumentu Jezus Chrystus dawcą wody żywej nie ograniczają się do przeanalizowania zjawiska New Age i ukazania różnic między tym ruchem a chrześcijaństwem. Refleksje kończy wyraźne wskazanie na Jezusa Chrystusa jako Pana i jedyny fundament Kościoła. To bowiem Jezus Chrystus znajduje się w centrum każdego chrześcijańskiego działania i każdego chrześcijańskiego przesłania. Dlatego dla każdego chrześcijanina najważniejsze powinno być osobiste spotkanie z Jezusem.

Wzorem spotkania człowieka z Jezusem mogą być liczne przykłady spotkań opisywane w Ewangeliach. Autorzy omawianego dokumentu wybrali jedno z nich, które według nich najdobitniej ujawnia, co Chrystus ma nam do zaoferowania. Chodzi o spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Obszerny fragment Ewangelii św. Jana, w której znajdujemy opis owego zdarzenia jest bardzo ciekawie skomentowany w piątym rozdziale watykańskiej publikacji.

Na co należy zwrócić uwagę analizując spotkanie Jezusa z Samarytanką? Kobieta zaczyna słuchać Jezusa, ponieważ jest zafascynowana Jego osobą oraz tym, co do niej mówi. Treść słów Jezusa zaszokowała ją - Samarytanka odkrywa, że Nieznajomy zna najgłębsze tajniki jej serca. Jezus dotykając serca kobiety, przygotowuje ją do słuchania tego, co ma do powiedzenia o Sobie jako Mesjaszu: "przygotował ją do otwarcia serca na prawdziwą adorację w Duchu i objawienie się Jezusa jako Boga Namaszczonego" (s. 86). Rezultatem tego spotkania jest konkretne działanie - Samarytanka zostawia swój dzban i biegnie do miasta, aby opowiedzieć wszystkim o spotkaniu z Nieznajomym. Jej współmieszkańcy pod wpływem słów kobiety przychodzą do Jezusa, aby osobiście Go poznać.

Owo niezwykłe doświadczenie spotkania z Nieznajomym, który oferuje wodę życia jest, jak sugerują autorzy dokumentu, kluczem do sposobu, w jaki chrześcijanie mogą i powinni wejść w dialog z każdym, kto nie zna Jezusa, z każdym kto angażuje się lub jest przyciągany przez New Age. "Łagodny sposób, w jaki Jezus postępuje z Samarytanką, jest wzorem dla pasterskiej efektywności w pomaganiu innym stać się prawdziwymi w bolesnym i będącym prawdziwym wyzwaniem w procesie samopoznania ("powiedział mi wszystko, co uczyniłam", J 4,39). To podejście może przynieść obfite owoce wobec ludzi, którzy zainteresowali się "nosicielem wody (Wodnikiem), ale którzy prawdziwie i bezustannie szukają prawdy" (s. 86-87).

Tacy właśnie ludzie w sposób szczególny powinni zostać zaproszeni do słuchania Jezusa. Tylko On bowiem oferuje nam coś, co odsłoni duchowe głębie "wody żywej", a nie ugasi tylko na dziś nasze pragnienie. W dialogu z ludźmi szukającymi prawdy potrzebna jest cierpliwość i szczerość. Należy pozwolić ludziom reagować w ich własny sposób, w ich własnym tempie i wierzyć, że Bóg uczyni resztę. "Osoba pociągnięta przez prawdę otrzymuje nagle energię przez całkowicie nowe poczucie wyzwolenia, szczególnie z przeszłych niepowodzeń i lęków, a 'ten kto stara się poznać siebie samego, jak kobieta przy studni, zarazi innych pragnieniem poznania prawdy, która także ich może wyzwolić'" (s. 87).

Autorzy dokumentu zwracają też uwagę na bardzo ważny fakt, mianowicie na to, że zaproszenie do spotkania z Jezusem Chrystusem, dawcą wody życia, będzie miało większą moc, jeśli zostanie przekazane przez kogoś, kto sam doznał głębokiej przemiany dzięki własnemu spotkaniu z Chrystusem. W ten sposób zaproszenie przyjdzie nie od kogoś, kto tylko słyszał o Jezusie, ale od kogoś, kto jest pewny, "że On prawdziwie jest zbawicielem świata" (J 4,42).

Joanna Jarzębińska-Szczebiot, Marek Szczebiot

1 Papieska Rada Kultury, Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody żywej. Chrześcijańska refleksja na temat New Age. Kraków, Wydawnictwo "M", 2003, s. 24. W dalszej części odnośniki do cytatów z tego dokumentu będą zawarte w tekście w postaci podania w nawiasie numeru strony.