lipiec 2010

sierpień 2010

maj 2010

czerwiec 2010

marzec 2010

kwiecień 2010

styczeń 2010

luty 2010
   

styczeń 2009

luty 2009

marzec 2009

kwiecień 2009

maj 2009

czerwiec 2009

lipiec 2009

sierpień 2009

wrzesień 2009

październik 2009

listopad 2009

grudzień 2009
   

styczeń 2008

luty 2008

marzec 2008

kwiecień 2008

maj 2008

czerwiec 2008

lipiec 2008

sierpień 2008

wrzesień 2008

październik 2008

listopad 2008

grudzień 2008
   

styczeń 2007

luty 2007

marzec 2007

kwiecień 2007

maj 2007

czerwiec 2007

lipiec 2007

sierpień 2007

wrzesień 2007

październik 2007

listopad 2007

grudzień 2007
 

styczeń 2006

luty 2006

marzec 2006

kwiecień 2006

maj 2006

czerwiec 2006

lipiec 2006

sierpień 2006

wrzesień 2006

październik 2006

listopad 2006

grudzień 2006
 

styczeń 2005

luty 2005

marzec 2005

kwiecień 2005

maj 2005

czerwiec 2005

lipiec 2005

sierpień 2005

wrzesień 2005

październik 2005

grudzień 2005
 
PAŹDZIERNIK 2004
nr 1/2004

Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Od ponad dziesięciu lat, za pośrednictwem parafii Archidiecezji Białostockiej, trafia do Waszych rąk Pismo Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej. Początkowo był to tygodnik, wydawany we współpracy z kilkoma białostockimi parafiami. Po pewnym czasie pismo to zostało przekształcone w miesięcznik, obejmujący swym zasięgiem całą Archidiecezję Białostocką.

Tytuł "Czas Miłosierdzia" oddawał specyfikę duchowości tej części północno-wschodniej Polski. Patronką Archidiecezji Białostockiej jest Najświętsza Maryja Panna, Matka Miłosierdzia. W Białymstoku żył i odszedł do wieczności Sługa Boży Ksiądz Michał Sopoćko, wielki Apostoł Miłosierdzia Bożego, spowiednik św. Siostry Faustyny. Białystok został niedawno nazwany Miastem Miłosierdzia. Jednym z najważniejszych zadań, jakie postawiło sobie Pismo Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej, stało się szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego.

Wydawcą tego czasopisma była współpracująca z Wydziałem Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej Oficyna Wydawnicza "Wybór". Współpraca przez wiele lat układała się pomyślnie, jednak okazało się, że procedurę wydawniczą można nieco uprościć. Ponieważ czasopismo docierało do czytelników tylko za pośrednictwem parafii, było de facto pismem "do użytku wewnętrznego Kościoła". Podjęta więc została decyzja o rezygnacji z pośrednictwa Oficyny Wydawniczej "Wybór" w wydawaniu naszego czasopisma. Decyzja ta pociągnęła za sobą konieczność zmiany tytułu i rozpoczęcia numeracji od nowa. Chociaż zmianie uległa szata graficzna, pozostają dotychczasowe rubryki, opracowywane przez tych samych Autorów.

Oddajemy zatem do rąk naszych Drogich Czytelników pierwszy numer Pisma Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej "W Służbie Miłosierdzia". Chcemy w dalszym ciągu propagować kult Bożego Miłosierdzia, przybliżać postać Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki, zachęcać do rozbudzania "wyobraźni miłosierdzia" i praktykowania dzieł miłosierdzia. Innymi słowy, kontynuujemy podjętą przed laty działalność w służbie kultu, w służbie apostolatu, w służbie wyobraźni, w służbie praktykowania miłosierdzia.

Naszym dotychczasowym Współpracownikom, zwłaszcza pani Ewie Bobowskiej, Prezes Zarządu Oficyny Wydawniczej "Wybór" i wieloletniemu Zastępcy Redaktora Naczelnego Pisma Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej "Czas Miłosierdzia", składamy serdeczne podziękowanie za trud włożony w redagowanie i wydawanie naszego czasopisma.

Ufamy, że z pomocą Boga bogatego w Miłosierdzie, dzięki orędownictwu Matki Miłosierdzia, będziemy wszyscy - Czytelnicy, Autorzy i Redakcja - żyć i działać w służbie miłosierdzia.

ks. Roman Balunowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej